Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Självvärdering av kvalitetskriterier - Halland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Självvärdering av kvalitetskriterier - Halland."— Presentationens avskrift:

1 1 Självvärdering av kvalitetskriterier - Halland

2 2 Vo-College 1. Vi har ett bra underlag för att göra bedömningar av kompetensförsörjningsbehovet inom samverkansområdet 2. Vi har arbetsmetoder/rutiner som säkerställer att våra underlag för bedömningar av kompetensförsörjningsbehovet hålls uppdaterade

3 3 Samverkan 3. Vår samverkan fungerar idealt i alla avseenden 4. Vår samverkan fungerar idealt mellan regionalt och lokala college 5. Vår samverkan fungerar idealt mellan lokala college 6. Vår samverkan har lett till nya samverkansformer som inte var med i den ursprungliga planen. 7. Vår samverkan fungerar idealt i alla avseenden med kommunala arbetsgivare 8. Vår samverkan fungerar idealt i alla avseenden med fristående arbetsgivare 9. Vår samverkan fungerar idealt i alla avseenden med landstinget/regionen 10. Vår samverkan fungerar idealt i alla avseenden med regionförbundet/kommunalförbundet 11. Vår samverkan fungerar idealt i alla avseenden med kommunala utbildare 12. Vår samverkan fungerar idealt i alla avseenden med fristående/enskilda utbildare 14. Vår samverkan fungerar idealt i alla avseenden med universitet/högskola 13. Vår samverkan fungerar idealt i alla avseenden med fackförbundet Kommunal 15. Vår samverkan fungerar idealt i alla avseenden med Arbetsförmedlingen

4 4 Utbildningsutbud 16. Vårt utbildningsutbud är idealt för att uppnå syftet med VO-College i vår region 17. Vårt utbildningsutbud är idealt inom gymnasieskolan 18. Vårt utbildningsutbud är idealt inom vuxenutbildningen 19. Vårt utbildningsutbud är idealt inom YH-utbildningen 20. Vårt utbildningsutbud är idealt inom uppdragsutbildningen 21. Vårt utbildningsutbud är idealt för arbetsmarknadsutbildning 22. Vårt utbildningsutbud är idealt för kompetensutveckling av befintlig personal 23. Vi följer de nationella riktlinjerna för validering

5 5 Regionalt och lokalt perspektiv 24. Vårt jämställdhetsarbete fungerar idealt 25. Vårt arbete med mångfald fungerar idealt 26. Vårt arbete med marknadsföring/information fungerar idealt 27. Vårt arbete med omvärldsbevakning fungerar idealt

6 6 Hälsoperspektiv 28. Hälsoperspektivet genomsyrar våra utbildningar 29. Hälsoperspektivet genomsyrar våra arbetsplatser

7 7 Kvalitetsarbete 30. Vi har ett väl fungerande system för uppföljning av kvalitetskriterierna

8 8 Avtal 31. Vi följer intentionerna i avtalen 32. Vi följer intentionerna i avsiktsförklaringen med högskola/universitet

9 9 Kreativ och stimulerande lärmiljö 33. Våra utbildare erbjuder en kreativ och stimulerande lärmiljö 34. Våra arbetsgivare erbjuder en kreativ och stimulerande lärmiljö på arbetsplatserna vid apl, nyanställningar och kompetensutveckling för anställda

10 10 Lärformer och arbetssätt 35. Utbildning och arbetsliv utvecklar lärformer och arbetssätt tillsammans

11 11 Lärande i arbetet 36. Vårt arbetsplatsförlagda lärande fungerar idealt 37. Vi följer de nationella riktlinjerna för handledarutbildning

12 12 Värderingsfaktorer

13 13 Vi har ett bra underlag för att göra bedömningar av kompetensförsörjningsbehovet inom samverkansområdet NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 500 600 700 800 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 1100 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

14 14 Vi har arbetsmetoder/rutiner som säkerställer att våra underlag för bedömningar av kompetensförsörjningsbehovet hålls uppdaterade NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 500 600 700 800 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 1100 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

15 15 Vår samverkan fungerar idealt i alla avseenden NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 500 600 700 81100 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

16 16 Vår samverkan fungerar idealt mellan regionalt och lokala college NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 500 600 700 81100 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

17 17 Vår samverkan fungerar idealt mellan lokala college NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 500 600 700 800 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total00 Svarsfrekvens 0% (0/1)

18 18 Vår samverkan har lett till nya samverkansformer som inte var med i den ursprungliga planen. NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 500 600 700 800 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total00 Svarsfrekvens 0% (0/1)

19 19 Vår samverkan fungerar idealt i alla avseenden med kommunala arbetsgivare NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 500 600 700 81100 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

20 20 Vår samverkan fungerar idealt i alla avseenden med fristående arbetsgivare NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 500 600 700 81100 900 10 - Instämmer helt och hållet00 har ingen samverkan/Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

21 21 Vår samverkan fungerar idealt i alla avseenden med landstinget/regionen NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 500 600 700 81100 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Har ingen samverkan/Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

22 22 Vår samverkan fungerar idealt i alla avseenden med regionförbundet/kommunalförbundet NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 500 600 700 81100 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Finns ej/Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

23 23 Vår samverkan fungerar idealt i alla avseenden med kommunala utbildare NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 500 600 700 81100 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

24 24 Vår samverkan fungerar idealt i alla avseenden med fristående/enskilda utbildare NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 500 600 700 81100 900 10 - Instämmer helt och hållet00 har ingen samverkan/Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

25 25 Vår samverkan fungerar idealt i alla avseenden med fackförbundet Kommunal NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 500 600 700 800 91100 10 - Instämmer helt och hållet00 har ingen samverkan/Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

26 26 Vår samverkan fungerar idealt i alla avseenden med universitet/högskola NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 21100 300 400 500 600 700 800 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Har ingen samverkan/Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

27 27 Vår samverkan fungerar idealt i alla avseenden med Arbetsförmedlingen NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 500 600 700 81100 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Har ingen samverkan/Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

28 28 Vårt utbildningsutbud är idealt för att uppnå syftet med VO-College i vår region NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 500 600 700 81100 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

29 29 Vårt utbildningsutbud är idealt inom gymnasieskolan NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 500 600 700 81100 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

30 30 Vårt utbildningsutbud är idealt inom vuxenutbildningen NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 500 61100 700 800 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

31 31 Vårt utbildningsutbud är idealt inom YH-utbildningen NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls1100 200 300 400 500 600 700 800 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

32 32 Vårt utbildningsutbud är idealt inom uppdragsutbildningen NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 500 600 700 800 900 10 - Instämmer helt och hållet1100 Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

33 33 Vårt utbildningsutbud är idealt för arbetsmarknadsutbildning NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls1100 200 300 400 500 600 700 800 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

34 34 Vårt utbildningsutbud är idealt för kompetensutveckling av befintlig personal NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 51100 600 700 800 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

35 35 Vi följer de nationella riktlinjerna för validering NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 41100 500 600 700 800 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

36 36 Vårt jämställdhetsarbete fungerar idealt NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 51100 600 700 800 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

37 37 Vårt arbete med mångfald fungerar idealt NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 51100 600 700 800 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

38 38 Vårt arbete med marknadsföring/information fungerar idealt NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 500 61100 700 800 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

39 39 Vårt arbete med omvärldsbevakning fungerar idealt NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 500 61100 700 800 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

40 40 Hälsoperspektivet genomsyrar våra utbildningar NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 500 600 700 81100 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

41 41 Hälsoperspektivet genomsyrar våra arbetsplatser NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 500 600 700 81100 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

42 42 Vi har ett väl fungerande system för uppföljning av kvalitetskriterierna NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 41100 500 600 700 800 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

43 43 Vi följer intentionerna i avtalen NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 500 600 700 800 900 10 - Instämmer helt och hållet1100 Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

44 44 Vi följer intentionerna i avsiktsförklaringen med högskola/universitet NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 51100 600 700 800 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

45 45 Våra utbildare erbjuder en kreativ och stimulerande lärmiljö NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 500 600 700 81100 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

46 46 Våra arbetsgivare erbjuder en kreativ och stimulerande lärmiljö på arbetsplatserna vid apl, nyanställningar och kompetensutveckling för anställda NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 500 600 700 81100 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

47 47 Utbildning och arbetsliv utvecklar lärformer och arbetssätt tillsammans NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 500 600 71100 800 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)

48 48 Vårt arbetsplatsförlagda lärande fungerar idealt NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 500 600 700 800 900 10 - Instämmer helt och hållet00 Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total00 Svarsfrekvens 0% (0/1)

49 49 Vi följer de nationella riktlinjerna för handledarutbildning NamnAntal% 1 - Instämmer inte alls00 200 300 400 500 600 700 800 900 10 - Instämmer helt och hållet1100 Vet ej/kan ej eller vill ej ta ställning 00 Total1100 Svarsfrekvens 100% (1/1)


Ladda ner ppt "1 Självvärdering av kvalitetskriterier - Halland."

Liknande presentationer


Google-annonser