Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Axxell Axxell, tfn *0290 01 70, e-post: Kjell Forsman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Axxell Axxell, tfn *0290 01 70, e-post: Kjell Forsman."— Presentationens avskrift:

1 Axxell Axxell, tfn * , e-post: Kjell Forsman

2 EXAMENSSTRUKTURER Finländska högskoleexamina 2

3 EXAMENSSYSTEMET 3

4 EXAMINA YRKESHÖGSKOLOR: – Yrkeshögskoleexamen (YH-examen): Yrkeshögskoleexamen studiepoäng (ECTS). 3-4 år. Motsvarar en lägre högskoleexamen. – Högre yrkeshögskoleexamen (HYH-examen): Högre yrkeshögskoleexamen Krav: Högskoleexamen + 3 års arbetserfarenhet studiepoäng. 1-1½ år. Motsvarar en högre högskoleexamen. 4

5 EXAMINA UNIVERSITET (HÖGSKOLOR): UNIVERSITET (HÖGSKOLOR) – Kandidatexamen: 180 (210) studiepoäng. 3 (3½) år. Lägre högskoleexamen. – Magisterexamen: Krav: Lämplig högskoleexamen. 120 (150/180) studiepoäng. 2 (2½/3) år. Högre högskoleexamen. – Licentiatexamen: Medicinska vetenskaper (300/360 studiepoäng - 5/6 år). Vetenskaplig påbyggnadsutbildning (forskarutbildning). – Doktorsexamen: Vetenskaplig påbyggnadsutbildning (forskarutbildning). 5

6 ANSÖKNINGSINFO

7 Ansökning till högskoleutbildningar på främmande språk och ansökan till Konstuniversitetet och teaterutbildningen i Tammerfors universitet (på finska) Sista anmälningsdagen till högskoleprovet (Sverige) Gemensam ansökan till andra stadiets utbildningar Högskoleprovet (Sverige) Gemensam ansökan till högskolorna (yrkeshögskolor och universitet) Eventuella tilläggsansökningar till högskolorna. ???Urvalsprov till högskoleutbildningar på främmande språk? Lämplighetstester, urvals- och språkprov (GEA 2:dra stadiet)? Urvalsprov till högskolorna? Högskolan på Åland? Den fria bildningens utbildningar?

8 -Ansökningstiden tar i regel tar slut klockan den sista dagen för ansökan. -Antagningsresultaten från högskoleansökan publiceras senast Den sökande bör bekräfta sin högskoleplats senast klo Antagning från reservplats till högskolestudier upphör klo Man kan endast ta emot en högskoleplats i Finland per ansökningsomgång! -Kolla de ovan givna tidtabellerna och ansökningsinfo på -Urvalsprov kan krocka med varandra! Kolla noggrant hur de olika utbildningsarrangörerna sköter urvalsproven! -Antagningskriterierna kan vara olika för utbildningar inom samma område: ”Yrkeshögskolorna och universiteten bestämmer om grunderna för samt antagningen av studerande.”Yrkeshögskolornauniversiteten -Vissa förberedelser behövs: - Förhandsuppgifter/Material att ta med till provet/Litteratur att läsa till provet - ID (för urvalsprov). -Var? När? Vilken utrustning (inkl. förberedande uppgifter/material)?

9 ANSÖKNINGS- OCH ANTAGNINGSREFORMERNA

10 -Ansökningssystemen förnyas stegvis fr.o.m. våren 2014: -Yrkeshögskolornas och universitetens gemensamma ansökningar förändrades under hösten 2014: -De två tidigare högskoleansökningar slogs samman till en ny högskoleansökan. -Den sökande kan söka till max 6 olika ansökningsmål sammanlagt under de huvudsakliga ansökningsomgångarna. -Ansökningsmålen rangordnas av den sökande. -Den sökande kan endast bli antagen till en utbildning. -Blir man antagen till en lägre rankad utbildning kan man eventuellt stå i kö (”på reservplats”) till en högre rankad utbildning. -Den sökande kan bekräfta sin studieplats m.m. genom att logga in i Studieinfos nättjänst. Studieinfos nättjänst -Det finns planer på att inskränka den subjektiva rätten till uppskov vid inledningen av högskolestudier fr.o.m ”Mellanår” är inte längre möjligt (åtminstone inte i början av studierna). -Rätten till uppskov kvarstår i samband med föräldraledighet, militär- och civiltjänstgöring. -Lagpropositionen är tillsvidare inte godkänd. -Högskolorna kan anta studerande till ”bredare studiehelheter” än tidigare. -Inom vissa högskolor sker antagningen separat till lägre- (kandidat-) och högre (magister-)examina. -Poäng ges endast för arbetserfarenhet efter 18-års ålder (YH).

11 -Från våren 2016 inför högskolorna en kvot för sådana sökande som inte har studierätt för högskoleexamen i Finland eller högskoleexamen från Finland. -Hur byter man studieinriktning om man har tagit mot en högskoleplats (”reservplats”)!? -Högskolorna ska erbjuda ”flexibla möjligheter” att byta från en studieinriktning till en annan!? -Ska man ta emot ett ”reservalternativ” sommaren 2015 eller inte? -Hur stor är kvoten? När vet man det? -Studierätt utomlands eller utomlands avlagd examen inverkar inte på möjligheterna att få en studieplats i Finland. -Även den gemensamma ansökan till andra stadiet genomgick många förändringar våren 2014: -En som har grundeexamen/yrkesexamen/yh-examen kan inte söka i GEA -Abiturienter kan söka till s.k. studentbaserade utbildningar. -Ingen kompletteringsansökan, varje utbildningsarrangör bestämmer själv om eventuell tilläggansökan! -Även förändringar i urvalsprovsförfarandet och körätten m.m.

12

13 Tidtabeller, antagningskriterier (tidigare poäng) m.m.www.studieinfo.fiwww.studieinfo.fi -Gemensam ansökan till andra stadiets utbildningar -Ansökan till yrkeshögskolor -Ansökan till universiteten -Ansökan till (vissa) vuxenutbildningar m.m. Info om diplomingenjörs- och arkitektutbildningarnas gemensamma antagning Utbildningar på Ålandwww.regeringen.axwww.regeringen.ax Info om högskolestudier i Sverigewww.studera.nuwww.studera.nu

14 https://www.youtube.com/watch?v=OEYkAAEF_pI

15

16 Axxell, tfn * , e-post: Tack skall ni ha ! Kom och ta material den som vill ha ! Massor lycka till med ansökningarna och hör av er om ni funderar på nåt !


Ladda ner ppt "Axxell Axxell, tfn *0290 01 70, e-post: Kjell Forsman."

Liknande presentationer


Google-annonser