Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utgångspunkt HL, HF o RB – viktigaste styrdokument Intern styrning från konsistoriet till inst Interna styrdokument Rutiner att ta hand om regelförändringar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utgångspunkt HL, HF o RB – viktigaste styrdokument Intern styrning från konsistoriet till inst Interna styrdokument Rutiner att ta hand om regelförändringar."— Presentationens avskrift:

1 Utgångspunkt HL, HF o RB – viktigaste styrdokument Intern styrning från konsistoriet till inst Interna styrdokument Rutiner att ta hand om regelförändringar Uppföljning (kontroll)

2 Delegations- o beslutsordningar Administrativa system (EA, PA, LADOK) Intervjuer med ledning på alla nivåer hur fungerar ISK, risker, utvecklings- möjligheter Riskseminarier med institutioner Identifierat hinder, risker och utvecklingsmöjligheter

3 Kommunikation med styrelsen Start i dec 2007 Engagerad och drivande styrelse Kontinuerlig rapportering ISK inom vissa områden Ekonomi, personal, studerande och områdeskanslier EA väsentliga kontroller

4 Slutrapport i december Interna miljön – kultur o ledarskap Styrdokument Organisation och prefektuppdrag Information o kommunikation Små institutioner – adm stöd Rekrytering – personal o studenter Resursplanering o resursbrist Gällande rätt Rättvisande redovisning

5 Beskrivning i ÅR Beskrivit processen Utgångspunkten Rapportering till konsistoriet Konstaterade problem Sammanlagd bedömning Betryggande ISK som helhet Verksamhetens mål God resurshushållning

6 Konstaterade problem Antal interna styrdokument för många o disparata Stöd till prefekter inte tillräckligt Upphandling o inköp Examination av stud av icke lärare Arbetsmiljö - förutsättning

7 Fokusområden inför 2009 Integrering i ordinarie VP-process Utbildning - utgångspunkt självvärdering inför HSVs lärosätesbedömning IT-området – organisationen Utveckling och samordning av adm system Säkerställa 2008 års arbete 24 enskilda utvecklingspunkter


Ladda ner ppt "Utgångspunkt HL, HF o RB – viktigaste styrdokument Intern styrning från konsistoriet till inst Interna styrdokument Rutiner att ta hand om regelförändringar."

Liknande presentationer


Google-annonser