Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Webbkollen Barn och Unga – ett utvecklingsprojekt för uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Webbkollen Barn och Unga – ett utvecklingsprojekt för uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården 2016."— Presentationens avskrift:

1 Webbkollen Barn och Unga – ett utvecklingsprojekt för uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården 2016

2 Deltagande kommuner och län/regioner KommunLän/regionMålgrupp UmeåVästerbottenBarn och unga öppenvård RobertsforsEKB NordmalingEKB LjusdalGävleborg Barn och unga 0-20 år, familjevård, EKB ArvikaVärmland Barn och unga 0-20 år, familjevård Hammarö Barn och unga 0-20 år inkl. EKB HallsbergÖrebro länBarn och unga 0-20 år LidingöStockholms län (Nordost) TäbyBarn och unga 0-20 år, EKB SolnaStockholms län (Nordväst)Utredning 0-20 år Stockholm/SödermalmStockholms län Barn och unga 0-18 år, familjevård, EKB LidköpingVästra Götaland/Skaraborg Barn och unga 0-20 år, familjehem, EKB Tidaholm Göteborg/Majorna-Linné Västra Götaland/Göteborgsregionen Göteborg/Norra HisingenUtredning 0-12 år och EKB Göteborg/Askim-Förlunda- Högsbo

3 Varför ett utvecklingsprojekt? Prioriterat område i BoU-satsningen och Öppna jämförelser Behov av bättre kunskap om kvalitet och resultat i barn- och ungdomsvården Pröva nya BBIC- variabler Webbenkäten = en brygga in i arbetet med statistik och systematisk uppföljning i ”nya” BBIC

4 Möjligheter för kommunerna att…  testa och kvalitetssäkra variablerna innan de läggs in i det egna verksamhetssystemet  underlätta och påskynda implementeringen av systematisk uppföljning  snabbare komma in i det nya arbetssättet med det reviderade BBIC

5  Webbenkät med fasta frågor och svarsalternativ  Socialsekreterare registrerar uppgifterna vid uppföljning eller avslut av insats  Antal soc.sekr. som deltar per kommun är valfritt  Om möjligt gärna både de som arbetar med ensamkommande och de som arbetar med andra barn och ungdomar – om olika  Uppgifterna sammanställs för att enkelt ge bättre kunskap och överblick över de insatser som avslutas  Utbildning och handledning ges under projekttiden Hur fungerar det?

6 Webbsida och portal Webbsida med kort information, testenkät och inloggning till portalen: www.webbkollenbou.com www.webbkollenbou.com Portal med - filmer och dokumentation, - enkät för registrering av uppgifter om de insatser som följs upp/avslutas - loggbok för dokumentation av synpunkter på frågor och svarsalternativ – vad saknas, vad är svårt att förstå eller besvara, vad döljer sig bakom ”annat”?

7 Olika typer av variabler Kön, ålder Ensamkommande Identifierad utsatthet (våld, försummelse, missbruk, etc.) Insatsens fokus (BBIC-triangelns områden) Bakgrund Samordning av insatser (med t.ex. förskola, skola, hälso- och sjukvård) Läkarundersökning placerade barn SIP – Samordnad Individuell Plan Process Orsak till avslut av insats Måluppfyllelse med insats Riskbedömning vid avslut Situation vid avslut Resultat

8 Tidsplan  Uppstartsmöte januari  Utbildning för anmälda socialsekreterare m.fl. via webb januari och februari, 2 dagar  Registrering av uppgifter 1 februari - 31 december 2016  Uppföljningsmöten via webben april, juni, sept. och nov-dec  Handledning via mejl och telefon

9 Mia Ledwith, mia.ledwith@skl.semia.ledwith@skl.se Pani Hormatipour, pani.hormatipour@skl.sepani.hormatipour@skl.se Birgitta Svensson, hallesjo2@hotmail.comhallesjo2@hotmail.com Information på SKLs hemsida: http://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/bar nochunga/ledafoljauppochutveckla/systematiskuppfoljni ng/uppfoljningprojekt.7270.html Kontaktuppgifter och mer information:


Ladda ner ppt "Webbkollen Barn och Unga – ett utvecklingsprojekt för uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser