Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

6.Kunskapsstyrning vägen till bättre ekonomi! Anders Ekholm Annika Wallenskog Ingrid Bengtsson-Rijavec Mats Bojestig, moderator.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "6.Kunskapsstyrning vägen till bättre ekonomi! Anders Ekholm Annika Wallenskog Ingrid Bengtsson-Rijavec Mats Bojestig, moderator."— Presentationens avskrift:

1 6.Kunskapsstyrning vägen till bättre ekonomi! Anders Ekholm Annika Wallenskog Ingrid Bengtsson-Rijavec Mats Bojestig, moderator

2 Kunskapsstyrning Vi använder den (bästa tillgängliga) kunskap som finns i varje möte Mötet följs upp och analyseras på såväl individnivå som på gruppnivå Ny kunskap kan snabbt omsättas, och ny kunskap genereras och systematiseras Identifiering och prioritering av nya förbättringsområden tillsammans med patienten är en del av vardagen Det är enkelt att jobba kunskapsbaserat Patienter som medskapare

3 Kunskapsstöd Stöd för utveckling Stöd för uppföljning, Öppna jämförelser och analys En sammanhållen struktur för kunskapsstyrning

4 Möjligheter 1.Stor variation I kliniskpraxis 2.Hög förekomst av olämplig vård 3.Oacceptabelt höga nivåer av vårdskador 4.Oförmåga att införa det som vi vet fungerar 5.Massor med slöseri som leder till “resursbrist” och ständigt ökade kostnader

5 Förändrade arbetssätt är nyckeln  Förbättrade kliniska resultat ger lägre kostnader  mer än hälften av alla besparingar döljer sig I outnyttjad kapacitet balansera förändrade behov: - Demografiska förändringar - Ökad population - Livsstilsförändringar - Nya teknologier

6 Ett nytt hälso och sjukvårdssystem växer fram!  Jag får det stöd jag behöver för min hälsa utifrån mina förutsättningar  Jag får all vård jag behöver, men endast den jag behöver, när jag behöver den I en väl sammanhållen vårdkedja  Jag får den utan att få några vårdskador  Till lägsta möjliga kostnad

7 Kunskapsstyrning Bästa möjliga kunskap vid varje möte Gör det lätt att göra rätt Lärande organisation


Ladda ner ppt "6.Kunskapsstyrning vägen till bättre ekonomi! Anders Ekholm Annika Wallenskog Ingrid Bengtsson-Rijavec Mats Bojestig, moderator."

Liknande presentationer


Google-annonser