Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att lämna anbud Ett bildspel om hur du lämnar anbud Information från Upphandlingsenheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att lämna anbud Ett bildspel om hur du lämnar anbud Information från Upphandlingsenheten."— Presentationens avskrift:

1 Att lämna anbud Ett bildspel om hur du lämnar anbud Information från Upphandlingsenheten

2 Var hittar jag pågående upphandlingar? Annonserade/pågående upphandlingar finns på: www.tierp.se www.tierp.se   Upphandlingar  Pågående upphandlingar  klicka på önskat dokument nummer  klicka på länk till förfrågningsunderlag (se nästa bild). För att komma åt förfrågningsunderlaget måste du registrera ditt företag, då får du ett lösenord. Registreringen är kostnadsfri.

3 Starta på www.tierp.sewww.tierp.se  Klicka på ”Upphandlingar”

4 Upphandlingar Klicka på ”Pågående upphandlingar”

5 Länkat till Allego Klicka på numret till vänster för den upphandling du är intresserad av.

6 förfrågningsunderlag Klicka på länk till förfrågningsunderlag.

7 Logga in Registrera ditt företag och få ett lösenord. Kostnadsfritt!

8 Är jag intresserad av upphandlingen? Läs igenom förfrågningsunderlaget för att se om den vara/tjänst ditt företag har att erbjuda motsvarar det som efterfrågas.

9 Förfrågningsunderlaget Förfrågningsunderlag kallas de dokument som beskriver upphandlingen. Det innehåller följande information - Upphandlingens omfattning - Uppgifter om när, var och hur anbud lämnas - Hur anbudet kommer att utvärderas - Krav på varan/tjänsten - Avtalsvillkor - Svars-/anbudsformulär - Checklista

10 Missivbrev/Administrativa villkor Praktiskt information om när, var och hur anbud ska lämnas finner du i bilagan ”missivbrev” eller ”administrativa villkor”. Det är viktigt att du följer instruktionerna så att ditt anbud inte förkastas.

11 Anbudsutvärdering Anbudsutvärdering talar om hur ditt anbud kommer att utvärderas, alltså vilka faktorer som påverkar bedömningen. Anbudsutvärderingen kan sägas vara uppdelad i tre olika moment: Leverantörskvalificering Skall-kravsuppfyllelse Utvärdering av anbud

12 Leverantörskvalificering Under den här rubriken finns ett antal kriterier uppställda. De innehåller en viss miniminivå som anbudsgivaren måste uppfylla. Här kan finnas krav på att vara registrerad hos Bolagsverket, att man som anbudsgivare betalar skatter och sociala avgifter, att man har resurser för att klara av uppdraget och så vidare. Alla krav som finns under den här rubriken måste vara uppfyllda för att anbudet ska gå vidare i utvärderingen. Om ditt företag inte uppfyller kraven så kommer anbudet att förkastas.

13 Skall-krav (obligatoriska krav) Krav på varan/tjänsten: Under den här rubriken finns de krav uppställda som din vara/tjänst måste uppfylla för att ditt företag ska ha möjlighet att kunna vinna upphandlingen. Bör-krav (icke-obligatoriska krav) Under den rubriken finns de krav uppställda som din vara/tjänst bör uppfylla. Kraven är poänggivande i utvärderingen av anbudet.

14 Utvärdering av anbud Anbud kan utvärderas enligt två modeller. Antingen utvärderas de efter lägsta pris eller efter det ekonomiskt mest fördelaktiga

15 Lägsta pris (Utvärdering av anbud) Om det under rubriken ”Utvärdering” står att anbudet kommer att utvärderas efter lägsta pris, så betyder det att av alla de anbud som klarat leverantörskvalificeringen och uppfyller skall-kraven, kommer det anbud som erbjuder det lägsta priset att antas.

16 Ekonomiskt mest fördelaktiga (Utvärdering av anbud) Om det under rubriken ”Utvärdering” står att anbudet kommer att utvärderas efter det som är ekonomiskt mest fördelaktigt så kommer olika faktorer – utvärderingskriterier (däribland priset) - att vägas samman. Här kan till exempel bör-krav användas. Hur det vägs ihop anges i procent.

17 Avtal Det avtal som kommer att tecknas med den vinnande anbudsgivaren är det dokument som finns med som bilaga i förfrågningsunderlaget. Avtalet är ifyllt så långt det är möjligt. Läs noga igenom avtalet. De villkor som finns uppställda där kommer att gälla under hela avtalsperioden.

18 Svarsformulär/Anbudsformulär Våra förfrågningsunderlag innehåller alltid anbuds- /svarsformulär där svar på krav och frågor samt prisuppgifter ska lämnas. Oavsett vilken utformning formulären har ska de fyllas i och skrivas under.

19 Frågor Det finns uppgifter i förfrågningsunderlaget om vart du kan vända dig om du har frågor om detta.

20 Checklista för anbudsgivare - Kontrollera att anbudet är undertecknat av behörig firmatecknare. - Kontrollera att samtliga dokument som efterfrågas för anbudskvalificeringen bifogats samt att dessa dokument till fullo ger efterfrågad information och uppfyller ställda krav. - Kontrollera att samtliga krav och eventuella frågor är besvarade. Kontrollera särskilt att samtliga skall-krav är uppfyllda och, i förekommande fall, att dessa är styrkta på angivet sätt. - Kontrollera att samtliga offererade produkter/tjänster har prissatts på det sätt som efterfrågats. - Kontrollera läsbarheten av dokument som bifogats anbudet i digitalt format. - Kontrollera att förfrågningsunderlagets svarsformulär och eventuella andra efterfrågade dokument är fullständigt ifyllda. - Kontrollera att offerten är uppställd enligt den struktur som angivits i förfrågningsunderlaget. - Kontrollera att efterfrågat antal kopior av offerten har producerats samt att samtliga exemplar är identiska. - Kontrollera att ni erhållit samtliga delar i förfrågningsunderlaget.

21 Kom ihåg! Skriv under ditt anbud och lämna in det senast angivet datum. Lycka till!


Ladda ner ppt "Att lämna anbud Ett bildspel om hur du lämnar anbud Information från Upphandlingsenheten."

Liknande presentationer


Google-annonser