Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsrapport 2015 RMPG psykiatri 1. Utmaningar: Barn och Unga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsrapport 2015 RMPG psykiatri 1. Utmaningar: Barn och Unga."— Presentationens avskrift:

1 Årsrapport 2015 RMPG psykiatri 1

2 Utmaningar: Barn och Unga

3 Utmaningar

4

5 Hur skapar vi god psykiatrisk vård? Nationellt och inom regionen 5

6 Förändrad arbetsstruktur Au har bildats under året som bereder ärenden inför RMPG psykiatri. Arbetet inom RMPG sker i form av arbetsgrupper: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård Effektiv vård Säker vård REK-lista och läkemedelsmallar Regionövergripande Cosmicfrågor 6

7 Utvecklingstendenser Den psykiska ohälsan ökar sedan flera år – inom specialistpsykiatrin fr a ökning inom det neuropsykiatriska spektrumet Förväntat ökat behov av insatser framöver pga flyktingströmmarna Utveckla behandlingsmetoder och vård för patienter med självskadebeteende Somatisk hälsa hos personer med psykisk sjukdom 7

8 Några resultat från arbetsgrupperna Deltagande i nationellt arbete angående innehåll i vårdutbildningar och gemensamma rekryteringsåtgärder Snart finns (troligen) en regional samsyn kring målvärden för kompetensförsörjning METIS 8

9 Fortsättning arbetsgrupper Nationellt arbete med Psykiatrikompassen har krånglat – svårt att jämföra de överenskomna indikatorerna Implementering av gemensam REK-lista för läkemedelsbehandling schizofreni/psykossjukdom 9

10 Fortsättning arbetsgrupper Beslutsstöd för kvalitetssäkring inom tvångsvård – sökord och fasta val har ensats Arbete med att strukturera vårddokumenta-tion i Cosmic för att möjliggöra direktöver-föring till kvalitetsregister Inventering av verksamheternas struktur för vårdplansdokumentation 10

11 Medicinska resultat Registreringarna i psykiatriska kvalitetsregister når målet 70% i hela regionen – men fortsatt arbete behövs Kvalitetssäkring av tvångsvård – stöd till Cosmicanvändarna har utvecklats Markörbaserad journalgranskning (MBJ) för kvalitetssäkring har implementerats 11

12 Vården i siffror (Öppna jämförelser) Vården i siffror visar på riksbästa resultat inom regionen i vissa områden Stora skillnader i regionen inom några områden 12

13 Exempel från Vården i siffror 13

14 Fortsättning Vården i siffror 14

15 Fortsättning Vården i siffror 15

16 Tillgänglighet Tillgängligheten till besök inom 90 dagar  98,8% för vuxenpsykiatri  100% för BUP 16

17 Riktlinjer - vårdprogram Regional vårdriktlinje för ätstörning för barn och vuxna har antagits i RMPG. 17

18 Investeringar Inom psykiatrin är medarbetarna och deras kompetens den klart viktigaste investeringen - både på kort och lång sikt. 18

19 Förändringar Nationellt arbete för att bygga upp högspecia- liserad vård för patienter med svår självskade- problematik – påverkar sjukvårdsregionen. Gemensamma upphandlingar i regionen bör utvecklas. Avtalet med Psykiatrikompassen kan eventuellt ersättas av Vården i siffror. 19

20 Sammanfattning Deltagande nu och framöver i nationellt arbete om vårdutbildningar, gemensamma rekryteringsåtgärder med mera Ökat antal registreringar i kvalitetsregister för att jämföra kvalitet och produktion och bidra till regiongemensamma utvecklingsarbeten Vård av personer med självskadebeteende får ökat fokus. 20

21 21


Ladda ner ppt "Årsrapport 2015 RMPG psykiatri 1. Utmaningar: Barn och Unga."

Liknande presentationer


Google-annonser