Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KFR:s undersökning 2009 Våldsarbete i parrelationer på familjerådgivningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KFR:s undersökning 2009 Våldsarbete i parrelationer på familjerådgivningar."— Presentationens avskrift:

1 KFR:s undersökning 2009 Våldsarbete i parrelationer på familjerådgivningar

2 Kartläggningens syfte och mål Vilka rutiner och arbetssätt finns i arbetet med våld i ärenden idag och finns särskilda policydokument? I vilken omfattning söker sig par till familjerådgivningen för professionell hjälp där våld förekommit? Vilken kunskap har familjerådgivaren om det våld som förekommit/er i ärenden på familjerådgivningen? Vem har utövat våldet, vem är utsatt, vilken typ av våld har utövats och i vilken omfattning? Innebär olika driftsformer för familjerådgivningen olika konsekvenser för arbetet med relationsvåld? Starta ett utvecklingsarbete på familjerådgivningarna.

3 Genomförandet Enkät 1 - Arbetssätt och rutiner Enkät 2 - Räkna antalet våldsärenden i tre månader. Beskriv våldet. Dialog med familjerådgivningarna Mobilisering / Implementering Sammanställning av resultat

4 Antal kommunala familjerådgivningar 309 familjerådgivningar, utifrån Socialstyrelsens register, deltog i undersökningen.

5 Driftsformer för familjeråd- givning i 290 kommuner 31% - kommunal familjerådgivning 12% - kommunalt vårdbolag 5% - landsting 23% - privata vårdbolag 24% - privata företag 5% - Svenska kyrkan / S:t Lukas

6 Rutiner att upptäcka våld 47 % Nej 40 % Ja 10 % Olika, beroende på vilken familjerådgivare som har ärendet

7 Vem tar emot tidsbeställningen 89 % Familjerådgivare 9 % Sekreterare 2 % Tidsbokningscentral

8 När frågar ni paret om våld 31 % - direkt i telefon vid tidsbeställning och vid indikation om bråk 10 % - vid 1:a samtalet/kontakten känns trygg 46 % - när misstanke uppstår 4 % - enbart när paret själva tar upp frågan ” Det är sagt att vi ska fråga alla direkt i telefon vid tidsbeställning men vi gör nog inte det i praktiken till 100 %. Vi har nu gjort om vår tidsbeställningsblankett och gett ”förekomst av våld” eget utrymme – vilket kan hjälpa oss att bli mer konsekventa.”

9 Hur frågar ni om våld ? 71 % - var och en som den finner bäst 16 % - vi frågar mer än en gång 6 % - standardformulering

10 Riskbedömning En stor majoritet gör alltid riskbedömning 1/3 – i telefon/enskilt besök/1:a besöket 1/3 – vid flera tillfällen under kontakten 1/3 – när frågan kommer upp

11 Speciella rutiner för kontakten vid våld 29 % - Nej 68 % - 2 behandlare. Parterna kommer var för sig. Växlar alltid till enskilda samtal. Gemensamma samtal bara under vissa förutsättningar. 3 % -Barnsamtal

12 Hur utformas kontakten vid våld 62 % - samtal med båda fortsätter 18 % - enskilda samtal 4 % - hänvisar till andra instanser

13 Hur hanteras anmälnings- skyldigheten till socialnämnden? 76% - anmäler vid kännedom 2% - restriktiva, vill inte förlora kontakten 22% - annat, lämnat fler svarsalternativ varav 10 % anmäler. Summa 86% anmäler.

14 Andel våldsärenden Andelen våldsärenden är 10,1 %. Av 5 399 nya ärenden är 546 våldsärenden

15 Åldersindelning våldsärenden

16 När kom upplysningen om våld 27 % vid tidsbeställning i telefon 53 % vid 1:a samtalet 13 % vid 2:a/3:dje samtalet Ca 70 % berättar utan fråga Ca 30 % som svar på fråga

17 Vem eller vilka har utövat våld?

18 Våldets omfattning 2 v – 6 mån före kontakt27 % > 10 ggr28 % Varje vecka – dagligen20 % Varje månad15 % Årligen 6 %

19 Översikt över våldstyper 1. Psykiskt våld – 44,7 % 2. Fysiskt våld – 27,0 % 3. Latent våld – 13,2 % 4. Materiellt våld – 8,4 % 5. Ekonom. våld – 3,6 % 6. Sexuellt våld – 2,8 % 7. Hedersvåld – 0,3 %

20 Våldsutövare vid respektive typ av våld Typ av våldManKvinnaBåda Psykiskt våld59 %17 %24 % N=474 Fysiskt våld52 %18 %30 % N=394 Latent våld 70 %15 %15 % N=307 Spec. kontroll. 68 %20 %12 % N=200 Materiellt våld 70 %16 %14 % N=194 Ekonom. våld 79 %19 % 3 % N=75 Sexuellt våld 91 % 2 % 7 % N=55 Genomsnitt:70 %15 %15 %

21 Om barn Utsatt för direkt våld – 12 % Bevittnat våld – 46 % (sett och hört) Upplevt våld – 42 % (sett skador etc.) Få i kontakt med spec. mottagning Stort antal - Vet ej

22 Vad behövs i arbetet med våld Tidig upptäckt,screening vid tidsbeställning Riskbedömning redan vid telefonkontakt Tid för 1:a samtal omgående Dela på paret, varsina tider Säkerhetsbedömning kvinna och barn och om par-samtal är möjligt Tydlighet med allvar och ansvar vid våld

23 Vad behöver familjerådgivarna Ansvarstagande av kommuner, SoS och SKL Kunskap / fortbildning om våld Registrering av våldsförekomst Utrymme för intern och extern metodutveckling Utrymme för planering av arbete med våld Samarbete i arbetsgrupp och arb.ledning Handledning Samarbete med nätverk och partners


Ladda ner ppt "KFR:s undersökning 2009 Våldsarbete i parrelationer på familjerådgivningar."

Liknande presentationer


Google-annonser