Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det friska barnet Barn är fysiskt mycket friska idag – för en genomgång av hälsoläget, riskfaktorer och ungas syn på hälsa se texten ”Inledning” på Studentportalen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det friska barnet Barn är fysiskt mycket friska idag – för en genomgång av hälsoläget, riskfaktorer och ungas syn på hälsa se texten ”Inledning” på Studentportalen."— Presentationens avskrift:

1 Det friska barnet Barn är fysiskt mycket friska idag – för en genomgång av hälsoläget, riskfaktorer och ungas syn på hälsa se texten ”Inledning” på Studentportalen

2 Är beredd att interagera med sin omgivning Anknyter till en eller fler vårdnadshavare Är skör och beroende av sin omgivning, MEN Kompetent, ser, hör, känner smärta och kan uttrycka sig Sensitivitet är anknytningspersonens förmåga att läsa av barnets signaler Temperament är barnets inneboende rytm och intensitet Det friska barnet

3 En modell för barnets kompetensbygge Social interaktion Uppmärk- samhet Hantera störande stimuli Goda kamrat- relationer Positiv problemlösning Skol- förberedd Kvar i skolan Har ”bra” kompisar Går i normal- klass Har betyg Anknytning Mindre beteendeproblem Hälsa Utbild- ningsnivå Emotions- reglering

4 BVCs uppgift – universell prevention och plocka utanför kurvan

5 Varför universella insatser? Riktade insatser Allmänna insatser

6 Utvecklingsfaser – viktiga markörer Reflexer: Moro (2-3 mån), toniska nackreflexer (4-5 mån), gripreflex (handen med Moro, foten 9 mån) Motorik från huvudet till foten: vrida och hålla huvudet, styra handen, vrida bålen, vända, sitta, krypa, gång (obs automatiska gångrörelser hos nyfödda); gång 12-20 m; hoppa på ett ben 4 år Finmotorik: grabbgrepp (4-5 m); tumgrepp (7-8 m); pincettgrepp (10-12 m); klippa 4 år, knyta skor 7 år Skall försvinna Samma sekvens oavsett kultur Utvecklingsförseningar

7 Utvecklingsfaser II. Fixerar blicken 1 mån Svarsleende 1-2 mån Börjar jollra 3-4 mån Selektiv kontakt (främlingrädsla) 7-8 mån Lekkontakt, vinkar, klappar, tittut 8-10 mån Ord, förstår mer än säger 10-12 mån Tvåordsmeningar 2 år, god kontakt Jag-upplevelse, trotsperiod, pratar förståeligt för andra, dagtorr 3 år Ser? Hör? Anknytning? Autism? Utv. försening?

8 Vaccinationer i programmet (se även inläsningsmaterial) Vaccinationsprogrammet omfattar skydd mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, mässling, påssjuka, röda hund och Haemophilus influenzae typ B, Hib, en bakterie som kan orsaka snabbt förlöpande infektioner i form av hjärnhinneinflammation och blodförgiftning, särskilt hos små barn. Vaccination kan också ges mot tuberkulos och hepatit B om sjukdomarna finns i barnets nära omgivning vilket i princip innebär alla barn med utlandsfödda föräldrar som kommer från regioner där dessa sjukdomar är vanliga.

9 Tillväxt Childhood growth phase: 3-8 år ca 7 cm per år, mest under den ljusa årstiden, samma för flickor och pojkar Pubertal growth phase: tidigast 8 år (flickor) och 10 år (pojkar) senast 13 resp 14 år bör tecken på pubertet förekomma Tanners ger stadiumindelning: behåring, bröstkörtel, testikel & skrotum samt penis Flickor spurtar tidigare, menarche i snitt 12,8 år

10 Tillväxtkurva

11


Ladda ner ppt "Det friska barnet Barn är fysiskt mycket friska idag – för en genomgång av hälsoläget, riskfaktorer och ungas syn på hälsa se texten ”Inledning” på Studentportalen."

Liknande presentationer


Google-annonser