Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ”Tranåsmodellen” En mäklartjänst som sänker trösklarna för energieffektivisering Magnus Andersson & Fredrik Skaghammar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ”Tranåsmodellen” En mäklartjänst som sänker trösklarna för energieffektivisering Magnus Andersson & Fredrik Skaghammar."— Presentationens avskrift:

1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ”Tranåsmodellen” En mäklartjänst som sänker trösklarna för energieffektivisering Magnus Andersson & Fredrik Skaghammar

2 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Marknadsförutsättningar utgångspunkten Potential för lönsam energieffektivisering hos kundföretag Affärsmöjligheter för leverantörer av energieffektiv teknik och lösningar

3 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Marknaden misslyckas Energikartläggningar med lönsamma åtgärdsförslag leder inte tillräckligt ofta vidare till investeringar

4 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Var stannar arbetet av? Kartläggning åtgärdsförslag offertförslag Investeringsplan Beslut Utförande

5 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Forskningen förklarar detta med… Hinder och drivkrafter Brist på tid/andra prioriteringar Ledningsfråga (fokuserar på kärnverksamheten) Långa beslutsvägar tappar bort budskapet Lägre energikostnader Eldsjäl Nätverk Insourcad motor

6 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Återkommande åtgärdsförslag möjliggör samordning Stödprocesser = gemensamma nämnare Belysning Tryckluft Uppvärmning Ventilation Klimatskal

7 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Ett led för matchning behövs Kundföretag Mäklaren Kommun Energitjänsteföretag? Leverantörer

8 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Energikartläggning av grupper av kundföretag, gemensamma nämnare analyseras Matchning mot leverantörers teknik, lösningar och kostnadsförslag Samordnad teknikupphandling Investeringsplaner tas fram för kundföretagen Kunskap Beställarkompetens Legitimitet Skalfördelar Tranåsmodellen

9 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Tranåsmodellen ger företagen…

10 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Hjälp att genomföra och förstå en energianalys Hjälp att hitta rätt leverantör, teknik och lösning Hjälp att få fram bra offertförslag Lägre kostnader genom samordning för många beställare Hjälp att arbeta fram en investeringsplan värdeskapande aktiviteter som…

11 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Leverantörsföretagen… avgörande för att få fram offertförslag

12 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Leverantörsnätverk formeras genom Intressentdialog Enskilda besök hos leverantörer Gemensamma företagsbesök med nätverket på kundföretag Offertförslag Schablonkostnader Som offentlig aktör kan vi inte exkludera (LOU)

13 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Leverantörsnätverket hos Tranås Rostfria

14 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Hur långt kom vi? 144 energikartlagda företag, 60 företag i Tranås Kartlagd besparingspotential på minst 25 300 MWh varav 12 500 MWh i Tranås = 21 procent 125 investeringsplaner framtagna för företag Genomförda eller inplanerade åtgärder på 13 800 MWh varav 10 000 MWh i energieffektivisering Samordnad upphandling av LED lysrör till T8 - armaturer

15 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Samordnad upphandling LED lysrör Visar upp en attraktiv lönsam energibesparing 12,5 procents prisreduktion Andra leverantörer gavs möjlighet att matcha erbjudandet Öppen även för företag utanför projektet att avropa Möjlighet att pröva några lysrör för att sedan successivt byta ut resterande efter hand Utmanar företagen att ta in egna offertförslag från befintliga leverantörer vilket snabbar på teknikövergången till LED Företagen avropade direkt och enskilt från leverantören

16 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Spridning av Tranåsmodellen Nybro Emmaboda Linköping Norrköping Eskilstuna Region Halland Energikontor Norra Småland Energitjänsteföretag

17 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Framgångsfaktorer Forskningsbaserad metodutveckling Konkret erbjudande på företagens villkor Når fram även till mindre motiverade företag Lätt för kommunen att få gehör hos företagen Insälj genom brevutskick, telefonbokning samt uppföljande PLATSBESÖK PÅ KUNDFÖRETAGEN

18 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Svårigheter Handla upp expertkompetens och energianalyser Gratis erbjudande om projektmedverkan gör det svårare att få tillräckligt engagemang hos kundföretagen Tveksamhet kring affär för leverantörsföretagen Trångt för leverantörerna att ge offertförslag på många företag inom en begränsad tid LOU svårt att hantera inom fasta projektperioder Sjunkande energipriser försämrade kalkylerna väsentligt

19 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Förbättringsförslag Arbeta i omgångar med 8-10 företag åt gången Snabba upp processen så att arbetet från kartläggning till färdig investeringsplan ryms inom ett år Bjud med leverantörsföretag i planeringen redan innan energikartläggningarna genomförs

20 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Kort om Tranås 10% av landets möbelindustri VÄLMÅENDE NÄRINGSLIV STARK STARTA EGET tillverkningsindustri i europa- och världstoppen

21 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Kort om Tranås 43 minuter med tåg till storstan 50 MIN till flygplats 18 500 invånare GOD & STABIL EKONOMI STADSVISION Tranås 2010-2040 365 öar i Sommen


Ladda ner ppt "SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ”Tranåsmodellen” En mäklartjänst som sänker trösklarna för energieffektivisering Magnus Andersson & Fredrik Skaghammar."

Liknande presentationer


Google-annonser