Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. Nya anvisningar för orienteringslöpning 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. Nya anvisningar för orienteringslöpning 2016."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Nya anvisningar för orienteringslöpning 2016

2 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Bakgrund ›Tävlingsreglerna beslutas av förbundsmötet, anvisningarna av förbundsstyrelsen. ›Reglerna kan, med utgångspunkt från deras funktion, indelas i påbud, förbud, rekommendationer, undantag och förklaringar. De kan identifieras genom sina nyckelord; påbudet innehåller nyckelordet ska, förbudet får inte, rekommenda­tionen bör och undantaget får. Förklaringsregler saknar däremot nyckelord. ›Anvisningarna kompletterar reglerna. De förklarar hur enskilda regler ska tolkas och tillämpas. Varje anvisning har också sitt ursprung från en eller flera regler. Det förekommer dock många regler som saknar anvisning. Anvisningarna innehåller i varierande omfattning element av påbud, förbud, rekommendationer, undantag och förklaringar. Elementen har samma syfte som motsvarande regler.

3 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Förenklade anvisningar

4 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Förenklade anvisningar ›Tolv dokument har blivit ett enda. 100 sidor har blivit 46. ›Med anvisningar avses numera inte flera dokument utan en anvisning är en anvisning på samma sätt som en regel är en regel. ›Mycket av det som har karaktären av rena förklaringar och illustrationer är flyttade till SOFT:s hemsida. Även tabeller över klassindelning, banlängder och beräknade segrartider är flyttade. ›Om något på hemsidan ligger på förbundsstyrelsen att besluta om så framgår det av anvisningarna. ›Utgångspunkten med förenklingen har varit att allt regelrelaterat fortfarande ska kunna hittas i tävlingsregler och anvisningar ute på en tävling. Det ska räcka att läsa tävlingsregler och anvisningar för att utifrån ett regelperspektiv veta hur man som tävlande, arrangör eller jury ska agera ute på tävlingen.

5 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Flyttat till SOFT:s hemsida

6 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Flyttat till SOFT:s hemsida ›Sidan 3 ›Regelverkets uppbyggnad. ›Sidan 4 ›De vanligaste tävlingsdisciplinerna. ›Tävlingar som ingår på nivå 1. ›Sidan 6 ›En beskrivning av Eventor. ›Teknik och resursplanering har blivit ett stöddokument. ›Sidan 13 ›Rätt behörighet och utbildning för banläggare (banläggarkort). ›Sidan 14 ›Banlängder, beräknade segrartider och svårighetsnivåer. ›Sidan 28 ›Exempel på beräkning av tävlingsavgiften.

7 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Flyttat till SOFT:s hemsida (forts.) ›Sidan 31 ›Mer information om hur terrängbeskrivningen kan utformas. ›Sidan 35 ›SM-information och förutsättningar på egen SM-hemsida (sidan fanns redan innan, men nämndes inte i anvisningarna). ›Sidan 36 ›Förutsättningar för rankade. ›Sidan 43 ›SOFT:s antidopingsarbete. ›Särskilda regler för sprintorientering har blivit ett stöddokument (reglerna är hämtade från sprintnormen som ska följas enligt regelverket).

8 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Omskrivet och nytt i anvisningarna

9 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Omskrivet och nytt i anvisningarna ›Sidan 5 ›Avsnitten om kontrollanter och arrangörscoacher under kapitlet om kvalitetssäkring är mer kompakta och återupprepas inte i kapitlet om kvalitetskontroll. ›Sidan 6 ›Avsnittet om kvalitetssäkring av tävlingsadministrationen är omskrivet. ›Sidan 7-10 ›Kapitlen om tävlingskontroll, kartkontroll och bankontroll är omskrivna. ›Sidan 11 ›Information om toaletter, dusch och sjukvård från tävlingsreglerna är införd. ›Sidan 14 ›Meningen om dispens för kartskala är efter inkommen motion till förbundsmötet mer neutral än tidigare. ›Sidan 15 ›Nytt: Vid individuell tävling ska lös kontrollbeskrivning markeras med den tävlandes startnummer för att säkerställa att rätt kontrollbeskrivning ges till rätt deltagare. ›Nytt: Kartbytesgaffling införd som officiell gafflingsmetod.

10 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Omskrivet och nytt i anvisningarna (forts.) ›Sidan 19 ›Avsnittet om de elektroniska stämplingssystemen är utökat, bland annat med information om trådlösa stämplingssystem. ›Stiftklämma är inte länge nödvändigt som backup för nivå 1 efter önskemål från tävlingskonferensen i november 2015. ›Sidan 22 ›Tabell och bilder över regionsindelning och datumgränser är mer kompakta. ›Sidan 25 ›Orienteringstävlingens klasser. Tidigare många återupprepningar av tävlingsreglerna. Nu endast kompletteringar till reglerna. ›Sidan 28 ›Tydliggjort hur avgift delas upp i beskattningsbar och skattefri del i Eventor. ›Sidan 35 ›Nytt: Ett avsnitt om hur SOFT-representationen fungerar vid en värdetävling.

11 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Omskrivet och nytt i anvisningarna (forts.) ›Sidan 36 ›Startmellanrum. Tidigare dubbel information, dessutom olika. Nu mer logisk följd med sprint (1 minut), medel (2 minuter) och lång (3 minuter), men som rekommendationer (=bör) och med möjlighet att ha mindre startmellanrum vid många deltagare och större startmellanrum vid få deltagare. ›Sidan 37 ›Tidigare stod det att klasser med samma bana inte ska starta efter varandra. Nu justerat till rankingmeriterande klasser eftersom fri intervallstart är tillåtet i alla klasser utom rankingmeriterande klasser. ›Startordning vid stafett justerad efter motion till förbundsmötet – från bokstavsordning till att lottas, alternativt följa föregående års placering. ›Sidan 39 ›Tydliggörande för startmetoden masstart – tävlande med lägst startnummer ska placeras i startleden längst fram.


Ladda ner ppt "Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. Nya anvisningar för orienteringslöpning 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser