Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 10 K Ö p A p Å k RE d IT KAPITEL 10 K Ö p A p Å k RE d IT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 10 K Ö p A p Å k RE d IT KAPITEL 10 K Ö p A p Å k RE d IT."— Presentationens avskrift:

1 PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 10 K Ö p A p Å k RE d IT KAPITEL 10 K Ö p A p Å k RE d IT

2 LIBER AB OH 10 Konsumentkreditlagen Kreditkostnad, kontantpris och effektiv ränta ska anges i marknadsföringen av vara Minsta kontantinsats är vanligen 20 % Kreditgivaren är skyldig att göra kreditprövning Kredittagaren har rätt att ångra kreditavtalet inom 14 dagar Kredittagare har alltid rätt att förtidsbetala en skuld, eventuellt måste kreditgivarens ränteförlust ersättas vid bunden ränta genom att en s k ränteskillnadsersättning betalas av låntagaren Kredittagaren är skyldig att förtidsinbetala under vissa förhållanden Kredittagare kan vid överlåtelse av kredit göra samma invändningar mot den nye borgenären som mot överlåtaren Återtagande kan ske endast om det finns förbehåll i avtal Kontokortsinnehavare kan bli ansvarig för obehöriga uttag om han varit grovt oaktsam eller inte snarast anmält förlust av kort :1

3 LIBER AB OH 10

4 LIBER AB OH 10:2 ovan Avbetalnings- köp

5 LIBER AB OH 10

6 LIBER AB OH 10 Förlust av kontokort Kontohavaren blir ansvarig för obehöriga uttag om hon/han: Lämnat kontokortet utan uppsikt Inte skyddat den personliga koden inte snarast efter upptäckten har anmält förlusten till kontokortsföretaget :3

7 LIBER AB OH 10

8 LIBER AB OH 10 Räntelagen Dröjsmålsränta utgår inte för tid innan en fordring är förfallen till betalning Om dröjsmålsränta inte är avtalad utgår den med Riksbankens referensränta plus åtta procentenheter från förfallodagen Om förfallodag inte är avtalad beräknas dröjsmålsräntan från 30 dagar efter det att borgenären ställt krav på betalning Observera att räntelagen inte anger någon kredittid. Om en sådan inte är avtalad ska betalning göras ”vid anfordran”, dvs vid begäran :4

9 LIBER AB OH 10

10 LIBER AB OH 10:5

11 LIBER AB OH 10

12 LIBER AB OH 10:6

13 LIBER AB OH 10

14 LIBER AB OH 10 Skuldsanering 1.Den skuldsatte personen ansöker hos Kronofogden om skuldsanering. 2.Myndigheten utreder och ger förslag på skuldnedsättning samt betalningsplan. Detta ska godkännas av den skuldtyngda. 3.Förslaget skickas till samtliga borgenärer. Även om någon av dessa säger nej till förslaget, kan Kronofogden besluta om skuldsanering. 4.Kronofogdens beslut kan överklagas hos tingsrätten. :7

15 LIBER AB OH 10

16 LIBER AB OH 10 Om du inte kan betala dina skulder Be om tillfälligt uppskov Kontakta långivarna så fort som möjligt och be om uppskov för att kunna ordna ekonomin. Anteckna namnen på dem du talar med. Om något krav gått vidare till inkassobyrå – kontakta den snarast. Annars går ärendet vidare till kronofogden och då får du betala extra avgifter förutom dröjsmålsränta. Gör en skuldöversikt Förteckna alla skulder du har och ange månadskostnaden för varje lån. Skilj på ränta och amortering. Kan du skaffa fördelaktigare lån med lägre ränta för att kunna betala dyra skulder? Kontakta en bank. Gör en månadsbudget Gör en budget över dina inkomster och utgifter under en månad. Ta reda på vilket ”utrymme” du har för att betala ränta och amortering. Det är den summa som blir över när du har betalat hyra, mat och andra nödvändiga utgifter. :8.1

17 LIBER AB OH 10 Om du inte kan betala dina skulder Gör en avbetalningsplan Betalningsutrymmet fördelar du på dina långivare i förhållande till skuldernas storlek. Skriv ett brev till alla långivare Ange ditt namn, adress och personnummer samt lånets nummer och andra eventuella referensnummer. Beskriv mycket kortfattat bakgrunden till dina skulder och din ekonomiska situation. Be eventuellt att få skulden nedskriven. Föreslå hur du vill betala tillbaka lånen. Skicka med skuldöversikten med namn på alla långivare, kontaktpersoner och deras telefonnummer, månadsbudgeten med betalningsutrymme och avbetalningsplanen. Om du behöver hjälp med att göra de olika stegen – vänd dig till kommunens konsumentrådgivare. :8.2

18 LIBER AB OH 10

19 LIBER AB OH 10 Webbplatser Kronofogdemyndigheten (www.skatteverket.se/kronofogden),www.skatteverket.se/kronofogden råd och statistik Konsumenternas Bank- och finansbyrå (www.konsumentbankbyran.se), faktablad och rådgivning om lån, sparande m mwww.konsumentbankbyran.se :X


Ladda ner ppt "PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 10 K Ö p A p Å k RE d IT KAPITEL 10 K Ö p A p Å k RE d IT."

Liknande presentationer


Google-annonser