Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VFU Verksamhetsförlagd utbildning Utbildning i den verksamhet som du kommer att få examen i, dvs på en 7-9 eller gymnasieskola i det svenska skolsystemet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VFU Verksamhetsförlagd utbildning Utbildning i den verksamhet som du kommer att få examen i, dvs på en 7-9 eller gymnasieskola i det svenska skolsystemet."— Presentationens avskrift:

1 VFU Verksamhetsförlagd utbildning Utbildning i den verksamhet som du kommer att få examen i, dvs på en 7-9 eller gymnasieskola i det svenska skolsystemet

2 Kontaktuppgifter Eva Kitok VFU-administratör Eva.kitok@ltu.seEva.kitok@ltu.se 0920-49 22 72 P 209 Tara O’Keefe VFU-administratör Tara.okeefe@ltu.seTara.okeefe@ltu.se 0920-493510 P205 Greta Lindberg Utbildningsledare VFU Greta.lindberg@ltu.seGreta.lindberg@ltu.se 0920-491026

3 När är VFU? VFU1 H16 5 veckor ämne 1 VFU2V175 veckor ämne 2 (eller ämne 1 för ett-ämneslärare) VFU3H1710 veckor ämne 1

4 Var finns information om VFU? VFU-hemsida All information om VFU vid LTU T ex bedömningsformulär, handbok, schema för VFU-perioderna, resebidrag etc. Länk till VFU- hemsidan finns i ert kursrum i Canvas. VFU-handbok Skriv ut och läs innan VFU Utförlig information om VFU, inkl FAQ

5 Beteckningar VFU-handledare Din handledare på VFU (fd LU-lärare) VFU-kurslärare Din lärare vid LTU (fd UU-lärare)

6 Var kan jag få placering? LTU har avtal med Norrbottenskommunerna samt Skellefteå för VFU-placeringar Samtliga lärosäten har avtal med närliggande kommuner Placeringar utanför LTUs avtalsområde görs i samverkan med andra lärosäten/kommuner Vi kan inte garantera placering utanför vårt avtalsområde

7 Hur får jag VFU-placering? Du lämnar önskemål om placering via VFU- hemsidan senast tors 1 sept VFU-admin söker placering efter dina önskemål. Du söker inte själv placering. Besked om placering ges via mail VFU-admin kontaktar VFU- samordnare i kommuner eller vid lärosäten eller skolor

8 Vilka riktlinjer finns för VFU-placering? I den skolform (gy/hst) och i de ämne/n du är antagen till Parvisa placeringar om möjligt Olika skolor två av tre VFU-perioder Ej placering på egen arbetsplats eller egna barns skola Gjord placering byts inte Särskilda skäl för placering – ansök via blankett. Intyg krävs. (Ej påverkad ekonomi eller lång resväg)

9 Hur lämnar jag önskemål om placering? Formuläret ”Önskemål om VFU-plats för KPU” VFU-hemsidan Senast torsdag 1/9

10

11 VFU2 i år 7-9 för gy-studenter Prefektbeslut möjliggör VFU2 i år 7-9 För blivande gy-lärare i ämnen som finns i 7-9 Behörighet ges på stadiet under Meriterande Positiva erfarenheter Många arbetstillfällen på högstadier Erbjuds i mån av plats Anges på önskemålsblanketten

12 Vad ska jag göra innan VFU? Begär utdrag ur belastningsregistret Inget utdrag - ingen VFU Begäran görs via Rikspolisstyrelsens sida. Länk finns på VFU-hemsidan. Ca 2 veckors handläggningstid 1 års giltighetstid

13 Mer att göra innan VFU Kontakta VFU-handledaren i god tid innan VFU för att planera starten av VFU Inför VFU2 och VFU3 fyller du i planeringsunderlag (VFU-handledaren får informationsbrev från kursledaren)

14 Under VFU Heltid – följer VFU-handledarens arbetsschema Obligatorisk närvaro Antal lektioner ej angivet i tid Dag 25 – den sista dagen - en ”innedag” på LTU Samarbetsproblem o likn - Se VFU-handboken Frågor kring uppgifter i kursen riktas till kursledare/universitetslärare

15 Frånvaro under VFU Frånvaro anmäles till VFU-handledaren. All frånvaro ska kompletteras. Vid frånvaro mer än 5 dagar görs hela VFU om. Meddela LTU (VFU-kurslärare och Eva/Tara) Vikariat utgör inte handledd VFU och ska därmed kompletteras VFU-handledare sjuk - rektorn ska sätta in ersättare.

16 Sekretesslagen De känsliga uppgifter som skolpersonal tar del av i sitt arbete, främst gällande elevvård, får inte föras vidare. Du har tystnadsplikt och får enligt lag inte röja uppgifter du får reda på under VFU

17 Trepartssamtal I mitten av VFU1 och VFU3 Du, VFU-handledare, VFU-kurslärare Utvecklingsstöd för dig relaterat till kursmålen Fysiskt eller via teknik VFU-kursläraren bokar tid via VFU-handledaren

18 Efter VFU - bedömningsformulär Fylls i efter komplett VFU och signeras av VFU- handledaren och dig Skickas in av VFU-handledaren. Ska ej hanteras av studenten (betygsunderlag). Första sidan fyller du som student i. Skrivs ut enkelsidigt, i färg, inga häftklammer eller gem eftersom det scannas av LTU. Scannas och syns på Mitt LTU efter betygssättning. Du meddelas via mail.

19 Avbruten VFU Avbruten VFU/studieuppehåll – formulär på www.ltu.se Anmäles också omgående till VFU-handledaren och LTU (VFU-kurslärare samt Eva/Tara). Undvik avhopp i nära anslutning till VFU. Skolan förbereder lärare, elever, rektor samt ibland också föräldrar på att du ska komma.

20 Kan jag göra VFU i utlandet? Möjligt under VFU2 Det andra landets egen nationella skola – adekvat innehåll, åldersgrupp samt om du behärskar undervisningsspråket. Skolan måste godkännas av LTU. Du ansvarar själv för att hitta skola och förmedlar detta till Eva/Tara för LTUs godkännande. Dialog med Eva/Tara krävs redan innan du söker placering. Info på VFU-hemsidan.

21 Får jag resebidrag till min VFU? Kan utgå för merkostnader – billigaste färdsätt Blankett och information på VFU-hemsidan Busskort i Luleå/Piteå. 50 kr deposition. Bilmedgivande krävs för nyttjande av egen bil – söks innan VFU påbörjas. Kan utgå där allmänna kommunikationsmedel saknas.

22 Slutligen Önskemål om VFU-placering senast 1/9 Läs VFU-handboken Beställ utdrag ur belastningsregistret Ändringar (avbrott, längre sjukdom etc) meddelas omgående till VFU-skolan och LTU

23 Eva Kitok Eva.kitok@ltu.se Tel. 0920-49 22 72 P 209 Tara O’Keefe Tara.okeefe@ltu.se 0920-493510 P205

24 VFU-hemsidan http://www.ltu.se/ltu/For- skola/Lararutbildningen/VFU-handledare-LU- larare-antagna-2011/Kompletterande-pedagogisk- utbildning-KPU


Ladda ner ppt "VFU Verksamhetsförlagd utbildning Utbildning i den verksamhet som du kommer att få examen i, dvs på en 7-9 eller gymnasieskola i det svenska skolsystemet."

Liknande presentationer


Google-annonser