Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intraservice Introduktion Marie Svab Möller, Elisabeth Olinder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intraservice Introduktion Marie Svab Möller, Elisabeth Olinder."— Presentationens avskrift:

1 Intraservice Introduktion Marie Svab Möller, Elisabeth Olinder

2 2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Intraservice Service för dig som arbetar i Göteborgs Stad

3 3 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Vi är CVS, Centralt verksamhetsstöd, systemförvaltare för välfärdssystem på Intraservice 13 personer som arbetar med välfärdssystem som Treserva, Medidoc, Klara-SVPL m fl. Vi arbetat med att förvalta och utveckla Treserva på beställning av tjänsteansvariga och processledningen på SLK Deltar i olika utvecklingsprojekt Utbildning, huvudsakligen av LVS, Lokala verksamhetsstöd

4 4 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Utbildning i Treserva ges av LVS, Lokalt verksamhetsstöd, i respektive stadsdel De flesta behörigheter till Treserva hanteras i stadsdelen av LVS Hjälp och support för Treserva ges i första hand av LVS. LVS gör en första felsökning, om problem inte lösts lokalt rapporterar/felanmäler LVS in till Intraservice. Vi ger support till LVS, t.ex. via felärenden. Om vi inte löser det, skickas det vidare till leverantör.

5 5 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN I Treserva kan man få hjälp genom att använda knappen F1 precis där man står i programmet. Information om sådant som händer med programmet finns i anslagstavlan i Treserva Anslagstavla för Treserva finns i Lotus Notes med lathundar riktlinjer länkar etc Länk dit finns på Intranätet och i Ugglan

6 6 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Treserva… Ett sammanhållet processorienterat välfärds- system som stöder socialtjänstprocessen. 15000 användare, 10000 av dessa är utförare som får uppdrag i Treserva Vi har en laglig skyldighet att dokumentera, Treserva stöder denna funktion Kommer att integreras med planeringsverktyg och mobil lösning för hemtjänsten, olika projekt pågår. Utdata - statistik

7 7 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Nytta och mervärde Håller ihop handläggningsprocessen. Bidrar till ökad kvalitet i arbetet med stöd för verksamhetens processer. Ger underlag för verksamhetsstyrning. Säkerställer hög grad av sekretess och integritet.

8 Funktionalitet 8 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Basfunktion: gemensam för alla verksamheter. Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Funktionsnedsättning Flykting Familjerätt

9 Gemensamt för alla verksamhetsområden 9 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Med aktualisering får alla ärenden samma väg in i organisationen. Bevakningsfunktion i olika delar av arbetsflödet, ett mycket viktigt stöd i arbetet Följer upp och utvärderar. Möjlighet att skapa rapporter och ta fram underlag till t.ex. Socialstyrelsen. Gallring – avställning till digitalt arkiv Projekt för avvikelsehantering pågår

10 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 10 Treserva individ- och familjeomsorg Stöd för alla delar av individ- och familjeomsorgen Ekonomiskt bistånd Barn och unga Vuxna och missbruksvård Metodstöd – BBIC, ASI Flyktingverksamhet Stöd för flyktingmottagande och för introduktion av flyktingar i samhället Funktionalitet för bl.a. kartläggning, arbete, studier och statsbidrag Återsökning av statliga medel för flyktingmottagande Familjerätt

11 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 11 Treserva Funktionsnedsättning Administrationen kring ärenden som omfattas av lag om stöd och service för funktionsnedsatta, LSS, och socialtjänstlagen Heltäckande bild av den enskildes behov av insatser. Stöd för PA - SFB, Socialförsäkringsbalken 51 kapitel om assistansersättning Rambeslut inom hemtjänst IBIC FN

12 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 12 Treserva Äldreomsorg Stöd för alla delar av äldreomsorgen exempelvis hemtjänst, särskilt boende. Rambeslut inom hemtjänst IBIC ÄO

13 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 13 Skrivbordet Handläggarnas och verksamhetsansvarigas egen arbetsyta. Tillgång till viktig information. Utseende och innehåll är rollbaserat och anpassat till användarens verksamhet. Personligt arbetsflöde. Nära till den information som behövs under arbetsdagen, t.ex. Aktuella ärenden Anslagstavla – information från Intraservice Olästa meddelanden Bevakningar Ej skrivskyddade dokument Ugglan med länk till Välfärdens processer, Historiken/Archive Solution mm

14 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 14 Genomförandeadministration - administration av verkställighet för enhetschef/uppdragsmottagning Verktyget för den ansvarige för utförandet. Fördela uppdrag på resurser och utförarenheter. Översikt över personer, insatser och resurser. Överblick över tillgänglig dokumentation. Skapa dokument och sammanfatta daganteckningar. Rapportera tid och frånvaro. Har ett eget skrivbord med Nya uppdrag, Mina enheter, Ej aktuella att avsluta och uppdrag till fördelning

15 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 15 Genomförandewebb Stöd för omsorgens utförare. Webbaserat verktyg som används i äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning. Ger stöd för dokumentation planering för den enskilde utbyte av information med myndighetsutövningen.

16 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 16 Integrationer Färdiga integrationer till ett antal it-system: Befolkningsregister Lön (arvodering av kontaktpersoner/ kontaktfamiljer/familjehem) Ekonomi (t.ex Agresso) Integrationer med bl a Försäkringskassan och Transportstyrelsen. SSBTEK med all info från FK, CSN, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, AF och A- kassorna testas nu.

17 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 17 Säkerhet Säkerställer en säker hantering av skyddade personuppgifter. Bara behöriga kan se sådana uppgifter. Hög grad av skydd för individen och en ökad rättssäkerhet. Behörighetsprofiler har byggts upp, bestående av en kombination av funktionsbehörighet, rättigheter och databehörighet och dessutom filtrerade utifrån t.ex. organisation Händelselogg

18 Planerade förändringar/nyheter 18 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN IBIC (ÄBIC) Avvikelsehantering Planering och uppföljning Olika e-tjänster Utdataplattform Basstjänst – uppgiftshämtning från FK, CSN, RSV, AF och A-kassorna Mobilitet Tidbokningsfunktion

19 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 19 Vikten av förståelse av socialtjänstprocessen – från aktualisering till uppföljning Helhetssyn Viktigt att göra alla steg i Treserva Sammanfattning

20 Så når du oss… Kontakt telefon:031-365 00 00 webb: www.goteborg.se/intraservice Support telefon: 031-368 68 00 e-post: support.intraservice@intraservice.goteborg.se webb: http://intranat.goteborg.se/serviceportalen Foto: Klas Eriksson, Leif Eriksson, Anna Jolfors, Matilda Karlsson, Kristina Rapp


Ladda ner ppt "Intraservice Introduktion Marie Svab Möller, Elisabeth Olinder."

Liknande presentationer


Google-annonser