Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Jägareförbundet Vårdar det vilda. Jakträttsavtal Några praktiska frågor Allmänt om jakträttsavtal Uppsägning och besittningsskydd Jakträttavtal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Jägareförbundet Vårdar det vilda. Jakträttsavtal Några praktiska frågor Allmänt om jakträttsavtal Uppsägning och besittningsskydd Jakträttavtal."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Jägareförbundet Vårdar det vilda

2 Jakträttsavtal Några praktiska frågor Allmänt om jakträttsavtal Uppsägning och besittningsskydd Jakträttavtal vid överlåtelse

3 Några praktiska frågor Privatperson – ideell förening? Avtalsperiod långvarig Ekonomiska och andra faktorer vid urval Delad jakträtt rekommenderas ej Älgskötselområden + Kronhjort Vägar – snöröjning bör regleras Jakttorn m.fl. anläggningar Passröjning m.fl. ingrepp på fastigheten Utfodring av vilt Ny mall SJF 2013 www.jagareforbundet.se

4 Allmänt om jakträttsavtal Jakträttsavtal kan ingås formlöst (AvtalsL 1 kap. ). Jakträtt är en nyttjanderätt enligt Jordabalken (JB 7:3). Jakträtt ingår i jordbruksarrende om annat ej avtalats (JaktL 10§). Om jakträtten ingår i hyra eller arrende så gäller Jordabalken (JaktL 15§). Avtalsperiod längst 50 år, dock längst 25 år inom detaljplan samt för jordbruksarrende. Livstidsavtal är dock möjliga, utom för jordbruksarrende (JB 7:5). Upplåtelse av jakträtt får ej ske till andel av fastighet (JB 7:9).

5 Uppsägning och besittningsskydd Uppsägning av jakträttsavtal mot vederlag (JaktL 16§): 1.Minst 6 månaders uppsägningstid vid ettårsavtal eller längre samt avtal på obestämd tid. Uppsägning enligt 8:8 Jordabalken Avtal ingångna före 1 januari 2001 och efter 1 januari 1988 (JaktL 16-21§§ i sin äldre lydelse) : 1.Gäller avtal mot vederlag som har en avtalsperiod på över ett år 2.2 månaders uppsägningstid 3.Besittningsskydd vid första förnyelsen efter 1 januari 2001 4.Prövning i arrendenämnd av besittningsskydd Avtal ingångna före 1988: 1.Inga tvingande regler – den som påstår uppsägning har bevisbördan

6 Jakträttsavtal vid överlåtelse Skriftligt jakträttsavtal kan inskrivas i fastighetsregistret (JB 7:10). Denna rätt kan ej avtalas bort. Följande gäller vid överlåtelse: 1.Säljaren är skyldig att göra förbehåll för giltigt jakträttsavtal om det ej är inskrivet (t.ex. muntliga avtal). Sådant förbehåll gäller mot köparen (JB 7:11). Sker det ej blir säljaren skadeståndsskyldig mot jakträttshavaren (JB 7:18). 2.Inskrivet jakträttsavtal gäller mot köparen (JB 7:14). 3.Om köparen ägde eller borde ägt kännedom om jakträttsavtalet så gäller det mot köparen (JB 7:14).

7 Kontaktuppgifter Ola Wälimaa Förbundsjurist Svenska Jägareförbundet Öster Malma 611 91 Nyköping Tel: 0155-246273 Mob: 070-3300622 E-post: ola.walimaa@jagareforbundet.se


Ladda ner ppt "Svenska Jägareförbundet Vårdar det vilda. Jakträttsavtal Några praktiska frågor Allmänt om jakträttsavtal Uppsägning och besittningsskydd Jakträttavtal."

Liknande presentationer


Google-annonser