Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionsamverkan Sydsverige 2,5 miljoner invånare 26% av Sveriges befolkning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionsamverkan Sydsverige 2,5 miljoner invånare 26% av Sveriges befolkning."— Presentationens avskrift:

1 Regionsamverkan Sydsverige 2,5 miljoner invånare 26% av Sveriges befolkning

2 Regionsamverkan Sydsverige (från 2016) Syfte att utveckla samarbetet mellan verksamheterna i regiondelarna Målsättningen att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende. Fokus för samarbetet handlar framförallt om framtagande av gemensamma policyer och planer inom områdena hälso- och sjukvård, regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur Sydsverige 2,5 miljoner invånare 26% av Sveriges befolkning

3 Representantskap (72) Styrelse (12) Ledningsgrupp (12) Utskott för hälso- och sjukvård Arbetsgrupp för hälso- och sjukvård Utskott för regional utveckling Arbetsgrupp för regional utveckling Utskott för infrastrukturplanering Arbetsgrupp för infrastrukturplanering Utskott för kollektivtrafik Arbetsgrupp för kollektivtrafik Utskott för kultur Arbetsgrupp för kultur Sekretariat (med chef, samordnare, ekonom, kommunikatör och sammankallande för arbetsgrupper) Organisation Regionsamverkan Sydsverige Arbetet sker huvudsakligen i medlemsorganisationerna

4 Organisation politiker representantskap med 72 ledamöter. Möte minst en gång per år. styrelse med 12 ledamöter bestående av styrelsens ordförande från samtliga medlemsorganisationer. Möte minst fyra gånger per år ordförandeskapet är permanent med ordförande från Region Skåne, vice ordförande roterar på ett år mellan de övriga regiondelarna. utskottens ledamöter kring särskilda uppdrag utses av medlems- organisationerna och beslutas av styrelsen. Ledamöterna ska arbeta med sakfrågan i hemma- organisationen. tjänstemän organisatoriskt fristående sekretariat (men formell anställning i en medlemsorganisation) som svarar för den formella hanteringen av föreningens ärenden ledningsgrupp bestående av regiondirektör eller motsvarande från samtliga ingående organisationer. Utser tjänstemän till arbetsgrupper och förankrar arbetet i sina respektive organisationer. Möte minst fyra gånger per år arbetsgruppernas ledamöter kring särskilda uppdrag utses av medlemsorganisationerna och beslutas av ledningsgruppen

5 Intäktsbudget för Regionsamverkan Sydsverige Intäkter (kr)20162017 Region Kronoberg300 000 Landstinget Blekinge150 000 Region Blekinge150 000 Landstinget i Kalmar län150 000 Regionförbundet i Kalmar län150 000 Kommunförbundet Skåne150 000 Region Skåne1 150 000 Region Halland300 000 Region Jönköpings län300 000 Summa2 800 000

6 Kostnadsbudget för Regionsamverkan Sydsverige Kostnader (kr)20162017 Sekretariat2 500 000 Övrigt260 000 Revision40 000 Summa2 800 000

7 Regional utveckling Inom regionala utvecklingsområdet ska utskottet arbeta för att synkronisera de regionala utvecklingsstrategierna i Sydsverige alternativt göra en gemensam utvecklingsstrategi. Uppdraget kan utvecklas över tid i dialog med styrelsen. Vidare kan utvecklas samordning kring remissyttrande, andra planeringsfrågor samt finns en öppenhet för nya initiativ och uppdrag som kan utvecklas över tid i dialog med ledningsgrupp och styrelse.

8 Nationellt gemensamt arbete Infrastrukturproposition nya 12-årsplaner Sverigeförhandlingen Sydsverige: systemanalys positionspapper gemensamt uppträdande remissmöte, Näringsdepartementet 30/3 Infrastruktur

9 ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige” Interregional tillgänglighet Sammanknutet Sydsverige Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter

10 Arbetsmaterial Beredning/ kansli Kollektivtrafik

11 Kultur Kunskaps- och erfarenhetsutbyte -Digitalisering -Kultur och hälsa -HBTQ Samverkan -Dansprojekt (ansökan om utvecklingsmedel till Kulturrådet om medfinansiering) -Gemensam upphandling om kulturvaneundersökning -Ev samarbete med den statliga myndigheten Kulturanalys angående kulturvaneundersökning inriktad mot barn

12 Hälso- och sjukvård med inriktning mot folkhälsa Potentiella områden som diskuterats att fokusera på är nyanländas hälsa levnadsvanor psykisk hälsa

13 www.regionsamverkan.se


Ladda ner ppt "Regionsamverkan Sydsverige 2,5 miljoner invånare 26% av Sveriges befolkning."

Liknande presentationer


Google-annonser