Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Katarina Lundblad, LevNU, Baskurs i mindfulness, MBSR Sverigehälsan Katarina Lundblad Terapeututbildad socionom Lärare i mindfulness, MBSR.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Katarina Lundblad, LevNU, Baskurs i mindfulness, MBSR Sverigehälsan Katarina Lundblad Terapeututbildad socionom Lärare i mindfulness, MBSR."— Presentationens avskrift:

1 Katarina Lundblad, LevNU, www.levnu.net Baskurs i mindfulness, MBSR Sverigehälsan Katarina Lundblad Terapeututbildad socionom Lärare i mindfulness, MBSR

2 Vad är mindfulness? Katarina Lundblad, LevNU, www.levnu.net

3 Vad är mindfulness? Att vara uppmärksam med avsikt, i ögonblicket, utan att värdera det. Jon Kabat Zinn Katarina Lundblad, LevNU, www.levnu.net

4 Direkt Upplevelse Kroppssensationer(beröring, tryck, vikt, temperatur, muskelspänning/mjukhet) känslor, tankar och upplevelse av sinnena; ljud, smak, syn, känsel. Inbjudan är att vara medveten om sinnets kommentarer, värderingar, tolkningar, etikettering, kategorisering och analysering medans det händer i stunden. Katarina Lundblad, LevNU, www.levnu.net

5

6 Mindfulness är hjärtfullhet Katarina Lundblad, LevNU, www.levnu.net

7 Attityder Medvetet avstå från att döma, jämföra, värdera Tålamod Beginner´s mind, Nybörjarsinne Tillit Medvetet avstå från att sträva, ”doing” Acceptans, Tillåtelse Let go, låta vara, avstå från att klänga eller hålla tag i Nyfikenhet Vänlighet Katarina Lundblad, LevNU, www.levnu.net

8 MBSR, Mindfulnessbaserad Stressreduktion 8 veckors grupp, 2-3 timmars gruppträning, en dag i tystnad, 45 min träning om dagen i 8 veckor Strukturerad träning och teori Gruppdynamik Stressfysiologi, behagliga, neutrala och obehagliga känslor Kommunikationsövningar; svara an, undvika etc Formella och informella övningar, träning i vardagen ”Inte som vi skulle vilja vara utan som vi faktiskt är” Jon Kabat Zinn Katarina Lundblad, LevNU, www.levnu.net

9 Användningsområden Stress och smärtproblematik Skola Missbruk och återfallsprevention Ätstörningar Ångest och depressionstillstånd Pågående forskning inom bla: Post Traumatisk Stresssyndrom, USA Hjärntrötthet och Parkinson, Sahlgrenska Sjukhuset Katarina Lundblad, LevNU, www.levnu.net

10 Stressreaktioner Fysiska: huvudvärk hjärtklappning muskelspänningar kraftlöshet magproblem försämrat immunförsvar Psykiska: oro, rastlöshet, ångest irritation, aggressivitet koncentrationssvårigheter sömnsvårigheter nedstämdhet Kognitiva: minskad kreativitet o flexibilitet tunnelseende sämre problemlösningsförmåga förhastade beslut o beslutsförlamning ältande I organisation: konflikter sjukfrånvaro personalomsättning Misstag, felaktiga beslut Katarina Lundblad, LevNU, www.levnu.net

11 UPPMÄRK- SAMHET Nyfikenhet Vänlighet TANKAR KÄNSLOR KROPP Avstå från att döma och värdera HÄR o NU, igen och igen Katarina Lundblad, LevNU, www.levnu.net

12 Sinnet är som en groda Katarina Lundblad, LevNU, www.levnu.net

13 ”Braintraining ” ”Braintraining ” Andningen som uppmärksamhets- ankare Kom tillbaka vänligt och bestämt till andningen Notera ev. reaktioner Uppmärksamheten vandrar Medvetenhet om att den vandrar Katarina Lundblad, LevNU, www.levnu.net

14 Mindfulness i praktiken VÄLJA STANNA UPP! Uppmärksamma Acceptera Let go Andning Igen och igen Katarina Lundblad, LevNU, www.levnu.net

15 Vilja eller Välja ” Träningen i mindfulness kan vara både utmanande, provocerande, stressande och mycket, mycket berikande” Huvudlärare vid Center for Mindfulness, USA Florence Meleo Meyer Du måste inte tycka om det, BARA GÖR DET. Jon Kabat Zinn Professor, Grundare av MBSR Katarina Lundblad, LevNU, www.levnu.net

16 Vår plastiska hjärna Katarina Lundblad, LevNU, www.levnu.net

17 Hjärnans grå massa ökar Katarina Lundblad, LevNU, www.levnu.net 8 VECKORS TRÄNING I MINDFULNESS, MBSR Ökning av grå massa i hippocampus; inlärning, minne, självkänsla och medvetenhet, medkänsla och förmåga till reflektion Minskning av grå massa i amygdala; reducering av stress och oro Att uppmärksamma direkt med nyfikenhet och vänlighet bygger nya spår i hjärnan. Inbjuder oss att närma oss en upplevelse kontra fjärma/undvika. Källa: 30/1 2011, Psychiatry Research: Neuroimaging, Forskning av team vid Massachusetts General Hospital (MGH)

18 Självomhändertagande Ökad respekt för egna gränser Ökad själv- och kroppskännedom Reducering av stress, snabbare återhämtning Ökad tillit och förmåga att möta egen smärta och lidande, fördjupad förståelse vad som orsakar den. Ökad medvetenhet och förmåga att hantera stress och konflikter i mötet med olika människor Ökad medvetenhet om prestationsmönster Shauna Shapiro, ”The art and science of mindfulness” Katarina Lundblad, LevNU, www.levnu.net

19 Effekter av träningen Empatiska förmågan fördjupas Påverkan på patienten bara genom sin egen närvaroträning. Bättre på att hantera egna känslor och lidande Fördjupat lyssnande Ökad närvaro öppnar upp för tillit, trygghet och allians i mötet. Den intuitiva förmågan stärks Källa: Psykologiprofessor Shauna Shapiro, ”The Art and Science of Mindfulness”. Katarina Lundblad, LevNU, www.levnu.net

20 Rikta din uppmärksamhet Steg 1: Vad upplever du just nu? Fysiskt, Känslor, Tankar, inre atmosfär Är det möjligt att låta det är vara? Steg 2: Rikta uppmärksamheten mot andningen Steg 3: Hela kroppen, sittställning, kontaktytorna Katarina Lundblad, LevNU, www.levnu.netwww.levnu.net

21 Vad är mindfulness? Katarina Lundblad, LevNU, www.levnu.net

22 Katarina Lundblad Terapeututbildad Socionom, Lärare i mindfulness Katarina Lundblad, LevNU, www.levnu.net Böcker; Fri från stress med mindfulness, 99 Berättelser cd box, onlineprogram i Mindful Eating Kurser, handledning, retreater LevNU, www.levnu.netwww.levnu.net Mindful Eating, www.mindfuleating.sewww.mindfuleating.se


Ladda ner ppt "Katarina Lundblad, LevNU, Baskurs i mindfulness, MBSR Sverigehälsan Katarina Lundblad Terapeututbildad socionom Lärare i mindfulness, MBSR."

Liknande presentationer


Google-annonser