Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VIKTIGA BESLUT OCH SVÅRA VAL Om ungdomar och alkohol RUBRIK (Century Gothic 28) Text (Garamond 24)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VIKTIGA BESLUT OCH SVÅRA VAL Om ungdomar och alkohol RUBRIK (Century Gothic 28) Text (Garamond 24)"— Presentationens avskrift:

1 VIKTIGA BESLUT OCH SVÅRA VAL Om ungdomar och alkohol RUBRIK (Century Gothic 28) Text (Garamond 24)

2 Ungdomstiden är den period i livet då vi konsumerar mest alkohol och droger och begår flest brott. För de flesta ungdomar leder dessa problembeteenden inte till framtida problem utan de slutar begå brott och utvecklar inte alkohol- eller drogrelaterade problem. För en del grundläggs dock framtida problem under barndomen och tonåren. En viktig uppgift är således att så tidigt som möjligt identifiera de ungdomar som riskerar att få problem i framtiden. Källa: En grund för att växa – forskning om att förebygga beteendeproblem hos barn, Knut Sundell & Martin Forster 2005 Det är roligt att vara förälder till en tonåring – men inte alltid så lätt …

3 UNGDOMAR, ALKOHOL OCH LANGNING SCOTT GOODWIN

4 RESULTAT FRÅN BARN- OCH UNGDOMSENKÄTEN 2015 URVAL LESSEBO 110 ELEVER UR ÅK 8 SVARSFREKVENS 83,3 %

5 Källa: Barn- och ungdomsenkäten, Region Kronoberg

6

7 Källa: Barn- och ungdomsenkäten 2015, Region Kronoberg

8

9 VÅGA FRÅGA! Alexander Ramsing Gruppledare IFO, missbrukshandläggare

10 -Var ska ni vara ?

11 - Hur ska ni ta er dit? 11

12 - Vem ska komma dit? 12

13 - Vad ska ni göra? Presentaion13

14 Våga ringa! Håll kontakt! 14

15 Sök kunskap! 15

16 Tips vad du kan hitta på nätet www.systembolaget.se www.tonarsparlören.se 16

17 Skolelevers drogvanor Källa: CAN När kan man kontakta IFO? Alltid! Hör av dig för rådgivning eller om du frågor, du kan vara anonym. Telefon, 0478/125 00 (dagtid) 112 (beredskap) Via e-post socialnamnden@lessebo.se alexander.ramsing@lessebo.se

18 SKOLAN OCH ELEVHÄLSAN Carina Karlsson Szelöczei Verksamhetschef elevhälsan

19 Det blir lätt fel när ungdomar dricker alkohol

20 Vad står det i läroplanen? Skolan ska ha viss undervisning där flera ämnen är med och alkohol är ett bra tema. Biologi: Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Idrott och hälsa: Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

21 Vad görs i skolan i Lessebo kommun Låg- och mellanstadieskolorna Hälsoprofil i årskurs 4 Ingår i undervisningen i ämnet biologi och till viss del även i samhällskunskap, idrott och hälsa samt hemkunskap.

22 Bikupan Jobbar ämnesövergripande med ANDT Skolsköterskan har hälsosamtal i årskurs 8 Sex- och samlevnadsundervisning i årskurs 8 där även elevhälsan är inblandad Kamratstödjare finns i varje klass. Rapporterar till vuxna om de upptäcker något.

23 Bikupan Vårdnadshavare kontaktas vid misstanke om rökning eller alkoholanvändning Skolavslutning – personal finns med där eleverna finns Tydlig policy vid Lisebergsresan för årskurs 9 Alkomätare finns på skolan

24 Elevhälsans uppgift Skollagen 25§ Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser Elevhälsan ska vara förebyggande och hälsofrämjande Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas

25 Elevhälsans i Lessebo kommun Skolsköterskor: Två tjänster på tre personer. Organisationen ses över och en förstärkning är planerad. Tillgång till skolläkare finns. Kurator: Alla elever har tillgång till kurator. En kurator på Bikupan, två kuratorer delar på övriga skolor. Specialpedagogiska insatser: Tillgång finns på skolorna eller via centrala elevhälsan. Utökning har just genomförts. Central elevhälsa finns för att stötta elevhälsan ute på skolorna. En logoped, en psykolog och en specialpedagog.

26 PANELSAMTAL PÄR-AXEL TOBIAZON, KOMMUNPOLIS LESSEBO/T-RYD BERTH ANDERSSON HAGEL, LINNÉUNIVERSITETET LINA ENGSRÅTEN, REGION KRONOBERG CARINA KARLSSON SZELÖCZEI, LESSEBO KOMMUN MODERATOR: ALEXANDER RAMSING, LESSEBO KOMMUN

27 AGERA INNAN PROBLEM UPPSTÅR RISK- OCH SKYDDSFAKTORER o Familjen o Kamratgruppen/fritiden o Skolan o Samhället o Individen själv

28 Tips från Tänk Om Prata med andra föräldrar om fester, alkohol, tider att vara hemma m.m. Bjud eller köp aldrig ut alkohol till din tonåring– det signalerar bara att du tycker att det är okej att barnet dricker fastän hon eller han inte är vuxen än. Visa att du bryr dig. Förklara vad du är rädd ska hända om ditt barn dricker alkohol. Stå på dig. Tonåringar förväntar sig att föräldrar sätter gränser. Kom ihåg – tonåringar bryr sig mycket om vad deras föräldrar säger. VAD KAN VI SOM VUXNA GÖRA?


Ladda ner ppt "VIKTIGA BESLUT OCH SVÅRA VAL Om ungdomar och alkohol RUBRIK (Century Gothic 28) Text (Garamond 24)"

Liknande presentationer


Google-annonser