Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till terminsstart 29 augusti 2016 Arne Lindgren Kursansvarig T7 Kursortsansvarig T7 Ld Spara informationen från uppropet! Moodle: Termin 7, hösten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till terminsstart 29 augusti 2016 Arne Lindgren Kursansvarig T7 Kursortsansvarig T7 Ld Spara informationen från uppropet! Moodle: Termin 7, hösten."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till terminsstart 29 augusti 2016 Arne Lindgren Kursansvarig T7 Kursortsansvarig T7 Ld Spara informationen från uppropet! Moodle: Termin 7, hösten 2016

2 Terminens upplägg 1(3) 20 veckors kurs: Ögon/ÖNH + Neuro inkl Kognitiv Med 10 veckor Inf/Reuma/Hud8 veckor Inläsning2 veckor (v 52 (mellandagar) + del av v 2, 2017) Föreläsningar (temadagar) de flesta fredagseftermiddagar Praktik, gruppövningar måndag – torsdag + fre fm

3 Terminens upplägg 2(3) 2 kurshalvor

4 Terminens upplägg 3(3) Terminstenta (Lund) fredag 13 januari 2017 kl 8-13, tentagenomgång kl 14-15 samma em DOPS=Direct Observation of Procedural Skills alternativt om detta ej erbjudits: OSCE måndag 9 januari 2017 Godkänd termin: –Kursportfolio 15 hp –DOPS/OSCE 5 hp –Skriftlig tentamen10 hp

5 Kursportaler Terminens officiella hemsida på www.med.lu.se –Schema Kursens interna hemsida på moodle.med.lu.se –Individuellt LUCAT inlog (aktiveras vid 1:a inlog) –Gruppschema med namn –Föreläsningsunderlag som pdf Befintliga pdf från VT16 inlagda i HT16 vid terminsstart Ev nytt/reviderat dokument läggs upp av lärare >1 v innan föreläsningen Samma namn på föreläsningsunderlag som i schemat –Kursportfölj-dokumentation Pappersutskrift av dokument görs ej av kursledning

6 Kursportföljen I Ämnesspecifika uppgifter –1 papper/ämne, signeras, godkänns av ämnesansvarig som registrerar GK i Moodle Skall vara inlämnad senast sista dagen på terminen Om student lämnar in senare – måste informera ämnesansvarig – och risk för fördröjd registrering

7 Kursportföljen II Kursövergripande uppgifter –Sit-ins (Mini-CEX) Minst 3 godkända under terminen På inf/neuro/ögon/öron; ej sit-ins på hud och reuma Studenten (1) skickar in dokumenten till kurssekretariat (M Göransson) och (2) registrerar själv i Moodle –Etikuppgift Görs som grupparbete med kamratbedömning Separat instruktion. Börja i god tid! Redovisas på etikseminarium fredag eftermiddag 18 november Obligatorisk närvaro Dokument laddas upp och bedöms i Moodle –Min infektion – min mikroorganism Inom infektionsmomentet Parvis, muntlig presentation med ppt Godkänns av ämnesansvarig Inf som registrerar i kursportf Inf

8 Några andra saker Studentrepresentanter –1 för vardera kurshalvan –Utses snarast - meddela sekretariatet –Läsa upp cirkulär Terminsråd on 26/10 kl 14-17 Malmö Lokala terminsråd ti 20/9 kl 15-17, ti 22/11 kl 15-17 Lund Pedagogiskt pris till a) bästa handledare (klinisk handledning, ej ämnesansvarig) b) bästa kliniska placering MRSA om aktuellt Fotografering Fungerande mail-adresser. Skall vara student.lu.se Kontakter: arne.lindgren@med.lu.se marieanne.goransson@med.lu.se arne.lindgren@med.lu.se marieanne.goransson@med.lu.se

9 Upprop

10 Infektion Bertil Christensson Bertil.Christensson@med.lu.se Infektionsmedicin

11 Infektion Avdelningstjänstgöring i 2 veckor (Må-Fr fm) i Lund avd 74A,74C, Kristianstad –”Morgonbön” – jourrapport, fallpresentation –Morgon och eftermiddagsrond, remisser, journaler, epikriser mm –Röntgenrond –Följa sjuksköterska – provtagning mm –”sit-in” – anamnes-status-patientkontakt

12 Infektion-Dermatologi 4 ”ID-veckor” 12 minicase-infektionsseminarier Jourpass (3) inf akutmottagning (dag, kväll, helg) 2 bedsideronder med klin ass Gruppövningar, t ex LP på docka –klin ass Fördjupningsuppgift: ”Min infektion – min mikroorganism”

13 Infektion Temadagar – fredag em –Falldiskussioner sepsis, vårdhygien, multiresistenta bakterier, HIV mm Portfolio för ämnet Lärobok: Infektionsmedicin (S Iwarsson ed) F-pris 350 kr (i st f 871 kr) VÄLKOMNA

14 Hudsjukdomar Niels Bendsöe Kursamanuens: Helga Rut Magnúsdóttir

15 Hudkursen Detaljinformation vid kursstart i Hudklinikens föreläsningssal, 2. vån i Hudhuset. I samband med detta rundvisning av lokaler Vid introduktion utlämnas bok med dermatologifall och detalj PM för hudkursen Veckoschema för dermatologi finns vid infektionsraden på LU-hemsidan Vid klinikstart möts alla på mott 1, bottenvåningen i Hudhuset, där undervisningsmottagningarna även äger rum

16 Dermatologi - infektion Dermatologi i Moodle uppdateras första kursveckan Vissa undervisningsmoment kan äga rum i föreläsningssalen på Infektionskliniken - kolla med schemat Temadagar med hud-ämnen äger i regel rum på Hudkliniken, men kolla schemat för definitiv information

17 Hudkursen Hudkursen baseras på polikliniska patienter 1 eftermiddag på Sydsveriges enda vårdavdelning för hudsjuka patienter 1 patientcase redovisning för övriga på kursen Ljusseminarium Behandlingsseminarium Vistelse på STD mottagning DOPS under placeringen

18 Reumatologi Anders Bengtsson anders.bengtsson@med.lu.se Petrus Linge petrus.linge@gmail.com

19 Reumatologi läran om sjukliga processer i rörelseapparat och bindväv inflammatoriska ledsjukdomar systemiska bindvävssjukdomar artros smärttillstånd Både ”folksjukdomar” och sällsynta sjukdomar

20 Hur är undervisningen i reumatologi på termin 7 upplagd? Introduktion i klinikens föreläsningssal Temadagar i klinikens föreläsningssal Differentialdiagnostik vid ledsymtom – vad du bör känna till om de vanligaste artritsjukdomarna ½ dag Systemsjukdomar Smärtbehandling ½ dag Klinikplacering 6½ dagar Mottagningar Bedsideronder Falldiskussioner Ledstatus inkl ”proffspatienter” Ledinjektioner, kristaller Förhör (”dugga” i diskussionsform) Fokus på vanliga tillstånd och praktiskt tillämpbar kunskap Lärobok

21 Utlånas, kan köpas till författarpris

22 Detaljschema för placeringen på kliniken finns i Moodle (och på hemsidan) Flertalet grupper börjar en måndag, några grupper en tisdag, schemat visar vad som gäller enskilda veckor Samling 08.30, bottenplanet, ingång Reumatologkliniken Kioskgatan 3, där grupprum och föreläsningssal finns Välkomna! Introduktion (grupp inf/derm/reum) idag i reumatologklinikens föreläsningssal klockan15.00. Gå direkt från Infektionskliniken, kaffe etc serveras.

23 Välkomna till ögonkliniken i Lund! Monica Lövestam Adrian

24 Oftalmiatrik - Oftalmologi  Stor öppenvård av specialistläkare  C:a 4% av alla besök hos allmänläkare  Jämförelsevis fristående- titta, diagnos, behandling

25 Undervisningsmoment, ögon Speglingsövningar/spegli ngsförhör Behärska oftalmoskop Behärska spaltlampa  Kliniska placeringar  CASE  Föreläsningar  Diagnostisk test

26 Undervisningsstationer, Ögonkursen  Operationsavdelning (Ögon A)  Kandidatmottagningen (Ögon B)  Akutmottagningen (Ögon B)  Tidsbeställd mottagning (Ögon B) Ögonklinik A Ögonklinik B

27 Än en gång varmt välkomna ! Bild ögonbotten

28 Öron-, näs- och hals-sjukdomar med huvud/halskirurgi

29 ÖNH-Kirurgi –Huvud/hals (Head and neck) - kirurgi –Laryngologi –Rhinologi –Otologi –Otoneurokirurgi –Traumakirurgi Allergologi Rhinologi Otoneurologi Bronkooesophalogi Pediatrisk Otorhinolaryngologi

30 Ca 30% av alla besök i öppenvård relaterar till kunskaper och färdigheter från ÖNH kursen Akut handläggning av luftvägshinder, blödningar trauma. Kräver speciell undersökningsteknik! Stora möjligheter att ställa till det!

31 Vad behöver man kunna? Diagnostisera och behandla vanliga sjukdomar inom allmän ÖNH, hörsel och balans Veta När Var och Hur patienter med ÖNH sjukdomar ska remitteras Ha kännedom om operativa ingrepp inom ÖNH Handlägga akuta andningshinder och blödningar

32 ÖNH-kliniken i Lund Poliklinik/akut mottagning Allergimottagning Balanslaboratorium Vårdavdelning 56 och platser på BUS C-op 1 och BUS-operation Audiologisk avdelning Foniatrisk avdelning

33 Öronkursen innehåller Speglingsövningar/speglingsförhör Kandidatmottagningar/jourer Case och seminarier Föreläsningar

34 Tänk på att hjärna och själ behöver kontakt med omgivningen Syn Hörsel Smak Lukt Känsel 6:e sinnet - balansen Välkomna till ÖNH!

35 Nervsystemets sjukdomar Neurologi Tobias Cronberg 0766-486641 Andreas ArvidssonRuben Smith Välkomna till oss!

36 Nervsystemets sjukdomar 1.Neurologi 2.Neurokirurgi 3.Kognitiv medicin 4.Neurofysiologi 5.Neuroradiologi Vaskulära sjd Inflammatoriska sjd Degenerativa sjd Tumörer Infektioner Trauma

37 Undervisningens upplägg 3,5 introduktionsdagar 4 rotationsveckor med placeringar Jourtjänstgöring Föreläsningar Case

38 Introduktionsdagar Översiktsföreläsningar Gruppövningar Neurologisk undersökning Lumbalpunktion Neuroanatomi-Neuroradiologi Dugga med kamraträttning –”Körkort” för kliniska placeringar

39 4 ROTATIONSVECKOR MED PLACERINGAR Case/förel

40 Målbeskrivning -Studieanvisningar T7 Lärandemetod - teori -praktik -case Examination Konstruktiv länkning

41 Självstudier Litteratur –Fagius & Aquilonius: Neurologi, 5:e upplagan 2013 –Föreläsningsanteckningar/ artiklar –Malm & Liedholm: Akut neurologi Inspelade föreläsningar –Status epilepticus, trombolys Videofilmer –Koma, LP, NIHSS, Rutinnervstatus

42 Kognitiv medicin Neurologi PsykiatriGeriatrik Utbrändhet Depression Kronisk psyk sjd Personlighet Komplexa neurologiska symtom och sjukdomar Äldre Multisjuka Polyfarmaci

43 Kognitiv medicin Dr Cecilia Holmstrand kontaktperson Introduktionsföreläsning om kognitiv svikt Temadag om demenssjukdomar Case (1 timme) En heldag på Minnesmottagning – mottagning med kognitivt status, mm (Malmö eller Kristianstad) Välkomna!

44 Översikt –Sjöbeck M, Nilsson C: ABC om demens. Läkartidningen (2009) 106:1369-1373 –Demens. Karlsson I, Eriksson KA. Läkemedelsboken 2009- 2010, s. 968-980 –Fagius, Aquilonius: Neurologi, 5:e upplagan – kapitlet om organiska psykosyndrom –Föreläsningsanteckningar, kompendier –Malm, Liedholm: Akut neurologi – delirium Fördjupning –Läkartidningens temanummer om demens: LT (2009) 106(20):1366-1400 –Wallin, Nilsson, Wahlund (red) Kognitiv medicin (2011) Norstedts Lästips

45 Neurokirurgi T7 Föreläsningar/Case: –intrakraniell dynamik –neurotrauma –vaskulär neurokirurgi –hydrocefalus –tumörer i CNS –funktionell neurokirurgi –hjärndöd Klinisk undervisning 11 h obligatoriskt –Klinisk assistent Jour frivilligt Litteratur Grundläggande neurokirurgi (Mellergård, Studentlitteratur), –utlånas Godkänd kurs –närvaro –färdighetsprov Examination –OSCE –stortentamen NK-frågor Avd för neurokirurgi Von Gersdorff 1540 (Feldbuch der Wund, Instrumenten der Chirurgey)

46 Mål känna till vad som kan göras på NK kunna förstå/diskutera/handlägga NK-fall Viktigast RLS 85 se NK-patienter akut handläggning Neurokirurgi T7 Välkomna till NK!

47 Kurssekreterare Neuro: Marieanne Göransson Öron: Katarina Persson Kerstin Brauer

48 Övrigt Gemensam mapp i Moodle för schema Fördelning Ögon/Öron må fm Andra kurshalvan må fm direkt till Hud Nu fotografering


Ladda ner ppt "Välkomna till terminsstart 29 augusti 2016 Arne Lindgren Kursansvarig T7 Kursortsansvarig T7 Ld Spara informationen från uppropet! Moodle: Termin 7, hösten."

Liknande presentationer


Google-annonser