Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Höftfrakturkedjan på Södersjukhuset, Stockholm Carl Johan Hedbeck, ortoped.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Höftfrakturkedjan på Södersjukhuset, Stockholm Carl Johan Hedbeck, ortoped."— Presentationens avskrift:

1 Höftfrakturkedjan på Södersjukhuset, Stockholm Carl Johan Hedbeck, ortoped

2 Höftfrakturkedjan på SÖS Stort sjukhus, ca 500 000 i närområdet Akuten som helhet har 98000 besök per år Ortopedakuten har ca 55 besök/dygn På ortoped kliniken arbetar 50 läkare varav en Geriatriker 6 operations salar för slutenvård, 2 dagkir salar

3 Vad påverkar flödet i höftfrakturprocessen? Stor grupp, ca 1000 patienter per år till SÖS Historiskt svårt att snabbt få upp pat till avdelningen. 5,5 tim från akut till avdelning Op inom 24 tim: 2007, 32%, 2008, 50% Problem i flödet: flera klinker, sjuka pat, inkommer akut och oregelbundet Höftfrakturkedjan på SÖS

4 2016-09-21 4 Pat e fall m höftsmärta Person m tillfredsställt sjukvårdsbehov Akut mott Avdelning Rehab alt Hem Höftfrakturkedjan på SÖS Akut mottAvd Röntgen Op Transport Läkare Remiss Läkare Inskrivning Amb

5 Höftfraktur grupp med personer från flera kliniker som sedan 2005 arbetat med processen. Försök med att sköterska direkt på akuten skrev rtg remiss Femoralis blockad på akuten 2008 ingick höftfraktur gruppen i ett eget Lean projekt -så här ser dagens vårdkedja ut Höftfrakturkedjan på SÖS

6 2016-09-21 6 Pat e fall m höftsmärta Person m tillfredsställt sjukvårdsbehov Akut mott Avdelning Rehab alt Hem Höftfrakturkedjan på SÖS Avd reserverad plats Röntgen Op Avd hämtar pat på rtg Inkl remiss, blockad… Läkare Inskrivning geriatriker adapt Amb

7 Op: 3 salar reserverade för ”akuta patienter” Avd arbetar med MEWS, Norton och har kliniken har utöver en geriatriker även en dietist anställd Höftfrakturprocessen/Lean: utvärdering, förbättring Ankomst, lämnat akuten inom 4 timmar Operation inom 24 timmar Komplikationer Vårdtid Patientupplevelse, enkät Samlat processerna under www.leanortopedi.sewww.leanortopedi.se Höftfrakturkedjan på SÖS

8 2016-09-21 8 Pat e fall m höftsmärta Person m tillfredsställt sjukvårdsbehov Avdelning Rehab alt Hem Höftfrakturkedjan på SÖS Ny Avd Röntgen Op Läkare Inskrivning Ambulans Medicinare Geriatriker Ortopeder

9 Tack för uppmärksamheten!

10 Lårbenshalsfraktur Icke felställd fraktur Skruvfixation Felställd fraktur Ålder ≥ 65 år Gångare Patienten optimal för höftplastik < 24 tim Svår kognitiv dysfunktion SPMSQ < 3 Skruvfixation vs Unipolär Höftplastik (Studie) Intakt kognitiv funktion SPMSQ ≥ 3 Höftplastik Ålder > 80 år Låga funktionskrav Unipolär vs Bipolär Hemiplastik (Studie) Ålder 65-79 år Höga funktionskrav Total höftplastik Patienten ej optimal inom 24 tim Skruvfixation Ej gångare Skruvfixation Ålder < 65 år Skruvfixation om ej: -RA, -Patologisk fraktur, m fl

11 Faror: Bortglömd patient på röntgen. Läkare glömmer bort op-anmälan, medicinlista etc. Framtid: Fall-Ambulans direkt, via röntgen, till medicinklinik som före och efter ortopedisk operation optimerar patienten medicinskt. Gott samarbete med rehab för optimal fortsatt vård och post operativ träning Höftfrakturkedjan på SÖS


Ladda ner ppt "Höftfrakturkedjan på Södersjukhuset, Stockholm Carl Johan Hedbeck, ortoped."

Liknande presentationer


Google-annonser