Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategier för att skapa ett delaktigt samhälle 2016-07-02 12 länder genomlysning av tillgänglighetsbegreppet för att skapa allmän användbarhet Rapport.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategier för att skapa ett delaktigt samhälle 2016-07-02 12 länder genomlysning av tillgänglighetsbegreppet för att skapa allmän användbarhet Rapport."— Presentationens avskrift:

1 Strategier för att skapa ett delaktigt samhälle 2016-07-02 12 länder genomlysning av tillgänglighetsbegreppet för att skapa allmän användbarhet Rapport under bearbetning Andersson, Skehan & Balke, 2016 Jonas E Andersson, arkitekt SAR/ MSA, tekn doktor arkitektur för sköra äldre Terry, Skehan, sjukgymnast, utredare

2 Myndigheten för delaktighet, MFD …vårt fokus människor i samspel med sin omgivning….

3 Sverige i ett tillgänglighetsperspektiv …om tillgängligheten i världen… -Quant à l’accessibilité, il n’y a que trois pays civilisés dans le monde, la Suède, le Danemark et le Canada… -Det finns bara tre civiliserade länder när det gäller tillgänglighet i världen: Sverige, Danmark, och Kanada… (professor Michel Fardeau, Vetenskaps- akademin, Frankrike/ Montreals Univer- sitet, Kanada. Sagt den 9 oktober i ett samkväm organiserat av den fransk tillgänglighetsmyndigheten Délégation Ministérielle à L’accessibilité, DMA Paris)

4 begrepp och tillgänglighetspolitik I D A T accessibility. Source: Banda-Chalwe, M.; Nitz, J. C.; Jonge, de D. 2012 : Globalising accessibility : drawing on the experiences of developed countries to enable the participation of disabled people in Zambia. In Disability & Society, Vol 27 (7), p 917-934. T = tillgänglighet I = inkludering D = delaktighet A = användbarhet

5 grundval för svensk tillgänglighetspolitik Från patient till medborgare, en nationell handlingsplan för handikappolitiken, från 2000; Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken; SÖ2008:26, No 26, CRPD. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning]. New York den 13 december 2006, Sveriges Utrikesdepartement, Stockholm, 2008.

6 funktionshindersperspektivet - generell tillgänglighet i samhället i kombination med - individanpassad tillgänglighet (hjälpmedel och personligt stöd) Source: Axelson, v H., Lindén, A, Andersson, J., Skehan, T., 2016: Equalization and Participation for All Swedish Disability Policy at a Crossroads In press. York University: Universal Design 2016.

7 forskningsfrågor: tillgänglighet (CRPD §9) och universell utformning (CRPD §2): jämböriga begrepp för att skapa inkludering genom avlägsnande av fysiska eller upplevda hinder? tillgänglighet (CRPD §9) och universell utformning (CRPD §2) styrkor och svagheter för att skapa inkluderande samhällen?

8 forskningsmetoder nyckelordssökningar på engelska: Accessibility/ universal design/ usability + building/ built environment/ and building act. enkätutskick (ambassadtjänstemän, forskare inom tillgänglighet eller näraliggande forskningsområden).

9 resultatmatris forskningsfråga 1. 2. REGELVERK: Lagar, riktlinjer, rekommendationer, standarder? MYNDIGHETER: Nyckelaktörer för olika nivåer av tillgänglighet? 3.FOKUS: Nyckelbegrepp och tillämpning i byggd miljö? 4.NIVÅER: Minikrav/ maximikrav/ frivilliga/obligatoriska? 5.NYCKELBEGREPP: Tillgänglighet, universell utformning, användbarhet eller liknande begrepp? 6.KUNSKAPSSPRIDNING: Kunskapsbildning kring tillgänglighet?

10 länder i studien @IToTelekom @IToTelekom @IToTelekom Danmark, Finland, Norge och Sverige; Frankrike, Italien och Tyskland; Australien, Kanada, Irland, Storbritannien och USA

11 Results – Nordic countries Item/ countryDenmark (1977)Finland (1973)Norway (1976)Sweden (1967) Legal frameworkBuilding Act, BA; building regulations BR; Act on land use and building, MABL; Regulations on land use and building; and guidelines issued by a non-governmental organisation. Planning and Building Act, PBL; Building Regulations; Research- based recommendations from Norwegian Building Research Institute; Practice-agreed standards from Norwegian Standardisation Board. Planning and Building Act, PBL; Ordonnance on Planning and Building, PBF; Building Regulations, BBR; Easily removable obstacles in existing buildings and urban environment, ALM-2 and HIN-3; Ordonnance on state organisations SFS 2001:526 with guidelines. Type of building act (typology according to the CEN/ CENELEC Type II and IIIType IIType I-IIIType II and III Disability PolicyDanish disability policy: a communal welfare state for everyone VAMPO 2010-2015, Finnish disability policy Norway: universally designed in 2025, action plan for universal design and improved accessibility. From Patient to Citizen, a national action plan for disability policy, 2000 and onwards National authoritiesMinistry for Energy, Growth and Climate; Central council on handicap issues; Danish Energy Agency; Danish Building Research Institute Ministry for Environment, ME; National association for disabled people with forum for accessibility (NGO); National network 'Design for all' (NGO) Ministry for Municipalities and Modernisation; Ministry for Environment; Agency for Building Quality; Norwegian Building Research Institute; Agency for children, adolescents and families; Delta Center National Board for Planning, Housing and Building, NPHB; National Agency for Participation, NAP Focus (concept promoted in the building act) Accessibility through an increased use of universal design in buildings, physical planning and services. The understanding of universal design is close to the principles developed by the American disability rights movement. Esteettömyys, a Finnish concept that centers on accessibility in a broad understanding (culture, social, welfare) for people with cognitive, sensory and locomotory impairments, in which universal design is housed, but mainly referring to barrier-free design and user-oriented design Universal design according to the principles developed by UN CRPD; Accessibility and usability that center on concerns for a people with cognitive, sensory and locomotory impairments. Levels (minimum or maximum requirements) minimum minimum and improved Other design concepts (used in the public discussion) 1. accessibility; 2. Universal design; 3. usability. 1. Esteettömyys; 2. accessibility; 3. barrier-free design; 4. user- oriented design; 5. Design for all; 6. Universal design with a Finnish understanding that includes the concepts above. 1. universal design; 2. accessibility. 1. accessibility; 2. accessibility & usability; 3. usability; 4. design for all; 5. universal design. Dissemination (spreading information and knowledge) Text-bound information, with detailed illustrations of exemplary models, and a web site. Text-bound information with random illustrations of exemplary models. Text-bound information, with detailed illustrations of exemplary models, and a web site. Text-bound information with random illustrations of exemplary models. LEGEND: Year of introduction in building legislation, (confirmed), (preliminary); Type I: legal framework with the support of standards; Type II: legal framework without the support of standards; Type III: legal framework with the support of guidelines.

12 Item/ countryFrance (1975)Ireland (1984)Italy (1965)Germany (1969) Legal frameworkDécret N°2006-555 du 17 mai 2006; Décret N°2007-1327 du 11 septembre 2007; Décret du 17 mai 2006;11 septembre 2007; Décret no 2009-500 du 30 avril 2009;:Décret N°2006-1089 du 30 août 2006; 18 juin 2009; Décret n° 2014-337 du 14 mars 2014. Building Control Acts; Equal Status Act. Legge 9 gennaio 1989; Decreto Ministeriale 14 guigno 1989; Decreto del persidente, 24 lugio 1996; Piano per l'eliminazione delle barriere artchitteoniche Mustedrbauordning; MBO; Behindertengleichstellungsgesetz BGG; DIN 18040-1; DIN 18040-2 Type of building act (typology according to the CEN/ CENELEC Type IIType I and IIIType IIIType I and III Disability PolicyLoi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées National Disability StrategyAction Plan on Disability: a tool for inclusion in Development Cooperation UNSER WEG IN EINE INKLUSIVE GESELLSCHAFT, Der Nationale Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN- Behindertenrechtskonvention National authoritiesMinistère de l'Écologie, du développement durable et de l'Énergie; Ministère du Logement, de l'Égalité des territoires et de la ruralité; Délegation Ministérielle à l'Accessibilité. Government Department of Environment, Community and Local Government, GDECL; National Disability Authority, NDA; Centre for Excellence in Universal Design CEUD; Royal Institute of the Architects of Ireland Ministero dei Lavori Pubblici; Ministero per le Pari Opportunità, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali; non- governmental organizations like ANMIC Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili Bundesministerium für Bauen und Umwelt; Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; Forschungsinstitut Technologie und Behinderung, FBT Focus (concept promoted in the building act) Accessibility in combination with sustainability in order to create equal opportunities for people with disability Universal design according to the principles developed by UN CRPD; Barrier-free design in which universal design assumes a similar meaning that contradicts the UN CRPD Barrier-free design in which universal design applies to artefacts and products Levels (minimum or maximum requirements) minimumminimum and improvedminimum Other design concepts (used in the public discussion) 1. accessibility; 2. sustainability; 3. conception universelle; 1. Universal design; 2. Accessibility. 1. Barrier-free design; 2. progettazione accessibile e funzionale; 3. progettazione universale; 4. Barriere architecttoniche 1. Barrier-free design; 2. Universelles Design for artefacts, products and technical equipment Dissemination (spreading information and knowledge) Research publications CEREMA; annual colloques Technical Guidance Documents (TGD); CEUD publications; website with links; Design competitions (Universal Design Grand Challenge and Universal Design Award for architects) General guidelines; research- based guidelines; national commissions on appropriate levels of accessibility Central website www.nullbarriere.de; non- governmental websites www.kda.de and www.serviceportal-zhuhause-im- alter.de; other DIN standards LEGEND: Year of introduction in building legislation, (confirmed), (preliminary); Type I: legal framework with the support of standards; Type II: legal framework without the support of standards; Type III: legal framework with the support of guidelines.

13 Item/ countryAustralia (1975)Canada (1970s)United Kingdom (1950s)United States of America (1961/68) Legal frameworkState/territory-level legislation for implementing National Construction Code Disability Discrimination Act National Building Code of Canada; Federal building codes; Federal guidelines on accessibility; Provincial guidelines on accessibility. Planning for Barrier-Free Municipalities ITGASDPS (GAATES) Housing and Building control Act Building regulations Equality Act State/local legislation for building codes Americans with Disabilities Act (ADA) Type of building act (typology according to the CEN/ CENELEC Type I and III Disability PolicyNational Disability StrategyCanada Disability Savings ActDFID Disability Framework, Department For International Development (DFID). ODEP, disability policy, employment practice, full inclusion, Office of Disability Employment Policy (ODEP) National authoritiesAustralian Building Codes Board; Australian Human Rights Commission Ministry Municipal Affairs and Housing; Individual federal states; Accessibility Directorate Governmental Department for Communities and local Government; Centre for accessible environments, accessibuilt discussion list run by SURFACE Inclusive Design Group at Salford University Local Building Authority; U S Access Board (Dept of Justice) Focus (concept promoted in the building act) accessbarrier-free designaccessaccessible design Levels (minimum or maximum requirements) minimum minimum and improved Other design concepts (used in the public discussion) 1. accessibility in combination with universal design 1. accessibility; 2. barrier-free design; 3. universal design 1. access; 2. inclusive design1. accessibility in combination with universal design Dissemination (spreading information and knowledge) websites: Guide to National Construction Code (NCC) Guide Premises Standard websites AlterGO.ca; www.crir- livinglabvivant.com; architectural prizes, i.e. Order of Architects of Quebec; The Global Alliance on accessible technologies and environments (GAATES) websites Design Council: Inclusive environments hub; exemplary models; British Standards BS8300 website: Guide to ADA Standards LEGEND: Year of introduction in building legislation, (confirmed), (preliminary); Type I: legal framework with the support of standards; Type II: legal framework without the support of standards; Type III: legal framework with the support of guidelines.

14 sammanfattning om tillgänglighet tillgänglighet - minimikrav - liten användning av standarder - användning av allmänna riktlinjer - förebildliga modeller av tillgänglighet - begränsning till särgrupp med rörelseinskränkning och kognitiva problem att rumssamband - Konventionell byggnadsplanering med starkt fokus på rumsliga egenskaper för utformningen, men svagt fokus på samspel mellan utformning av byggnader och passning mot olika användargrupper över tid.

15 sammanfattning om universell utformning universell utformning/ universal design - M inimikrav - Standarder för att bestämma lägsta nivå - Riktlinjer och förebildliga exempel - Standardnämnder för att diskutera förbättrade lösningar - En stor och varierad användargrupp med eller utan olika funktionsnedsättningar - Användarinriktad byggnadsplanering med stark fokus på att samordna användning av byggnaden med olika användargruppers olika behov för att garantera långsiktig ändamålsenlighet

16 preliminära slutsatser, 1-3 1. Tillgänglighet som begrepp i bygglagstiftningen har en tydlig startpunkt i ett allmänt uppvaknande om livs- situationen för personer med funktionsnedsättningar, 1945-1979; 2. Handlingsplaner med fokus på avlägsnande av funktions-hinder genom bygglag eller borttagande av funktionshinder och skydd mot diskrimineringslag 3. Minikrav för egenskaper och utformning av byggnader enbart/ alternativ i kombination med standarder.

17 preliminära slutsatser 4-6 4. Nordiska och centraleuropeiska länder utvecklar regelverk med minimikrav för byggnadsegenskaper; Norge introducerar universell utformning i slutet av 1990-talet; 5. Engelskspråkiga länder fokuserar på tillgänglighet med begrepp som tillgång till/ inklusive utformning eller universell utformning tillsammans med standarder och skydd mot diskriminering; 6. Underliggande skillnad mellan europeiska och nordiska länder i förhållande till engelskspråkiga länder; romersk rätt i förhållande till anglo-amerikansk rätt.

18 Sammanfattande slutsats I D A T Source: Banda-Chalwe, M.; Nitz, J. C.; Jonge, de D. 2012 : ibid. A – Användbarhet/ användarpassning

19 Jonas Andersson, jonas.andersson@mfd.sejonas.andersson@mfd.se Terry Skehan, terry.skehan@mfd.seterry.skehan@mfd.se Ola Balke, ola.balke@mfd.seola.balke@mfd.se ….tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Strategier för att skapa ett delaktigt samhälle 2016-07-02 12 länder genomlysning av tillgänglighetsbegreppet för att skapa allmän användbarhet Rapport."

Liknande presentationer


Google-annonser