Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Axxell Axxell, tfn *0290 01 70, e-post: Kjell Forsman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Axxell Axxell, tfn *0290 01 70, e-post: Kjell Forsman."— Presentationens avskrift:

1 Axxell Axxell, tfn *0290 01 70, e-post: axxell@axxell.fi Kjell Forsman

2 EXAMENSSTRUKTURER Finländska högskoleexamina 2

3 EXAMENSSYSTEMET 3

4 EXAMINA YRKESHÖGSKOLOR: – Yrkeshögskoleexamen (YH-examen): Yrkeshögskoleexamen 210-270 studiepoäng (ECTS). 3-4 år. Motsvarar en lägre högskoleexamen. – Högre yrkeshögskoleexamen (HYH-examen): Högre yrkeshögskoleexamen Krav: Högskoleexamen + 3 års arbetserfarenhet. 60-90 studiepoäng. 1-1½ år. Motsvarar en högre högskoleexamen. 4

5 EXAMINA UNIVERSITET (HÖGSKOLOR): UNIVERSITET (HÖGSKOLOR) – Kandidatexamen: 180 (210) studiepoäng. 3 (3½) år. Lägre högskoleexamen. – Magisterexamen: Krav: Lämplig högskoleexamen. 120 (150/180) studiepoäng. 2 (2½/3) år. Högre högskoleexamen. – Licentiatexamen: Medicinska vetenskaper (300/360 studiepoäng - 5/6 år). Vetenskaplig påbyggnadsutbildning (forskarutbildning). – Doktorsexamen: Vetenskaplig påbyggnadsutbildning (forskarutbildning). 5

6 ANSÖKNINGSINFO

7 7.1-27.1.2015Ansökning till högskoleutbildningar på främmande språk och ansökan till Konstuniversitetet och teaterutbildningen i Tammerfors universitet (på finska). 15.2.2015Sista anmälningsdagen till högskoleprovet (Sverige). 24.2-17.3.2015Gemensam ansökan till andra stadiets utbildningar. 28.3.2015Högskoleprovet (Sverige). 17.3-9.4.2015Gemensam ansökan till högskolorna (yrkeshögskolor och universitet). 13-27.8.2015Eventuella tilläggsansökningar till högskolorna. ???Urvalsprov till högskoleutbildningar på främmande språk? Lämplighetstester, urvals- och språkprov (GEA 2:dra stadiet)? Urvalsprov till högskolorna? Högskolan på Åland? Den fria bildningens utbildningar?

8 -Ansökningstiden tar i regel tar slut klockan 15.00 den sista dagen för ansökan. -Antagningsresultaten från högskoleansökan publiceras senast 1.7.2015. -Den sökande bör bekräfta sin högskoleplats senast 15.7.2015 klo 15.00. -Antagning från reservplats till högskolestudier upphör 12.8.2015 klo 15.00. -Man kan endast ta emot en högskoleplats i Finland per ansökningsomgång! -Kolla de ovan givna tidtabellerna och ansökningsinfo på www.studieinfo.fiwww.studieinfo.fi -Urvalsprov kan krocka med varandra! Kolla noggrant hur de olika utbildningsarrangörerna sköter urvalsproven! -Antagningskriterierna kan vara olika för utbildningar inom samma område: ”Yrkeshögskolorna och universiteten bestämmer om grunderna för samt antagningen av studerande.”Yrkeshögskolornauniversiteten -Vissa förberedelser behövs: - Förhandsuppgifter/Material att ta med till provet/Litteratur att läsa till provet - ID (för urvalsprov). -Var? När? Vilken utrustning (inkl. förberedande uppgifter/material)?

9 ANSÖKNINGS- OCH ANTAGNINGSREFORMERNA

10 -Ansökningssystemen förnyas stegvis fr.o.m. våren 2014: -Yrkeshögskolornas och universitetens gemensamma ansökningar förändrades under hösten 2014: -De två tidigare högskoleansökningar slogs samman till en ny högskoleansökan. -Den sökande kan söka till max 6 olika ansökningsmål sammanlagt under de huvudsakliga ansökningsomgångarna. -Ansökningsmålen rangordnas av den sökande. -Den sökande kan endast bli antagen till en utbildning. -Blir man antagen till en lägre rankad utbildning kan man eventuellt stå i kö (”på reservplats”) till en högre rankad utbildning. -Den sökande kan bekräfta sin studieplats m.m. genom att logga in i Studieinfos nättjänst. Studieinfos nättjänst -Det finns planer på att inskränka den subjektiva rätten till uppskov vid inledningen av högskolestudier fr.o.m. 1.8.2015. -”Mellanår” är inte längre möjligt (åtminstone inte i början av studierna). -Rätten till uppskov kvarstår i samband med föräldraledighet, militär- och civiltjänstgöring. -Lagpropositionen är tillsvidare inte godkänd. -Högskolorna kan anta studerande till ”bredare studiehelheter” än tidigare. -Inom vissa högskolor sker antagningen separat till lägre- (kandidat-) och högre (magister-)examina. -Poäng ges endast för arbetserfarenhet efter 18-års ålder (YH).

11 -Från våren 2016 inför högskolorna en kvot för sådana sökande som inte har studierätt för högskoleexamen i Finland eller högskoleexamen från Finland. -Hur byter man studieinriktning om man har tagit mot en högskoleplats (”reservplats”)!? -Högskolorna ska erbjuda ”flexibla möjligheter” att byta från en studieinriktning till en annan!? -Ska man ta emot ett ”reservalternativ” sommaren 2015 eller inte? -Hur stor är kvoten? När vet man det? -Studierätt utomlands eller utomlands avlagd examen inverkar inte på möjligheterna att få en studieplats i Finland. -Även den gemensamma ansökan till andra stadiet genomgick många förändringar våren 2014: -En som har grundeexamen/yrkesexamen/yh-examen kan inte söka i GEA -Abiturienter kan söka till s.k. studentbaserade utbildningar. -Ingen kompletteringsansökan, varje utbildningsarrangör bestämmer själv om eventuell tilläggansökan! -Även förändringar i urvalsprovsförfarandet och körätten m.m.

12

13 Tidtabeller, antagningskriterier (tidigare poäng) m.m.www.studieinfo.fiwww.studieinfo.fi -Gemensam ansökan till andra stadiets utbildningar -Ansökan till yrkeshögskolor -Ansökan till universiteten -Ansökan till (vissa) vuxenutbildningar m.m. Info om diplomingenjörs- och arkitektutbildningarnas www.dia.fiwww.dia.fi gemensamma antagning Utbildningar på Ålandwww.regeringen.axwww.regeringen.ax Info om högskolestudier i Sverigewww.studera.nuwww.studera.nu

14 https://www.youtube.com/watch?v=OEYkAAEF_pI www.yhstudier.nu www.studieinfo.fi

15

16 Axxell, tfn *0290 01 70, e-post: axxell@axxell.fi Tack skall ni ha ! Kom och ta material den som vill ha ! Massor lycka till med ansökningarna och hör av er om ni funderar på nåt !


Ladda ner ppt "Axxell Axxell, tfn *0290 01 70, e-post: Kjell Forsman."

Liknande presentationer


Google-annonser