Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa 2 5 % av arbetsföra befolkningen har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa 2 5 % av arbetsföra befolkningen har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser."— Presentationens avskrift:

1

2 Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa 2 5 % av arbetsföra befolkningen har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Ca 6 500 personer Social rehabilitering Arbetslivs- inriktad rehabilitering Medicinsk rehabilitering Medicinsk rehabilitering Yrkesinriktad rehabilitering

3 Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa Varför Samordningsförbund? 3 Sektorisering Oklart ansvar mellan myndigheter Behov av gemensamma metoder Olika mål för myndigheter Brister i information och kunskap Avsaknad av ekonomiska incitament

4 Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa Samordningsförbundets uppdrag 4 UPPDRAG Stödja metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur. UPPDRAG Stödja metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur. UPPDRAG Finansiera och stödja insatser och projekt till stöd för personer med samordnade stödbehov UPPDRAG Finansiera och stödja insatser och projekt till stöd för personer med samordnade stödbehov

5 Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa Organisation Förbundsstyrelse Kansli Beredningsgrupp Insatser/Projekt Med myndighet/er som huvudman och som utser styrgrupp för insatsen

6 Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa 6 Boende i Botkyrka, Huddinge eller Salem Arbetsför ålder (16-64 år) Behov av behov av samordnade insatser från flera rehabiliteringsaktörer Vem kan ta del av insatserna?

7 Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa 7 ADRIAN SAMV.TEAM HUDDINGE HÄLSOSAM SAMV.TEAM BOTKYRKA ADRIAN SAMV.TEAM HUDDINGE HÄLSOSAM SAMV.TEAM BOTKYRKA SLUSSEN UNGD.PROJEKT I SALEM LYRA SLUSSEN UNGD.PROJEKT I SALEM LYRA START AKSE START AKSE Samordnad rehabilitering/ Myndighets- gemensamma team Samordnad rehabilitering/ Myndighets- gemensamma team Resursförstärkning till unga med samordnade behov Metodutveckling: Supported Employment Resursförstärkning till handläggare SamPlan Utbildningar och seminarier SamPlan Utbildningar och seminarier

8 Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa 8

9 9 avslutbedömningaktivitetträning? SAM – Samverkansteam Huddinge Procesståget, fyra faser

10 Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa HälsoSam Stegvis förändring till bättre hälsa

11 SLUSSEN Målgruppen är ungdomar 16 – 24 år som behöver extra stöd för att komma vidare mot arbete eller studier. Intresseanmälan Kartläggning Inskrivning Individuell handlingsplan Identifiera samverkan och upprätta ytterligare samverkan efter behov

12 SLUSSEN Verksamheten Individuella samtal Studie och yrkesvägledning Supported Employment Jobbsökaraktivitet Frukostmöte Gruppaktivitet Friskvård Studier och arbete Fördjupad vägledning Studiemotiverande kurs Komvux, Folkhögskola, Arbetsmarknadsutbildni- ng mm. Studiebesök Arbetsträning och praktik Anställningsstöd

13 Ungdomsprojektet i Salem (UPIS) Ett projekt som finansieras av Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Projektägare/projektdelägare är Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Arbetsförmedlingen Botkyrka/Salem. Projektet ska utveckla arbetsformer för att stärka, effektivisera och förbättra stödet till unga mellan 16 – 24 år som är i behov av samordnad rehabilitering. Projektet ska i genomsnitt ha 30 stycken årsplatser. Projektet ska arbeta med minst 100 deltagare under tre år, 2014 till och med 2017. Resultatmålet är att 55 % av deltagarna, efter avslut, ska försörja sig genom arbete eller studier.

14 Ungdomsprojektet i Salem Ungdomar 16 – 24 år. Ingen behörighet till gymnasium eller ofullständig gymnasieutbildning. Misstänkt eller dokumenterad ohälsa. Ingen känd aktivitet/insats. Behov av samordnat stöd.

15 Lyra erbjuder Öppet 5 dagar i veckan Individuellt stöd Social träning Stöd till praktik/arbete/studier Studier-och yrkesvägledning Stöd i struktur och rutiner Coaching Lyra deltagare 18-29 år Psykisk ohälsa och komplex problematik Målsättningar 50% av deltagarna är efter avslutad insats redo för studier, arbete, praktik eller andra arbetsmarknadsåtgärder. 50% slussas vidare till lämpligare åtgärder då verksamheten bidragit till att synliggöra problematik/vårdbehov hos deltagaren. Ett år efter avslutad insats har 50% av projektdeltagarna egen försörjning i form av arbete eller studier.

16 Ett exempel Deltagarbeskrivning: Anton, 21 år Inremitterande part: Försörjningsstöd Antal år innan Lyra utan sysselsättning: 5 år Andra parter kring deltagaren: Öppenvårdspsykiatrin, Socialpsykiatrin Bakgrund: Anton hade en svår uppväxt. Han beviljadesbostadsförtur pga. hemförhållanden. Han lider sedan flera år av social fobi och ångestproblematik. Han har gått i KBT och har beviljats boendestöd 2 ggr/vecka. Insats : När Anton börjar på Lyra är det så pass svårt för honom att vistas i sociala miljöer och bland folk att han har ledsagning av sin boendestödjare till och från Lyra. Under de första samtalen sitter även boendestödjaren med på eftersom Anton inte klarar av att vara själv med personal. Under Lyra så arbetar Anton med sin självbild i professionell coaching, han har samtal kring praktik med praktiksamordnaren och han arbetar även med studie- och yrkesvägledning.Han hade en dröm om att arbeta inom ett hantverksyrke men såg inte hur han skulle klara det. Anton deltog i denöppna verksamheten och den sociala träningen i form av check-in, gruppen och att äta lunch tillsammans med andra deltagare och personal. Att vara idet sociala sammanhanget var en av de största och viktigaste utmaningarna för Anton. Successivt trappades ledsagning från boendestöd ut även om vissa dagar fortfarande var tuffa. Antongick 4 dagar i veckan på Lyra. Efter att ha tränat detta så kände han att det var möjligt att befinna sig i det sammanhang som ett arbete innebär. Framgångsfaktorer enligt deltagaren: Man får de verktyg man behöver för att gå vidare i livet. Jag hittade min peptalker. Personalen är grym och har stor förståelse för hur man mår. Det var viktigt att träna på att åka buss själv och äta lunch tillsammans med andra. Att det fanns en plats att gå till där man kändesig trygg och blir accepterad av alla oavsett hur man mår. Bra att träna på att prata i grupp. Vad hände efter Lyra: Anton överförs till projektet Slussen som ordnar en praktik inom det yrke han drömt om. Praktiken har idag övergått till en heltids anställning.

17 START – Stöd till arbete i samarbete med Fanzingo https://vimeo.com/112830972

18 Framgångsfaktorer Supported Employment Arbetsförmedlingen i projektet Stöd efter anställning Tillit / individuella stödet On & Off job support Bra arbetsgivarkontakter Utmaningar Omförhandlingar av lönebidrag Förändringar på arbetsplats eller privatliv En exkluderande arbetsmarknad

19 SamPlan 2014 SamPlan För de som saknar sjukpenninggrundande inkomst Syftet med projektet är att pröva och utveckla en modell för samverkan mellan Försäkringskassan och kommunerna i första hand, men där även vården och Arbetsförmedlingen ingår. Förhoppningen är att öka möjligheterna att tillgodose individers behov av samordning från Försäkringskassan som saknar sjukpenninggrundande inkomst.

20 SamPlan 2014 Projektets mål är Att skapa enhetliga riktlinjer och ett enhetligt förhållningssätt på strukturell nivå när det gäller samverkan kring individer utan sjukpenninggrundande inkomst som saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom. Att det på individnivå – resulterar i ett utrett rehabiliteringsbehov och samordnade aktiviteter och möjligheter att komma närmare eller återgå till arbetsmarknaden. Eller få den ersättning som personen är berättigad till.

21 SamPlan 2014

22 Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa TACK FÖR ATT NI KOM OCH LYSSNADE! Kontakta oss gärna: Elin Asplund, tel. 08-535 375 92 elin.asplund@huddinge.se Hilda Gonzalez, tel. 08-535 378 86 hilda.gonzalez@huddinge.se www.samordningsforbundethbs.se 22


Ladda ner ppt "Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa 2 5 % av arbetsföra befolkningen har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser."

Liknande presentationer


Google-annonser