Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Juridik. Jurist inom LiV Handlägger juridiska frågor inom alla områden som förekommer inom landstinget. dokumentation, ansvar, delegering, psykiatrisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Juridik. Jurist inom LiV Handlägger juridiska frågor inom alla områden som förekommer inom landstinget. dokumentation, ansvar, delegering, psykiatrisk."— Presentationens avskrift:

1 Juridik

2 Jurist inom LiV Handlägger juridiska frågor inom alla områden som förekommer inom landstinget. dokumentation, ansvar, delegering, psykiatrisk tvångsvård inom hälso- och sjukvården utlämnande av patientjournal eller andra frågor inom offentlighet och sekretess regler om skadestånd, stiftelser, fastighetsrätt och landstingets handläggning av ärenden

3 Lagar Hälso- och sjukvårdslagen Patientdatalagen Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14) Handbok till SOSFS 2008:14

4 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Ny myndighet från 1 juni 2013 IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt viss tillståndsprövning. Handlägger anmälningar av till exempel lex Sarah, lex Maria

5 Väsentliga uppgifter i journal Uppgifter om bakgrunden till vården - ärftlighet, sociala faktorer, tidigare sjukdomar, funktionsnedsättningar, aktuell sjukhistoria m.m. Vidtagna och planerade åtgärder - ordinerade prover, undersökningar och behandlingar. Vad anser du att du behöver för vården av patienten?

6 ”Känner sig trött och svag efter alla diarréerna, orkar inte äta dessa mera, vill byta sort.” ”Inkommer med ambulans efter att ha blivit sparkad av en annan häst.” ”Ingen dunkömhet över mulåsnorna.” ”Har fått champinjoner mellan tårna.” ”Patienten fick rådet att gå och hänga sig.”

7 Avvikande uppfattningar Om patienten anser att en uppgift är oriktig eller missvisande ska det antecknas i journalen Behöver endast notera att patienten har en avvikande uppfattning, inte nödvändigt att faktiskt skriva vad denna uppfattning är. Patienten får dock inte själva skriva eller bestämma vad som ska stå i journal

8 Frågor?


Ladda ner ppt "Juridik. Jurist inom LiV Handlägger juridiska frågor inom alla områden som förekommer inom landstinget. dokumentation, ansvar, delegering, psykiatrisk."

Liknande presentationer


Google-annonser