Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan kommun - landsting. Historik Första samverkansavtalet 1993 Wreta-projektet 2001 Samverkansråd för vårdens övergångsställen 2003 Wreta och Samverkansråd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan kommun - landsting. Historik Första samverkansavtalet 1993 Wreta-projektet 2001 Samverkansråd för vårdens övergångsställen 2003 Wreta och Samverkansråd."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan kommun - landsting

2 Historik Första samverkansavtalet 1993 Wreta-projektet 2001 Samverkansråd för vårdens övergångsställen 2003 Wreta och Samverkansråd för hela östra länsdelen 2006 Nuvarande uppdrag för Wreta och Samverkansrådet 2007

3 Syftet med samverkan Syftet med samarbetet är att utveckla och förbättra vård och omsorg för enskilda individer och särskilda målgrupper med behov av insatser från både landstinget och kommunen

4 Wreta - övergripande mål Erbjuda kommuninvånarna en god vård och omsorg utifrån Gemensam värdegrund Gränslös samverkan Optimalt användande av de samlade resurserna

5 Wreta - samverkansområden Folkhälsofrågor (barn, vuxna, äldre) Psykisk hälsa/ohälsa (barn, vuxna, äldre) Nationell handlingsplan för äldre IT-frågor

6 Wreta Länsdels Wreta Vara en brygga mellan politiska beslut och verkställande Gemensamt driva vissa linjer för att skapa likvärdig vård i länsdelen Det gemensamma målet är att ge kommuninvånarna god vård och omsorg och att de gemensamma resurserna används optimalt Lokala Wreta Gemensamt underlätta och ge bra förutsättningar för samverkan Utveckla och föra samarbetet framåt Lösa gemensamma problem och frågeställningar i samförstånd Gemensamt forum för information och erfarenhetsutbyte som ger ökad omvärldskunskap och perspektiv på den egna verksamheten

7 Samverkansrådet – syfte Förvalta Wretas mål och verka för att övergångarna mellan vårdgivarna optimeras genom: en väl fungerande kommunikation och informationsöverföring att medarbetarna har goda kunskaper om vårdkedjan att det finns väl fungerande rutiner

8 Samverkansrådet - uppgift Utveckla, uppdatera, förvalta och följa upp rutiner och överenskommelser Bevaka avvikelser som gäller samverkan och övergångar och initiera förbättringsarbete Vara motor i arbetet att införa riktlinjer för samverkan vid in och utskrivning Initiera kunskapsutveckling och kunskapsutbyte – kontaktnätverk Föreslå utveckling inför uppdatering av Meddix Delta i länsövergripande arbetsgrupper gällande utveckling av länsgemensamma riktlinjer för övergång mellan vårdgivare Uppdragstagare för Wreta Referensgrupp för Wreta och vid behov beredande av ärenden åt Wreta

9 Gemensamma dokument Riktlinjer för samverkan vid in och utskrivning av patienter i sluten vård i Östergötland Avtal om läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård Rutin för läkar till läkarkontakt vid överflyttning till korttidsboende Förteckning över hälso- och sjukvårdsinsatser Underlag för beställning av hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av hemtjänst Riktlinjer för delegering Riktlinjer för samverkan mellan vårdgivare avseende hemmapärm Riktlinjer för vårdkonferens och gemensam individuell vårdplanering Samverkansrådets handlingsprogram för avvikelsehantering Riktlinjer för läkemedelshantering inom hemtjänst Läkemedel i kommunens säbo och hemsjukvård – generell behandlingsanvisning

10 Gemensamma verksamheter Granens korttidsboende Sjuk- och hemvårdsteamet Resurscenter Sandbyhov Rehabiliteringsboendet Promenad och Habiliteringsboendet Åsen Gemensamt vårdplaneringsteam Samordnat samhällsstöd enligt ACT-modell NP-team


Ladda ner ppt "Samverkan kommun - landsting. Historik Första samverkansavtalet 1993 Wreta-projektet 2001 Samverkansråd för vårdens övergångsställen 2003 Wreta och Samverkansråd."

Liknande presentationer


Google-annonser