Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stroke. Dagens ämne  Akut handläggning  Vad händer sedan  Tid är hjärna  TIA – en akut hjärn-attack.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stroke. Dagens ämne  Akut handläggning  Vad händer sedan  Tid är hjärna  TIA – en akut hjärn-attack."— Presentationens avskrift:

1 Stroke

2 Dagens ämne  Akut handläggning  Vad händer sedan  Tid är hjärna  TIA – en akut hjärn-attack

3 WHO def av stroke: Snabbt påkommande fokal (eller global) störning av hjärnans funktion med symtom som varar längre än 24 timmar eller leder till döden, där orsaken inte uppenbarligen är annat än vaskulär. TIA  24 tim Epidural-/subduralhematom ej stroke

4 Näst vanligaste dödsorsaken 5,5 milj dödsfall/år (1999) 2/3 i u-land Tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden

5 Prevalens: 0 – 1 000 per 100 000 Epidemiologi: (Världen) efter 1990

6 Epidemiologi: (Sverige)  30 000/år, varav 20 000 förstagångsstroke (8 000 TIA)  Medelålder insjuknande Kvinnor: 77 år Män: 73 år 80 % över 65 år  10–12 % av dödsfallen i Sverige  Kostar minst 14 miljarder/år En miljon vårddagar/år

7 Epidemiologi: (Sverige), forts 85 % ischemi 10 % intracerebrala blödningar 5 % subaraknoidala blödningar

8 Trombolys

9 Enda godkända akutbehandlingen för ischemisk stroke

10 Tid är hjärna

11 63-årig man insjuknar akut den 23 maj kl 20:00 med högersidig svaghet och afasi, BT 240, hö pup ngt större än vä, NIHSS 20 1. Undersöks kl 21:50, DT hjärna kl 21:28

12 Försämras, sjunker i medvetande, vad göra 2. DT hjärna kl 24 maj kl 16:14, cirka 20 tim efter symtomdebuten

13 Försämras, sjunker i medvetande, vad göra 3. DT hjärna kl 24 maj kl 16:14, cirka 20 tim efter symtomdebuten

14 Försämras, sjunker i medvetande, vad göra 4. DT hjärna kl 24 maj kl 16:14, cirka 20 tim efter symtomdebuten

15 Efter hemicranektomi 5. DT hjärna 26 maj

16 Efter hemicranektomi, cirka 2 månader 6. DT hjärna 22 aug

17 Benlambå åter efter 9 mån, denna bild 4 år senare 7. DT hjärna dock 4 år senare

18 Trombolys är effektiv Behandlar 100 pat inom 3 timmar 13 patienter blir oberoende 3 patienter får symtomgivande intrakraniella blödningar Nettoeffekten: 10 oberoende Number Needed to Treat upp till 3 timmar = 10

19 Trombolys - 4,5 timmar Trombolys fungerar upp till 4,5 timmar Tid är hjärna Varje minut dör 2 miljoner nervceller Number Needed to Treat 3 till 4,5 timmar = 14

20 Vilka symtom ska behandlas?

21 Kvarvarande & betydande symtom

22 Kontraindiaktioner Intrakraniell blödning Mer än 4,5 timmar innan behandling kan påbörjas Mer än 25 poäng på NIH-skalan Höggradigt medvetandepåverkan (RLS 4-8) Terminal eller svårt handikappande sjukdom Krampanfall vid insjuknande Blodglukos under 2,8 eller över 22 mmol/Liter Blodtryck över 185 systoliskt eller 110 diastoliskt Symtom som varat mindre än 30 minuter eller signifikant förbättrats Antikoagulantia Blödningsbnägent (LP inom 24 tim, Kirurgi 1 mån …) … några till

23 Intraarteriell trombolys Fungerar PROACT II (n = 190, rand 2:1) Upp till 6 timmar, MCA stroke (9 mg pro-Urokinas + heparin vs heparin) mRS ≤ 2 vid 90 dagar 40 % behandling vs 25 % Furlan et al Intra-arterial prourokinase for acute ischemic stroke. The proact II study: A randomized controlled trial. Prolyse in acute cerebral thromboembolism. JAMA. 1999;282:2003-2011

24 När i.v. trombolys inte hjälper - bridging Kanske en framtid The Interventional Management of Stroke IMS3 www.ims3.org

25 När i.v. trombolys inte hjälper - MERCI Studerat i 2 medelstora studier - utan kontroller Svåra till mycket svåra stroke Inom 8 timmar

26

27 Demo MERCI

28 T I A Tack till prof Andreas Terént 10 % får en stroke inom 1 vecka efter en TIA

29 80 % BT-sänkning, anticoagulantia (vid FF), ASA, statiner, karotis- op > 50 % RÖKSTOPP

30 Patientdemonstration

31 Medikamentell behandling –Trombocythämmare –ACE-hämmare + diuretika målblodtryck 130/80 –Statin Rökstopp Karotiskirurgi –inom 2 veckor TIA

32


Ladda ner ppt "Stroke. Dagens ämne  Akut handläggning  Vad händer sedan  Tid är hjärna  TIA – en akut hjärn-attack."

Liknande presentationer


Google-annonser