Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En flerspråkig kyrka - policy och mål Uppsala 2011-01-20 Svante Ewalds.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En flerspråkig kyrka - policy och mål Uppsala 2011-01-20 Svante Ewalds."— Presentationens avskrift:

1 En flerspråkig kyrka - policy och mål Uppsala 2011-01-20 Svante Ewalds

2 Arbetet på andra språk Har varit marginaliserat – gått i egna spår vid sidan om Har gått i olika spår på olika språk Teckenspråk – ” dövkyrkan ” Samiska – ” samekyrkor ” Finska – ” finska församlingen ” Har ofta haft svag anknytning i de lokala församlingarna

3 Nya förutsättningar Den nya kyrkoordningen 2000 Primära ansvaret för arbetet på andra språk på lokala nivån Fullgöra församlingens grundläggande uppgift på andra språk Samordningsfunktionen för språkliga minoriteter i kyrkokansliet 2004 Möjligt att söka gemensamma vägar och perspektiv Gemensam process 2004 - 2010

4 På väg mot Policy och mål Fyra gemensamma seminarier Teckenspråkiga Sverigefinländare Tornedalingar Samer Romer Letter Förankringsarbete i stiften 2004-2010 Förslaget på remiss till stiften 2010-2011

5 Tre redskap Språklagen 1 juli 2009 Ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk 2010 ” Regeringens nya minoritetsstrategi ” En flerspråkig kyrka Förslag till policy och mål för Svenska kyrkans arbete på andra språk

6 Policy och mål Gemensamma spelregler Vad gäller för Svenska kyrkans arbete på olika språk? Gemensamt överenskomna standarder, riktlinjer och mål

7 Visionen Att Svenska kyrkan frimodigt framträder som den flerspråkiga kyrka den faktiskt är

8 Självbilden Svenska kyrkans identitet och uppdrag Hur uppfattar Svenska kyrkan sig själv? Bekännelsen Historien Fakta

9 Utmaningen Självbilden utmanas Standardbilden av en enhetligt svensk kyrka utmanas

10 Hur ser mångfalden ut?

11 Mångfalden i Sverige Teckenspråkiga Samer urfolk Sverige-Finland till 1809 Romer sedan 1500-talet Ester, letter, ingermanländare Arbetskraftsinvandrare Flyktingar, asylsökande Invandrare från EU-länder Över 20 % har utländsk bakgrund 14 % födda utomlands 17 % av alla barn under 18 år födda utomlands eller av två utomlands födda föräldrar

12 Mångfalden utmanar Individer och grupper med olika Språk Kultur Religion Tradition Nationalitet Etnicitet Hur skall Svenska kyrkan förhålla sig till olika individer och grupper? Vilka kriterier skall man gå efter?

13 Språkliga grupper i Svenska kyrkan Teckenspråkiga Nationella minoriteter Grupper med bakgrund i andra lutherska kyrkor och kyrkor med vilka Svenska kyrkan ingått överens- kommelse om särskild ekumenisk samverkan Nya språkliga grupper

14 Grupper med bakgrund i lutherska eller andra kyrkor Lutherska världsförbundets 140 kyrkor Borgåöverenskommelsen 5 nordiska + 2 baltiska lutherska kyrkor samt de anglikanska kyrkorna i England och Skottland + Lusitanska kyrkan i Portugal och reformerta episkopala kyrkan i Spanien. Lettiska ev.-luth.kyrkan i Sverige, Estniska ev.-luth.kyrkan i Sverige, Ungerska protestantiska samfundet Norska, danska och isländska kyrkorna har församlingar i Sverige Avtalskyrkor, t.ex. EKD i Tyskland

15 Nya språkliga grupper Har naturlig hemvist i eller kan finna väg in i Svenska kyrkan Relaterar till andra kristna kyrkor i Sverige eller ” har tagit sin egen kyrka med sig ” Representerar de stora världsreligionerna, främst islam

16 Fyra förhållningssätt Medlemsvård Integrationsarbete Ekumenik Religionsdialog

17 Policy och mål Hur skall Svenska kyrkan vårda sig om de medlemmar som talar olika språk? Hur skall vi i Svenska kyrkan leva tillsammans med de människor och grupper med olika språk och kultur som vistas i församlingarna?

18 I jollen eller med ombord?

19 Integration – jolleidentitet? Motsatsförhållande mellan minoritet och majoritet ” Vi och dom ” Utanföridentitet hos minoriteten

20 Inkludering – med ombord! Inget motsats- förhållande mellan minoritet och majoritet ” Tillsammans ” Innanföridentitet hos minoriteten

21 Från kulturell till strukturell pluralism Kulturell pluralism Låt alla blommor blomma! Strukturell pluralism Skapa strukturer för att vårda och ansa

22 Den avgörande frågan Hur kan Svenska kyrkan inkludera arbetet på olika språk i ordinarie verksamhet och strukturer? På alla tre nivåer!

23 Fem utmaningar!!! Delaktighet och inflytande Barn och unga Information och kommunikation Utbildning och rekrytering Diakoni

24 Framtiden Hur ska flerspråkigheten växa till i våra församlingar?

25 Församlingsinstruktionen! Omvärldsanalys Pastoral reflektion Pastoralt program Redogörelse för verksamhet på andra språk Samverkan i personalfrågor

26 Stiftsnivån Inarbeta ett flerspråkighetsperspektiv i främjande och tillsyn Information och kommunikation Rekrytering av medarbetare med två- och flerspråkig kompetens Samordning av arbetet på andra språk, nätverk Främjande av hållbara strukturer för arbetet på olika språk i församlingarna

27 ” Tillsammans ”


Ladda ner ppt "En flerspråkig kyrka - policy och mål Uppsala 2011-01-20 Svante Ewalds."

Liknande presentationer


Google-annonser