Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rehabilitering efter axelkirurgi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rehabilitering efter axelkirurgi"— Presentationens avskrift:

1 Rehabilitering efter axelkirurgi
Anders Arnevång överläkare Lena Olofsson leg sjukgymnast Område Ortopedi, Östersund

2 Öppen Bankart operation
Indikation Främre instabilitet med recidiverande luxationer eller subluxationer. Rehab postop vecka 1 – 3 Mål God rörlighet = motverka stelhet Bandage Axellås första natten och collar&cuff 1 vecka Restriktion Utåtrotation ej mer än 20 grader Ej inåtrotation mot motstånd Träning Aktiv i armbåge och hand Pendling Aktiv avlastad i flexion, abduktion och utåtrotation Hållningsinstruktion, skapulastabiliserande träning

3 Öppen Bankart operation
Vecka 4 - 6 Mål Ökad rörlighet. Stärka scapulafixatorer Restriktion Som vecka 1-3 Träning Rörelse Aktiv i alla riktningar Styrka Isometrisk (ej inåtrotation) Motståndsövningar scapula, biceps och triceps

4 Öppen Bankart operation
Vecka 7 – 12 Mål Full rörlighet Ökad styrka Restriktion Ej kontaktidrott under 4 månader postop Träning Se ovan - nu även i inåtrotation Cirkulation och uthållighet i rotatorcuff och scapula Töjning av bakre kapseln

5 Artroskopisk Bankart eller SLAP-skada
Rehab postop vecka 1-4 Mål God rörlighet Bandage Axellås ev. + C & C första 4 v. Restriktion Ej utåtrotation > 20 grader i 6 v. Träning Pendelövningar. Aktiv o passiv flektion < 70 grader o abduktion < 40 grader i neutral eller inåtroterat läge. Aktiv hand o armbåge. Utåtrotation => 20 gr. Hållningsinstruktion, scapulastabiliserande träning

6 Artroskopisk Bankart eller SLAP-skada
Vecka avveckla axellåset Mål Ökad rörlighet. Stärka scapula- fixatorer Restriktion Ej utåtrotation > 20 grader Träning Rörelse aktiv o passiv i alla riktningar utom utåtrotation. Styrka isometrisk. Motstånds- övningar scapula, bi-, triceps.

7 Artroskopisk Bankart eller SLAP-skada
Vecka 7 – 12 Mål Full rörlighet Ökad styrka Restriktion Ej idrott förrän efter 4 mån .Ej kontaktidrott förrän efter 6 mån. Träning I alla riktningar utom utåtrotation. Cirkulation o uthållighet i rotatorcuff o scapula.

8 Cuffrupturer Cuffsutur Indikation för sutur:
Färska medelstora rupturer (patienter yngre än 65 år) Ej indikation för sutur: Äldre stora rupturer med kraftig atrofi av SS eller IS (klin eller på MRT) kranialvandrat caput ( röntgen) fettvandlad muskel (SS eller IS) – ses på MRT ingen aktiv utåtrotation liten rehab potential Alternativa operationer: Artroskopisk acromioplastik? Tenotomi på långa bicepssenan?

9 Cuffrupturer - Rehab efter sutur
Vecka 1 - 4 Mål Rörlighet från abduktionskuddens läge. Ortos i 15 grader abduktion (dygnet runt) Träning Passiv abduktion i scapulaplanet till 120 grader från ortosen. Passiv utåtrotation till ca 20-30 grader. Aktiv rörelseträning av armbåge och hand ´ Hållningsinstruktion, scapulastabiliserande träning Vecka 4 – Återbesök Ortopedmott el ortopedens sjukgymn.

10 Cuffrupturer Rehab efter sutur
Vecka 5 – 6 Mål Rörlighet Bandage Collar & Cuff Träning Aktiv avlastad rörelseträning i flexion, abduktion 140 gr och utåtrotation 40 gr Skapula stabiliserande träning, hållningsinstruktion Vecka 7 – 8 Slynga bort Ökad aktiv avlastad träning (i alla riktningar)

11 Cuffrupturer - Rehab efter sutur
Vecka 9 – 12 Aktiv rörelseträning Vecka 12 ca. Återbesök Operatören Ortopedmott Vecka 13 – 52 (mycket lång rehab tid) Aktiv rörelseträning. Styrketräning. Ledmobilisering

12 Artroplastiker. Artros
Indikation Smärta och funktionsinskränkning på grund av artros, RA eller osteonekros. Rehab postop vecka 1 – 6 Mål Maximal aktiv avlastad rörlighet. Restriktion Utåtrotation ej mer än 20 grader. Ej inåtrotation mot motstånd. Bandage Axellås första natten Collar & Cuff i en vecka. Träning Aktiv i armbåge och hand Pendling Aktiv avlastad i alla riktningar i axeln Hållningsinstruktion, scapulastabiliserande träning

13 Artroplastiker. Artros
Vecka 4 – Återbesök Operatören eller Ortopedens sjukgymnast Vecka 7 – 8 Mål Ökad aktiv rörlighet och styrka Restriktioner Inga Träning Aktiv rörelseträning och isometrisk styrketräning i alla riktningar Styrketräning i scapula stabilisatorer. Vecka 12 ca Återbesök operatören Ortopedmott Vecka Rörelse-, styrke- och koordinationsträning.

14 Artroplastiker. Fraktur
Krävande rehabilitering! Äldre patienter med osteoporos. Osteosutur av tuberklarna Benläkning innan aktiv rörelseträning påbörjas!

15 Artroplastiker. Fraktur
Eventuellt Orthos i 40 grader abduktion under 6 veckor (dygnet runt) Vecka Aktiv träning armbåge hand Hållningsinstruktion, scapulastabiliserande träning Vecka Röntgen + läkarbesök Ortopedmott ca 6 v Passiv rörelseträning i abduktion från ortosens läge. Ingen rotation. Hållningsinstruktion, scapulastabiliserande träning Vecka Ortos bort. Passiv rörelseträning i alla riktningar

16 Artroplastiker. Fraktur
Vecka Aktiv rörelseträning Isometrisk styrketräning Styrka i scapulastabilisatorer Vecka Aktiv rörelseträning Styrketräning Ledmobilisering

17 Collum chirurgicum fraktur
Vecka 1 - 3 Mål Aktiv träning hand o armbåge Restriktion Träning till smärtgräns. Om 3-4 fragmentsfr. ev. immobilisering => 4 v. Bandage Collar & Cuff 2 veckor Träning Aktiv träning armbåge hand Hållningsinstruktioner, scapula- stabiliserande träning Pendling efter 2 veckor

18 Collum chirurgicum fraktur
Vecka 4 - 6 Mål Ökad rörlighet Restriktion Ingen Träning Aktiv avlastad rörelseträning

19 Collum chirurgicum fraktur
Vecka Mål Full rörlighet Ökad styrka Restriktion Ingen Träning Aktiv rörelseträning Styrketräning fr o m vecka 9

20 Proximala humerusfrakturer Plattosteosyntes (Philos)
Osteoporos Flera fragment (caput och en eller båda tuberklarna) Benläkning av tuberklarna innan aktiv rörelseträning påbörjas

21 Proximala humerusfrakturer (Philosplatta)
Vecka 1 -3 Mål Aktiv träning i hand o armbåge Bandage Collar & Cuff Träning Försiktiga pendelövningar Passiv abduktion och flexion under horisontalplan och utåtrotation till noll-läge Aktiv i armbåge och hand Hållningsinstruktion, scapulastabiliserande träning

22 Proximala humerusfrakturer (Philosplatta)
Vecka 4 - 6 Röntgen Läkarbesök m rtg o kontroll av rörligheten Mål Ökad rörlighet i axeln Restriktion Begränsad utåtrotation (enligt operatör) Bandage Inget Träning Utökad pendling Aktivt avlastat rörelseuttag i abduktion och flexion till horisontalplanet. Passiv utåtrotation

23 Proximala humerusfrakturer (Philosplatta)
Vecka 7 - 8 Mål Ökad rörlighet i alla riktningar Restriktion Ej belastade övningar Träning Aktiv rörelseträning utan restriktion Scapula stabiliserande övningar

24 Proximala humerusfrakturer (Philosplatta)
Vecka 9 - Mål Ökad rörlighet Restriktion Ingen Träning Aktiv träning även mot motstånd Töjning av stram kapsel Vecka 12 ca återbesök Operatören Ortopedmott

25 Klavikelfraktur - opererad
Vecka 1-2 Mål Undvika ödem Restriktion Bandage Collar & Cuff Träning Aktiv träning armbåge, handled o hand. Hållningsintsruktioner, scapula- stabiliserande träning

26 Klavikelfraktur - opererad
Vecka avveckla slyngan Mål Ökad rörlighet Restriktion Ej belastning. Ej rörelser ovan horisontalplanet. Träning Pendelövningar. Träning armbåge hand/handled. Passiv o aktiv abduktion i scapulaplanet => 45 grader samt flektion => 90 grader o inåtrotation Isometriska övningar av cuffen

27 Klavikelfraktur - opererad
Efter röntgenologisk läkning ca 6 – 8 v Mål Ökad rörlighet Träning Aktiv flektion, utåtrotation o abduktion. Successivt börja träna även styrka. Även aktiv träning till axelnivå, ej belastat. Restriktion Återgång till tyngre belastande aktivitet först efter 3-4 månader

28 Klavikelfraktur - opererad
Vecka 9 aktiv träning ovan axelnivå

29 Acromioplastik = ASD artroskopisk subacromiell dekompression
Indikation Värk, rörelsesmärta och funktionsinskränkning till följd av inklämning av rotatorcuffen på patienter över 40 år med långdragna besvär som inte svarat på icke operativ behandling.

30 Acromioplastik = ASD artroskopisk subacromiell dekompression
Operationskoordinator skickar Informationshäfte till patienten preoperativt Rehab postop vecka 1 - 3 Mål Att klara ADL Återgå i lätt arbete Remiss o besök hos sjukgymnast på hemorten Restriktion Ingen Bandage Inget Träning Fri träning utan restriktioner.Pendling Aktiv abd/flexion och utåtrotation Aktiv träning hand o armbåge.

31 Acromioplastik = ASD artroskopisk subacromiell dekompression
Vecka 4 - 6 Mål Full rörlighet Sjukgymnastkontroll via sin ordinarie sjukgymn Restriktion Träning Aktiv även belastad Styrketräning av rotatorer Scapulastabiliserande träning, hållningsinstruktion Vecka 7 - Mål Full funktion

32 Acromioplastik = ASD artroskopisk subacromiell dekompression
Återbesök operatören ca 2 ½ - 3 mån

33 AC-luxation - opererad med ligamentplastik
Vecka Collar & Cuff första 2 v. Mål Undvika ödem Träning Aktiv träning armbåge, hand/handled Hållningsinstruktioner, scapulastabiliserande träning

34 AC-luxation - opererad med ligamentplastik
Vecka 3 – 6 Mål Ökad rörlighet Träning Pendelövningar. Passiv flektion och abduktion < 90 grader, fri inåtrotation och utåtrotation < 30 grader Lättare daglig aktivitet Restriktion Belastning Vecka 5-6 Återb m rtg till operatören Ortopedmott

35 AC-luxation - opererad med ligamentplastik
Vecka 7 – 12 Mål Ökad rörlighet Träning Aktiv träning i alla rörelseriktningar. Både passivt och aktivt samt lättare styrka/belastning under axelnivå Restriktion Belastning tyngre samt ovan axelnivå först efter 12 v. ca 12 v Återbesök operatören m rtg Ortopedmott


Ladda ner ppt "Rehabilitering efter axelkirurgi"

Liknande presentationer


Google-annonser