Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öppna jämförelser – Grundskola 2016 Tema Nyanlända elever.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öppna jämförelser – Grundskola 2016 Tema Nyanlända elever."— Presentationens avskrift:

1 Öppna jämförelser – Grundskola 2016 Tema Nyanlända elever

2 Sammanvägt kunskapsresultat Totalt, kommunala och fristående skolor

3 Sammanvägt resultat fördelat på län

4 Det nationella resultatet når både högsta och lägsta nivå

5 Invandringens betydelse för behörigheten Uppemot 85 procent av den försämrade gymnasiebehörigheten sedan läsåret 2005/06 kan enligt Skolverket förklaras av en ökande andel elever som invandrat efter ordinarie skolstart Skolverket (2016). Invandringens betydelse för skolresultaten. Aktuella analyser.

6 Elevenkät ”Varierande arbetssätt som gör att man blir motiverad” ”Vi har utvärderingar i slutet av varje arbetsområde där vi får vara med och tycka till hur man ska arbeta med nästa arbetsområde” ”Lärarna hjälper en framåt och man blir ’pushad’ vilket gör att man vill lära sig mer”. Röster från eleverna i Nybro

7 Nyanlända elever  70 384 asylsökande barn, 0-17 år, 2015. -Skillnad mellan kommuner och skolor -Skillnad i ålder  Nyanlända en heterogen grupp Karta: Hur asylsökande i flyktingmottagandet är fördelade över landet 2015

8 Nyanlända elever – SKL tycker  Jämnare fördelning mellan kommuner och skolor  Full ersättning och smidigare system  Fjärrundervisning  Flexibla lösningar för skolgång  Kompetensutveckling på distans  Snabbspår för lärare och förskollärare

9 Öppna jämförelser - Grundskola  Rapport och tabellbilagor med resultat för samtliga kommuner hittar du på www.Skl.se/ojgrundskola  Nästa Öppna jämförelser för grundskolan kommer preliminärt i november/december 2016.


Ladda ner ppt "Öppna jämförelser – Grundskola 2016 Tema Nyanlända elever."

Liknande presentationer


Google-annonser