Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

11 Folktandvården bolagisering Avdelningen för produktionsstyrning, februari 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "11 Folktandvården bolagisering Avdelningen för produktionsstyrning, februari 2013."— Presentationens avskrift:

1 11 Folktandvården bolagisering Avdelningen för produktionsstyrning, februari 2013

2 22 Ordförandens förslag (VPB) 1. Vårdproduktionsberedningen uppdrar till produktionsdirektören att senast 2013-03-04 återkomma med förslag om förändrad driftsform, från förvaltning till av Region Skåne helägt aktiebolag, för Folktandvården Skåne. 2. Vårdproduktionsberedningen uppdrar till produktionsdirektören att särskilt belysa konsekvenser rörande styrning, ekonomi, gränssnitt, legala aspekter, upphandlingsfrågor samt forskning och utbildning m.m.

3 33 Tidplan VPB 4/3 RS-AU 27/3 (bolagsstruktur) Regional samverkan Regionstyrelsen 11/4 Regionfullmäktige 7/5

4 44 Projektorganisation Styrgrupp Projektledningsgrupp Projektgrupp

5 55 Styrgrupp (uppdrag och beslut) Lars Kristensson, produktionsdirektör, ordf. Ingrid Bengtsson Rijavec, ekonomidirektör Ann-Sofie Bennheden, personaldirektör Harald Lindström, dir. för ägarfrågor och strategiska investeringar Helena Ozolins, Folktandvården Skåne Lars Tvede-Jensen, PwC (adjungerad) Karin Ekelund, projektledare (föredragande) Marie Jacobsson, avd för ägarfrågor (föredragande) Anders Björklund, PwC (föredragande)

6 66 Projektledningsgrupp Karin Ekelund, Region Skåne, projektledare Anders Björklund, PwC, processtödsledare

7 77 Projektgrupp Karin Ekelund, avd för produktionsstyrning, projektledare Marie Jacobsson, avd. för ägarstyrning och strategiska investeringar Åke Andersson, centrum för verksamhetsplanering och analys Gösta Rehnstam, personalstrategiska avdelningen Ewa Ericson, Folktandvården Skåne Bo Lindholm, Folktandvården Skåne Anders Björklund, processtödsledare, PwC Patrik Kastberg, avdelningen för juridik, resursperson

8 88 Gränssnitt bolagiserad Folktandvård Folktandvården i sin helhet bolagiseras, inklusive specialisttandvård - säkerställer sammanhållen vårdkedja - stärker den samlade kompetensen - stordriftsfördelar Käkkirurgin även fortsatt del av den offentligt drivna hälso- och sjukvården

9 99 Frisktandvårdsavtal Fortsatta möjligheter att teckna frisktandvårdsavtal i bolagsform Befintliga avtal kan överföras till bolaget

10 10 Styrning RF beslutar om bolagsordning Ledning i form av styrelse och VD

11 11 Legala aspekter Faller inom ramen för den kommunala kompetensen Inga juridiska hinder mot att bedriva planerad verksamhet i bolagsform Skyldighet att upphandla enligt LOU (lagen om offentlig upphandling)

12 12 HR-frågor LAS – verksamhetsövergång enligt LAS 6B Pensioner Gemensamma resurser (ex GSF) MBL Kollektivavtal

13 13 Utbildning/FOU Ackrediteringsunderlag Ersättningsnivå FOU-uppdrag

14 14 Strålskyddsorganisation Personuppgiftsombud Miljöledningssystem Miljölagstiftning

15 15 Tidplan för genomförande Arbetshypotes; 1/1 2014 - Ställtiden för koncernutredning - Möjlighet att genomföra nödvändiga upphandlingar (riskanalys pågår) - Säkerställa IT-system etc. - Ställtid för företagsledning och styrelse - Fackliga önskemål - Skatteskäl (koncernbidragsrätt)


Ladda ner ppt "11 Folktandvården bolagisering Avdelningen för produktionsstyrning, februari 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser