Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Hotade arter 749 arter hotade i Västra Götalands län 63 nationellt utdöda (som funnits i länet) 828 nära hotade (NT) 239.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Hotade arter 749 arter hotade i Västra Götalands län 63 nationellt utdöda (som funnits i länet) 828 nära hotade (NT) 239."— Presentationens avskrift:

1 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Hotade arter 749 arter hotade i Västra Götalands län 63 nationellt utdöda (som funnits i länet) 828 nära hotade (NT) 239 kunskapsbrist TOTALT 1879 arter Stinkpadda

2 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Åtgärdsprogram för hotade arter …. för hotade arter har statusen förbättrats samt att tillräcklig genetisk variation är bibehållen inom och mellan populationer. >200 åtgärdsprogram planeras att tas fram som ett led i att rädda hotade arter man inte klarar med vanliga naturvårdsinsatser. 111 program – drygt 130 arter samt 6 program med livsmiljöer som berör Västra Götalands län

3 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Landsbygdsprogrammet 20 rikkärr (röjt sly, slåtter, avverkning, stängsling) 876 skyddsvärda träd (frihuggning, beskärning, hamling) 39 stäppartade torrängar (bränning, röjning, avverkning)

4 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Rikkärr och torrängar

5 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Åtgärder i år Rikkärr Stäppartade torrängar Skyddsvärda träd Fetörtsblåvinge Mosippa Fältgentiana Hällebräcka Martorn Ostronört Sandödla Svartpälsbi Vildbin

6 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Åtgärdsprogram på gång Barbastell Brynia Fågelfotsmossa Fältgentiana Mosippa

7 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Fätgentiana Tidig fältgentiana 4 eller 5 lokaler (25) Sen fältgentiana 22 lokaler (101) Kustgentiana 15 lokaler (37)

8 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND ÅGP i vatten

9 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Åtgärdsprogram i vatten som rör Västra Götalands län Diadroma arter i Västerhavet med fokus på havsnejonöga Asp Efemära vatten Flodkräfta Flodpärlmussla Ålgräs Kustnära makrofyter med fokus på kransalger Musselbankar i Västerhavet med fokus på blåmusslor och hästmusslor Skaftslamkrypa Tumlare Ävjepilört

10 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Kunskapsuppbyggande program Restaurering av sjöar med fokus på hotade natearter, hotade kransalger Restaurering av småvatten Eutrofiering: kustnära hårdbottnar och algbälten i Västerhavet Fysisk påverkan djupa mjukbottnar och sjöpennor i Västerhavet Revmiljöer i marin region (O län koord) Skalgrusbottnar i Västerhavet

11 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Skaftslamkrypa Fastställt Två inventeringar 2012 och 2015. Hittades på 14 lokaler Kvar att göra: Information Rådgivning (SKS) Biotopvård Restaurering

12 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Kustnära makrofyter med fokus på ålgräs Västra Götalands län koordinerar och skriver Färdigskrivet i mars 2016 Åtgärdsförslag?


Ladda ner ppt "LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Hotade arter 749 arter hotade i Västra Götalands län 63 nationellt utdöda (som funnits i länet) 828 nära hotade (NT) 239."

Liknande presentationer


Google-annonser