Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖBOs organisation. Krishantering Vad är en kris ? En kris är en påfrestning, som i större eller mindre omfattning kräver insatser utöver det normala för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖBOs organisation. Krishantering Vad är en kris ? En kris är en påfrestning, som i större eller mindre omfattning kräver insatser utöver det normala för."— Presentationens avskrift:

1 ÖBOs organisation

2 Krishantering Vad är en kris ? En kris är en påfrestning, som i större eller mindre omfattning kräver insatser utöver det normala för organisationen. Kännetecken för en kris är inslaget av överraskning och svårigheten att kontrollera händelseförloppet.

3 Krishantering Mindre påfrestning En händelse som endast i liten utsträckning kräver avvikelser från normala handlingsmönster. Exempel : Mindre brand i lägenhet, hisshaveri

4 Krishantering Medelstor påfrestning En händelse som medför större avvikelser från det normala, och där omprioriteringar krävs för att hantera den uppkomna situationen. Exempel : Brand i hyreshus

5 Krishantering Större påfrestning En händelse som är av sådan omfattning att stora avvikelser och omprioriteringar krävs. Ofta är ett större antal andra samhällsverksamheter involverade. Exempel : Gasläckage

6 Krishantering LEDNING OCH SAMVERKAN I KRISSITUATIONER En grundbemanning av ÖBOs ledningsgrupp vid kriser är enligt följande : VD Informationschef Förvaltningschef och /eller enhetschef Säkerhetsansvarig VDs sekreterare eller annan person med ansvar för dokumentation

7 Krishantering LEDNING OCH SAMVERKAN I KRISSITUATIONER Skadechef Bovärdar och annan områdespersonal Samverkan med andra aktörer Rapporteringsskyldighet

8 Krishantering UTBILDNING OCH ÖVNING Ledning, samverkan och information Operativa insatser Behovsstyrda insatser Spridning av erfarenheter

9 ÅTGÄRDSPLAN vid inträffad storskada ÅTGÄRDSLISTA Direkt vid larm (hemma) Efterfråga information ; belägenhet, omfattning, skadade etc Underrätta förvaltningschef, infochef och säkerhetschef Påbörja utringning av personal ; bovärdar, ev teknisk personal (VDT) Ta med Emergency Kit och åk ut till olycksplatsen Se till att Du har en fulladdad mobiltelefon

10 ÅTGÄRDSPLAN vid inträffad storskada ÅTGÄRDSLISTA På olycksplatsen Ta på ÖBO-väst Kontakta räddningsledare och polisinsatschef (ta namn & telnr) Skaffa Dig en bild av läget Behöver tekniska åtgärder vidtas ? Ev avstängning av ventilation Ordna samlingslokal inkl hänvisning Information till kringboende Ordna boende för ev evakuerade Kontakta saneringsfirma Kontakta vårt försäkringsbolag

11 ÅTGÄRDSPLAN vid inträffad storskada ÅTGÄRDSLISTA forts. När räddningsledaren avslutat sitt åtagande : skriv på ansvarsövertagande ordna bevakning ; fast eller rondering Ordna med eventuell förtäring Se till att någon tar ut en datalista eller antecknar berörda hyresgästers namn, lägenhetsnr och försäkringsbolag samt tel.nr. hem, till arbete, till mobil och till anhörig. Datalista över berörda hyresgäster ska genomgås för att säker- ställa att alla blir informerade. Lista tas ut i Husar-Avtal- Sök.prod.adr.-höger- klicka och för över till excel-sortera lista-skriv ut Meddela Securitas om någon lägenhet är vakant

12 ÅTGÄRDSPLAN vid inträffad storskada Allmänt Försök behålla lugnet ! Försök tänka framåt ! Vad händer sedan ? Informera kontinuerligt ! Dokumentera händelser och åtgärder på dokumentationsblankett ! Våga fråga ! Våga ta hjälp ! Tänk på att ingen checklista i världen kan ersätta sunt förnuft


Ladda ner ppt "ÖBOs organisation. Krishantering Vad är en kris ? En kris är en påfrestning, som i större eller mindre omfattning kräver insatser utöver det normala för."

Liknande presentationer


Google-annonser