Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 8 A VTA L OCH k ö p.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 8 A VTA L OCH k ö p."— Presentationens avskrift:

1 PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 8 A VTA L OCH k ö p

2 LIBER AB OH 8: 1

3 LIBER AB OH 8

4 LIBER AB OH 8: 2

5 LIBER AB OH 8

6 LIBER AB OH 8 Ogiltiga avtal Ett avtal kan bli ogiltigt om det har träffats av underårig eller av person som har förvaltare (föräldrabalken 9 kap 1 §). Fr o m 16 års ålder har man rätt att träffa avtal om egna intjänade pengar det har tillkommit under tvång, svek eller ocker det strider mot ”tro och heder” avtalsvillkoren är oskäliga mot någon part : 3

7 LIBER AB OH 8

8 LIBER AB OH 8 En fullmakt innebär en behörighet att träffa avtal för annans räkning. De begränsningar som därutöver görs, anger ombudets befogenhet. : 4.1

9 LIBER AB OH 8 Martina ska sälja sin gamla barncykel. Ett ungt par vill komma och titta på den mitt på dagen när Martina arbetar. Hon har därför skrivit en fullmakt till sin granne att sälja cykeln. Hon har sagt till grannen att hon vill ha minst 600 kr för den. Grannen har alltså behörighet att sälja cykeln och befogenhet att sälja den för 600 kr. Paret var hårda förhandlare så grannen sålde cykeln för 500 kr. Grannen överskred således sin befogenhet, men avtalet är ändå giltigt. Köparen kände inte till grannens befogenhet utan har handlat i god tro. Köpet ska därför gälla. Martina kan sedan kräva grannen på skillnaden, dvs 100 kr. Fullmakt Exempel 5 : 4.2

10 LIBER AB OH 8 Ställningsfullmakt Uppkommer genom typen av arbetsuppgifter Kan vanligen accepteras av tredje man utan skriftlig fullmakt Ställningsfullmakt omfattar både behörighet och befogenhet Avtal genom ställningsfullmakt gäller endast vid god tro : 4.3

11 LIBER AB OH 8

12 LIBER AB OH 8 Risken för varan : 5

13 LIBER AB OH 8

14 LIBER AB OH 8 Fel på varan : 6

15 LIBER AB OH 8

16 LIBER AB OH 8: 7 Köp av stöldgods

17 LIBER AB OH 8

18 LIBER AB OH 8 Webbplatser Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se), referat av beslutwww.arn.se FN-konvention – avtal om internationella köp (www.uncitral.org/english/texts/sales/CISG.htm)www.uncitral.org/english/texts/sales/CISG.htm : X


Ladda ner ppt "PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 8 A VTA L OCH k ö p."

Liknande presentationer


Google-annonser