Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem Civilsamhällets roll för social hållbar utveckling Utifrån Hela Människans perspektiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem Civilsamhällets roll för social hållbar utveckling Utifrån Hela Människans perspektiv."— Presentationens avskrift:

1 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem Civilsamhällets roll för social hållbar utveckling Utifrån Hela Människans perspektiv

2 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem Detta kommer jag vilja beskriva Min organisation och vårt sammanhang Vad vi gör för att stärka social hållbarhet utifrån två perspektiv: – Fokus på människan vi möter – Fokus på lokalsamhället vi verkar i Hur jag ser på dialogen och samverkan med offentlig sektor: – Vad hindrar – Vad främjar Avslutningsvis några utmaningar

3 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem Hela Människan, vilka är vi?

4 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem Vi är både en social organisation, och ett arbetsintegrerande socialt företag sprungna ur de idéburna folkrörelserna

5 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem Vi har kyrkorna i Sverige som huvudmän Finns på 90-tal platser runt om i Sverige – Mest kända genom vår mötesplats som går under namnet RIA Vi är en av dessa enhet och verkar i Huddinge, Botkyrka och Salem Där är vi idag 24 anställda, totalt är vi130 personer som har oss som arbetsplats

6 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem Stödgrupper – stödgrupper för barn & familjer som lever i utsatta livssituationer Flyktingarbete Arbete med EU migranter Diakonala nätverksträffar Information & opinionsarbete Självhjälpsgrupper Arbetsinriktad rehabilitering Arbetsträning Stöd och matchning Riagården – mötesplats för personer i utsatta livssituationer som hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa Gemensamma event som Jul i gemenskap, valborg, stödgalor Second handbutik Café och catering Transport och flytt Städ, flytt och dödsbon Fixarservice Cykelverkstad Tryckeri En mångfald av verksamheter och socialt företagande

7 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem Vad gör vi för att stärka social hållbarhet?

8 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem FOKUS PÅ MÄNNISKAN VI MÖTER Vad gör vi för att stärka social hållbarhet?

9 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem Som organisation bär vi på en idé Idén utmynnar i vår värdegrund Ur Värdegrunden skapar vi vårt förhållningsätt

10 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem I vårt arbetet utgår vi från våra fyra hörnstenar Den kristna människosynen Ett hälsofrämjande arbetssätt En pedagogik som involverar Att vi är en del av en folkrörelse

11 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem Den kristna människosynen En tro på alla människors lika värde En tro på att du är unik och därför behöver bemötas unikt En tro på din förmåga att fatta beslut över ditt liv utifrån dina förutsättningar En tro på att vi ska mötas i ögonhöjd En tro på att du bär på din livsberättelse, vilket gör oss nyfikna och lyssnande.

12 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem Ett hälsofrämjande arbetssätt Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt – Vi utgår från att du och alla andra har resurser – Vi bygger på det som fungerar och är friskt hos var och en – Vi focuserar på dina lösningar inte på dina problem

13 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem Vi har alla behov av att finnas i ett sammanhang och där känna oss delaktiga

14 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem Vi strävar efter att stärka din känsla av sammanhang, ditt KASAM KASAM bygger på att du har… Begriplighet – ”Varför är det på detta viset?” Hanterbarhet – ”Hur kan jag påverka, vilka resurser har jag?” Meningsfullhet - ”Vad ger detta mig? Vad motiverar mig?” …i livet, på arbetet, hemma…

15 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem En pedagogik som involverar Som individ ska du vara är delaktig i din utveckling och i den verksamhet du är en del av Ett synsätt där hela du står i centrum

16 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem En pedagogik som involverar Vi väljer aldrig åt dig, Vi diskuterar möjliga konsekvenser av dina val Alla människor har möjlighet att välja, även du, Även om du väljer att inte välja är det också ett val du gör!

17 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem Vi ber dig därför flytta dig från passagerarsidan i din bil (livet) till förarsätet och där ta tag i ratten och styra, gasa och bromsa själv. Vi kan hjälpa till att tyda kartan!

18 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem I vårt dagliga arbete utgår vi alltid från en delaktighetsprocess

19 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem Vi möter individer i vardagen varje dag

20 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem Myndigheterna fattar nya strategiska beslut Vi ser de direkta effekterna genom våra många vardagliga möten Vi upptäcker där tidigt behoven Vi ser när rätt tillfälle för en insats uppstår Vi kan då snabbt förmedla samhällets resurs redan i förebyggande fall. Då sparar samhället resurser som annars gått åt vid ett mer akut skede

21 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem När rätt läge uppstår för dig så är ofta dörren stängd hos myndigheten. Ofta krävs det att du skall ”kvala in” för att passa in och få hjälp system. – ha bostad, jobb, varit nykter x månader, vara fri från betalningsanmärkningar, osv

22 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem Metoderna för att nå de redan resursstarka personerna i samhället fungerar ofta inte särskilt bra på de resurssvaga som vi möter

23 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem Vi har relationerna och verktygen som kan bidra till att dessa resurssvaga individer kan få del av samhällets resurser som de idag inte känner sig få del av.

24 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem FOKUS PÅ LOKALSAMHÄLLET VI VERKAR I Vad gör vi för att stärka social hållbarhet?

25 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem Vi är en långsiktig partner som varit närvarande och utvecklat lokalsamhället i decennier för att stärka den sociala hållbarheten

26 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem Varje krona satsad på oss som idéburen organisation ger tiofalt tillbaka

27 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem Hur ser vi på dialogen och samarbetet med offentlig sektor

28 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem VILKA FAKTORER HINDRAR RESPEKTIVE FRÄMJAR SAMVERKAN MELLAN IDÉBUREN OCH OFFENLIG SEKTOR? Vad gör vi för att stärka social hållbarhet?

29 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem Några hinder Den goda viljan hos tjänstemän att utveckla sin verksamhet Okunskapen bland politiker och tjänstemän om vår idéburna sektorn Tjänstemännens frånvaro och dåliga lokalkännedom Rädslan för att låta idéer styra Evidensfixering Vår brist på likviditet Brist på enkla och billiga lokaler

30 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem Vad som främjar Tidsandan Varje satsad krona landar lokalt och ger tiofalt tillbaka Engagerade människor med god lokal förankring Tron på vår förmåga och vilja att skapa ett gott samhälle. Bättre upphandlingar som främjar lokalutveckling Fler lokala Idéburna offentliga partnerskap Vi har en hög problemlösningskapaciteten.

31 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem Utmaningar För att underlätta för den idéburna sektorn att kunna ta en större roll i en socialt hållbar samhällsutveckling

32 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem 1.Skapa långsiktiga avtal och bidragsformer som sträcker längre än 1 år 2.Decentralisera upphandlingar oavsett myndighet 3.Använd Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 4.Inkludera oss i de lokala processerna och utmaningarna. 5.Skapa permanenta forum för lokal dialog 6.Varje kommunal tjänsteman/anställd ska göra minst en timme lokalt volontärabete i veckan inom ramen för sin tjänst. 7.Arbeta med målet som fokus, låt oss idéburna organisationer vara delaktiga i målformuleringen och sedan själva välja vägen för att nå dit.

33 Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem Vill du veta mer om oss finns vi på: www.se-manniskan.se facebook.com/hela.manniskan.botkyrka.salem twitter.com/helamanniskan instagram.com/helamanniskan Mats Wåhleman mats.wahleman@helamanniskan.se


Ladda ner ppt "Vi gör skillnad i Huddinge-Botkyrka-Salem Civilsamhällets roll för social hållbar utveckling Utifrån Hela Människans perspektiv."

Liknande presentationer


Google-annonser