Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riskernas värld Geografi kurs 3. Riskgeografi Hasardgeografi Undersöker förekomsten av olika slags risker och deras utbredning på jorden, deras orsaker.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riskernas värld Geografi kurs 3. Riskgeografi Hasardgeografi Undersöker förekomsten av olika slags risker och deras utbredning på jorden, deras orsaker."— Presentationens avskrift:

1 Riskernas värld Geografi kurs 3

2 Riskgeografi Hasardgeografi Undersöker förekomsten av olika slags risker och deras utbredning på jorden, deras orsaker och konsekvenser Risk? Sannolikheten för att något ska ske på ett område Kan uttryckas med hjälp av matematik Hot? Baserar sig på upplevelser

3 Översatt ur Tammi, Riskien maailma

4 Risker och hot Människan tar medvetna risker Varför bosätta sig på översvämningsbenägna områden eller nära vulkaner? Varför flyga? Varför använda farliga kemikalier, elektricitet och kärnkraft? Krishantering = process som startar när en katastrof inträffat Att vara förberedd för kriser minskar på katastrofens omfattning

5 Indelning av risker Naturrisker Risker som beror på växelverkan mellan människan och naturen (naturresursrisker) Befolkningsrisker Oljeläckage i Kina, källa: Greenpeace

6 Naturrisker Extraterrestra risker Risker från atmosfären Risker från hydrosfären Risker från litosfären Risker från biosfären

7 Naturresursrisker Miljörisker Människan överutnyttjar naturresurser Utsläpp och miljöföroreningar

8 Risker orsakade av människan Demografiska risker Vatten- och matproblematiken Urbana risker Samhälleliga och politiska risker Sociala risker och regional segregation Tekniska risker Problem förknippade med trafik och turism

9 Hasardprofil Beskriver hasarder Styrka Varningstid Varaktighet Influensområde Regelbundenhet Frekvens Hur skulle hasardprofilen se ut för a) en finsk höststorm, b) ett vulkanutbrott i Anderna, c) en tornado i USA? Sva g Krafti g Kort Lån g Stort Oregelbunde n Ofta Krafti g Lån g Kort Lite t Regelbunde n Sälla n

10 Riskhantering Risker medför alltid förluster Materiella skador Dödsfall, sjukdomar och lidande Naturkatastrofer blir vanligare och får större ersättningar Befolkningstillväxt Ekonomisk tillväxt Ökat utnyttjande av riskfyllda områden

11 Riskhantering Förebygga risker Eliminera risken, ta bort orsaken Uppföljning av risker Alarmsystem Räddnings- och evakueringsplaner Katastrofhjälp Räddning av människoliv Nödhjälp (filtar, mediciner, kläder, tält, hjälparbetare etc.) Reparation av skador Återuppbyggnad

12 Riskhantering Skillnader mellan i- och u-länder Ca 95 procent av dödsfallen sker i u-länder Ekonomiska förlusterna desamma, men i-länderna får i allmänhet försäkringsersättningar Internationell hjälp: Röda Korset, Unicef etc.


Ladda ner ppt "Riskernas värld Geografi kurs 3. Riskgeografi Hasardgeografi Undersöker förekomsten av olika slags risker och deras utbredning på jorden, deras orsaker."

Liknande presentationer


Google-annonser