Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PYROLYSOLJA En ny gren på skogsindustriträdet? Skogsindustrierna, Virkesforum 2012 Per Lindberg CEO Billerud2012-09-12.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PYROLYSOLJA En ny gren på skogsindustriträdet? Skogsindustrierna, Virkesforum 2012 Per Lindberg CEO Billerud2012-09-12."— Presentationens avskrift:

1 PYROLYSOLJA En ny gren på skogsindustriträdet? Skogsindustrierna, Virkesforum 2012 Per Lindberg CEO Billerud2012-09-12

2 OMSTÄLLNINGEN AV SVERIGES OCH EUs ENERGISYSTEM PYROLYSOLJA EN DEL AV LÖSNINGEN Ambitiösa klimatmål EU:s 20/20/20 mål EU:s ’low carbon roadmap 2050’ Färdplan ’Sverige utan klimatutsläpp 2050’ Omställningen till ett hållbart samhälle Kommer kräva ett flertal teknologiska genombrott Flera olika typer av kommersiellt gångbara lösningar Ekonomisk tillväxt inom området förnybar energi Massa och pappersindustrin har ett behov av att finna komplementära produkter och nya affärsmöjligheter Ett antal initiativ har under åren utretts för att öka förädlingsvärdet på skogliga råvaror såsom grenar, toppar, stubbar, bränslestamved mm En omställning till pyrolysolja innebär en relativt låg investeringskostnad Utgör ett realistiskt alternativ för flera aktörer i både stor och liten skala 92% reduktion (LCA) av CO 2 utsläpp vid förbränning jmf eldningsolja

3 PYROLYSOLJA EN GRÖN ENERGIBÄRARE Kan redan idag användas som ersättning för tung eldningsolja i förbränningsapplikationer Oljeeldade kraft(värme)verk Industriprocesser etc I framtiden möjligt till mer högförädlade produkter och användningsområden Extraktion av gröna kemikalier Stationära dieselmotorer Marina dieselmotorer (svaveldirektivet i ex.vis Östersjön) Uppgradering till fordonsbränsle Ca halva värmevärdet jämfört med eldningsolja Kräver rostfria komponenter Karakteristisk doft

4 PROJEKT ’PYROGROT’ GRÖN ELDNINGSOLJA KAN BLI EN NY KOMMERSIELL PRODUKT FRÅN BILLERUD Världens största fullskaleanläggning för pyrolys av skogsrester utreds vid Skärblacka bruk Projektet har pågått sedan 2009 Tekniska förstudier och tester stöttar genomförbarhet Råvaran anses som säkrad Ansökan om produktionstillstånd inlämnad Förprojekt planeras till 2013 och drifttagning till slutet 2015

5 PYROLYSANLÄGGNINGEN ETT ANTAL PROCESSTEG ÄR BEKANTA FÖR SKOGSINDUSTRIN Pyrolysprocessen har likheter med drift av en biobränslepanna (fluidiserande bädd) Råvaran hettas på kort tid upp till hög temperatur i frånvaro av syre Tre fraktioner bildas, olja, gas och koks (→ånga) Biprodukterna gas och koks möjliggör integrationsfördelar Flisning Flissilo Torkning Malning Bränslelager Pyrolysprocess Oljecisterner BiomassaPyrolysolja Okondenserbara gaser Koks → Ånga

6 LOKALISERING ANLÄGGNINGEN PLANERAS ATT BYGGAS INOM BEFINTLIGT INDUSTRIOMRÅDE Råvarulager, huggning och flisning Torkning, malning och pyrolysprocess

7 NER300 PROGRAMMET EN MÖJLIGHET FÖR INVESTERINGSSTÖD IFRÅN EU Projekt med betydande potential att motverka klimatförändringarna finansieras 200+100 miljoner utsläppsrätter i två utlysningar 1a utlysningen förväntas finansiera 3 CCS plus 16 RES projekt Varje EU-land berättigat till minst ett och max tre projekt ’Pyrogrot’ högst rankat på EU-kommissionens preliminära lista över RES-projekt Omfattande DD-process ligger till grund Signalerar att pyrolysolja är en del av lösningen till att motverka klimatförändringar Svenska Energimyndigheten skall nu bekräfta sitt stöd för max 3 av 4 återstående svenska projekt Slutgiltigt besked ifrån Kommissionen förväntas i slutet på 2012 CCS = Carbon Capture System, RES = Renewable Energy System

8 ’PYROGROT’ – ETT UNIKT PROJEKT MED STOR POTENTIAL OCH STORA UTMANINGAR Projektet har förutsättningen att bli ett flaggskeppsprojekt i omställningen till ett klimatneutralt Sverige och EU Just nu ligger utmaningen i det kommersiella att påvisa hela värdekedjan Lyckas Billerud är det troligt att en ny gren på skogsindustriträdet har skapats Råvaru- anskaffning Fullskale- anläggning Slutkund

9 We believe in embracing what is important to our customers, our company, our employees and the environment. By always giving back more than we take, we are building a company for future generations.


Ladda ner ppt "PYROLYSOLJA En ny gren på skogsindustriträdet? Skogsindustrierna, Virkesforum 2012 Per Lindberg CEO Billerud2012-09-12."

Liknande presentationer


Google-annonser