Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunkturen i Gävleborgs län Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunkturen i Gävleborgs län Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016."— Presentationens avskrift:

1 Konjunkturen i Gävleborgs län Konjunkturläget kv Juni 2016

2 Konjunkturläget 2016 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Gävleborgs län och Gävle kommun. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket. Inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance – 54 kommuner i Stockholmsregionen – görs motsvarande rapport för regionens åtta län samt en gemensam för länen tillsammans. Stockholmsregionen omfattar Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län, Gävleborgs län och Dalarnas län. Den här och övriga länsrapporter finns tillgängliga på Frågor kan ställas till Stefan Frid på Invest Stockholm. Ansvarig utgivare: Olle Zetterberg. Gävleborgs län Under årets första kvartal fortsatte lönesumman visa en god tillväxt i länet jämfört med motsvarande kvartal Första kvartalet startades det totalt 344 företag i länet, varav 134 i kommunen. För länet är det oförändrat och för kommunen en minskning med 11 % jämfört med motsvarande kvartal På arbetsmarknaden utvecklas sysselsättningen positivt. Antalet lediga jobb ökar. Antalet varsel minskar i både länet och kommunen. Arbetslösheten minskar i både länet och kommunen jämfört med första kvartalet Under de senaste fyra kvartalen har länet fått fler invånare, varav knappt 600 i kommunen motsvarande befolkningsökningar för både länet och kommunen på 1 procent. Bostadsbyggandet ökar i både länet och kommunen jämfört med samma kvartal Totalt har 634 lägenheter påbörjats i länet under de senaste fyra kvartalen, varav 574 i kommunen. Olle Zetterberg VD Stockholm Business Region Gävleborgs län Under årets första kvartal fortsatte lönesumman visa en god tillväxt i länet jämfört med motsvarande kvartal Första kvartalet startades det totalt 344 företag i länet, varav 134 i kommunen. För länet är det oförändrat och för kommunen en minskning med 11 % jämfört med motsvarande kvartal På arbetsmarknaden utvecklas sysselsättningen positivt. Antalet lediga jobb ökar. Antalet varsel minskar i både länet och kommunen. Arbetslösheten minskar i både länet och kommunen jämfört med första kvartalet Under de senaste fyra kvartalen har länet fått fler invånare, varav knappt 600 i kommunen motsvarande befolkningsökningar för både länet och kommunen på 1 procent. Bostadsbyggandet ökar i både länet och kommunen jämfört med samma kvartal Totalt har 634 lägenheter påbörjats i länet under de senaste fyra kvartalen, varav 574 i kommunen. Olle Zetterberg VD Stockholm Business Region

3 Lönesumma i privat sektor Index 100 = 2005 kv kv1 Förändring (%) sedan, Mdkr2005 kv12010 kv12015 kv1 Sverige288,562,230,05,2 Stockholmsregionen149,669,632,05,7 Gävleborgs län6,452,718,93,2 Källa: Statistiska centralbyrån

4 Lönesumma, Gävleborgs län Index 100 = 2005 kv1 Källa: Statistiska centralbyrån 2016 kv1 Förändring (%) sedan, mdkr2005 kv12010 kv12015 kv1 Sverige Privat sektor 288,562,230,05,2 Industri 62,517,513,32,8 Tjänster 197,278,634,95,7 Övrigt* 28,8102,340,06,9 Offentlig sektor 110,850,926,55,4 Totalt 399,458,929,05,2 Stockholmsregionen Privat sektor 149,669,632,05,7 Industri 25,820,714,93,3 Tjänster 110,683,035,55,9 Övrigt* 13,2105,842,98,5 Offentlig sektor 47,248,526,54,9 Totalt 196,864,030,65,5 Gävleborgs län Privat sektor 6,452,718,93,2 Industri 2,114,7-1,3-0,7 Tjänster 3,476,430,64,7 Övrigt* 0,9112,339,87,5 Offentlig sektor 3,239,522,35,3 Totalt 9,648,020,03,9 *I övrigt ingår jordbruk, skogsbruk och fiske, byggverksamhet samt okänd näringsgren

5 Nyregistrerade företag 2016 kv1Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige , ,2 Stockholmsregionen , ,7 Gävleborgs län3440, ,3 Gävle kommun134-11,35085,2 Källa: Bolagsverket *De fyra senaste kvartalen

6 Företagskonkurser Källa: Statistiska centralbyrån 2016 kv1Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige , ,7 Stockholmsregionen717-10, ,4 Gävleborgs län26-39, ,1 Gävle kommun1233,363-11,3 *De fyra senaste kvartalen

7 Sysselsättning Index 100 = 2008 kv1 AntalFörändringFörändring (%) sedan, 2016 kv1 årstakt*2008 kv12010 kv12015 kv1 Sverige ,49,01,5 Stockholmsregionen ,310,01,5 Gävleborgs län ,4-1,71,9 Källa: Statistiska centralbyrån *De fyra senaste kvartalen

8 Sysselsättning i Gävleborgs län Källa: Statistiska centralbyrån AntalFörändringFörändring (%) sedan, 2016 kv1 årstakt*2008 kv12010 kv12015 kv1 Total ,4-1,71,9 Jordbruk, skogsbruk & fiske i.u. Tillverkning & utvinning, energi och miljö ,1-27,4-18,8 därav Tillverkning av verkstadsvaror ,2-32,9-16,7 Byggverksamhet ,115,57,8 Handel ,6-1,5-0,7 Transport ,5-14,3-16,9 Hotell och restaurang ,05,7-2,6 Information & kommunikation ,465,44,9 Personliga & kulturella tjänster ,930,460,7 Finansiell verksamhet, företagstjänster ,2-1,3-3,8 Offentlig förvalting ,3100,040,0 Utbildning ,721,218,2 Vård och omsorg ,0-24,9-3,1 Uppgift saknas i.u. Sysselsatta i Sverige ,1-1,42,3 Sysselsatta utomlands i.u. *De fyra senaste kvartalen

9 Nyanmälda platser på arbetsförmedlingen Index 100 = 2005 kv1 Källa: Arbetsförmedlingen 2016 kv1Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige , ,4 Stockholmsregionen , ,0 Gävleborgs län , ,4 Gävle kommun , ,1 *De fyra senaste kvartalen

10 Varslade personer Index 100 = 2006 kv1 Källa: Arbetsförmedlingen 2016 kv1Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige , ,3 Stockholmsregionen , ,8 Gävleborgs län234-45, ,5 Gävle kommun72-53, ,5 *De fyra senaste kvartalen

11 Arbetslöshet i förh. till befolkningen (%), år Källa: Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån AntalFörändring Arbetslösa i förh. till befolkningen, år 2016 kv1 årstakt*2010 kv12015 kv12016 kv1 Sverige ,25,35,2 Stockholmsregionen ,75,0 Gävleborgs län ,77,97,8 Gävle kommun ,08,18,0 *De fyra senaste kvartalen

12 Befolkning Index 100 = 2005 kv kv1Årstakt*Förändring (%) sedan, (i tusental)2005 kv12010 kv12015 kv1 Sverige9 875,4108,09,55,61,1 Stockholmsregionen4 445,956,412,87,41,3 Gävleborgs län282,31,92,2 0,7 Gävle kommun99,10,67,64,90,6 Källa: Statistiska centralbyrån *Utveckling de fyra senaste kvartalen

13 Påbörjade lägenheter Index 100 = 2005 kv1 Källa: Statistiska centralbyrån 2016 kv1Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige , ,9 Stockholmsregionen7 1955, ,2 Gävleborgs län313334,763412,0 Gävle kommun296401,757427,8 *De fyra senaste kvartalen

14 Kommersiella övernattningar Index 100 = 2008 kv1 (kv1, ) Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket 2016 kv1Årstakt*Förändring (%) sedan, (i tusental) 2008 kv12010 kv12015 kv1 Sverige ,918,06,4 Stockholmsregionen ,810,32,6 Gävleborgs län ,930,37,6 Gävle kommun ,244,89,1 *Utveckling de fyra senaste kvartalen OBS: Kommunsiffran är exklusive camping

15 Stockholm Business Alliance, SBA Inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance – 54 kommuner i Stockholmsregionen – tas det fram kvartalsvisa konjunkturrapporter för länen; Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län, Dalarnas län och Gävleborgs län. Samtliga rapporter finns tillgängliga på Frågor kan ställas till Stefan Frid på Invest Stockholm. Ansvarig utgivare: Olle Zetterberg, VD Stockholm Business Region. Stockholm Business Region P.O. Box SE Stockholm, Sweden Phone investstockholm.com stockholmbusinessregion.se


Ladda ner ppt "Konjunkturen i Gävleborgs län Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser