Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling kerstin wanhatalo – van rijn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling kerstin wanhatalo – van rijn."— Presentationens avskrift:

1 Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling kerstin wanhatalo – van rijn

2 Våra brukare ska få insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Vad? Varför?

3 SOU 2008:18 Kerstin Wigzell 2010 överenskommelse regering –SKL Avsiktsförklaring Gotland 2011 ny överenskommelse regering - SKL Bakgrund

4 Att utveckla en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten/ en kunskapsbaserad socialtjänst Ett samordnat och långsiktigt statligt stöd som inte är projektbaserat Kunskapsutveckling och ökad brukarmedverkan inom socialtjänsten Att regering och huvudmän(SKL) i framtiden träffar avtal om gemensamma mål och insatser för att stödja kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten. SOU 2008:18 ”Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren”. Där konstaterades att det finns ett stort behov av …..

5 Regionala stödstrukturer 2010-2012 Bättre liv för sjuka äldre – kvalitetsregister 2010-2012 Kunskap till praktik 2010-2012; ny inriktning föräldraskap Barn och unga (familjehemsvård och hvb)2011-2013 Långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan SOF och HSF 2012-2014 Projekt inom överenskommelsen på Gotland

6 Att utveckla en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Att brukarna ska få del av insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap Krävs ett målinriktat och uthålligt förbättringsarbete för att nå dit. Övergripande mål för regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. (från regeringens och SKL´s överenskommelse)

7 Att skapa och utveckla befintliga mötesplatser för lärande, erfarenhets och kunskapsutbyte mellan teori och praktik Att stödja kompetensutveckling om innebörden av evidensbaserad kunskap och praktik. Att stödja det vardagliga kunskapssökandet bland medarbetare Att skapa förutsättningar för förbättrad uppföljning, utvärdering och förbättringsarbete Avsiktsförklaring Gotland - Mål

8 Professionens erfarenhetsbaserade kunskap Brukarens kunskap, erfarenheter och önskemål Bästa tillgängliga kunskap Evidensbaserad praktik vad är det?

9 Hur får vi kunskap om relevant forskning, ny kunskap så att brukarna får insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap? Hur får vi kunskap om brukarnas behov och önskemål? Vilken utbildning och vilka erfarenheter har vår personal? EBP ställer frågor som

10 Brukarens situation före val av insats Vilken kunskap bygger insatsen på Genomförande av insats Uppföljning av insats Utvärdering av insats Hur dokumenterar vi

11 Gjort en kartläggning av befintliga strukturer, Bygga strukturer för kunskapsutveckling; Hur får vi tag på bästa tillgängliga kunskap? Sprida kunskap om ”evidensbaserad praktik” brukarsamverkan Vad ska vi göra, vad har vi gjort och vad kommer vi att göra?

12 Kunskapsnytt Kunskapsportal Kunskapsutvecklingsråd Samordna och sprida kunskap från projekt Knyta upp oss mot ett FOU/ forsknings och utvecklingsenhet på fastlandet Forts…


Ladda ner ppt "Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling kerstin wanhatalo – van rijn."

Liknande presentationer


Google-annonser