Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mittuniversitetet Om viljan att göra gott Följeforskning av projekt Make sense – social inkludering och egenmakt för utsatta EU-medborgare i norra Sverige.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mittuniversitetet Om viljan att göra gott Följeforskning av projekt Make sense – social inkludering och egenmakt för utsatta EU-medborgare i norra Sverige."— Presentationens avskrift:

1 Mittuniversitetet Om viljan att göra gott Följeforskning av projekt Make sense – social inkludering och egenmakt för utsatta EU-medborgare i norra Sverige Sara Nyhlén, Mittuniversitetet Sara Selmros, Kommunförbundet Västernorrland

2 Mittuniversitetet Make sense – fakta och förutsättningar Projektägare Kommunförbundet Västernorrland Period 3 år Planeringsfas 151001-160331, genomförandefas 160401-181001 Finansiering om 10,7 Mkr genom Fead – Fund for European Aid to the Most Deprived Målgrupp – socialt och ekonomiskt utsatta EU- och EES- medborgare som vanligtvis inte omfattas av stöd enligt Socialtjänstlagen

3 Mittuniversitetet Make sense – deltagande aktörer Sundsvalls kommun, Svenska kyrkan, Street Aid, Ny Framtid Örnsköldsviks kommun, Svenska kyrkan, Pingstkyrkan, Svedjeholmskyrkan, EFS kyrkan, Elimförsamlingen, Frälsningsarmén Umeå kommun, Svenska kyrkan, Pingstkyrkan, Carlskyrkan, Öppen gemenskap, Läkare i världen, Hjälp Västerbottens tiggare

4 Mittuniversitetet Make sense – ansvar och insatser Kommunförbundet - styrning, samordning, planering, uppföljning, rapportering och ekonomiredovisning till ESF-rådet Aktörerna - projektpersonal, lärande mötesplatser, uppsökande verksamhet, individuell rådgivning, volontärinsatser Målgruppen - tar del av projektets insatser i den mån och så länge de önskar, bidrar till planering av insatser, utformande av mötesplatser och projektuppföljning Hälsofrämjande insatser – möjlighet till dusch, klädtvätt, klädbyten, information om svensk sjukvård, hälsa och egenvård Samhällsorienterande insatser – grundkurser i alfabetisering, svenska, engelska, e-inkludering, information om rättigheter och möjligheter, svenska samhället, hur man söker arbete etc

5 Mittuniversitetet Make sense – social inkludering och egenmakt Utgår från målgruppens behov, människorättskonventioner, EU:s medborgerliga rättigheter, teorier om sociokulturellt lärande, kultursensitivitet och förändring Har ett medvetet barn-, jämställdhets-, tillgänglighets- samt icke- diskrimineringsperspektiv Använder vedertagna metoder för delaktighet, empowerment och egenmakt Kräver stora resurser, politisk vilja, samverkan på hög nivå, tydlighet och lyhördhet Skapar förutsättningar för en mottagande förvaltningsorganisation efter projektslut

6 Mittuniversitetet Make sense - följeforskning Att följa projektet runt Försöka rucka på maktordningar mellan forskare och projektdeltagare Följeforskningen blir att delta i en pågående process som strävar efter en jämlik organisering av forskningsprocessen Målet med kunskapen är att den ska vara praktiskt relevant och uppfylla hög vetenskaplig standard

7 Mittuniversitetet Om samverkan Vilka fördelar ser vi i vår samverkan utifrån våra olika perspektiv? Vilka hinder eller svårigheter ser vi?


Ladda ner ppt "Mittuniversitetet Om viljan att göra gott Följeforskning av projekt Make sense – social inkludering och egenmakt för utsatta EU-medborgare i norra Sverige."

Liknande presentationer


Google-annonser