Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen! Den här utbildningen anordnas av SISU Idrottsutbildarna Svensk Idrotts Studie- och Utbildningsorganisation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen! Den här utbildningen anordnas av SISU Idrottsutbildarna Svensk Idrotts Studie- och Utbildningsorganisation."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen! Den här utbildningen anordnas av SISU Idrottsutbildarna Svensk Idrotts Studie- och Utbildningsorganisation

2 Att skapa Vinnare! - Framgångsrikt Ledarskap - Dag Johansson Luleå, 22/9

3 Börja tänka/reflektera/diskutera/prata om värderingar inom barn- och ungdomsidrott Vad gör vi? Varför gör vi som vi gör? På vilket sätt gör vi? För vem gör vi det?

4 Kort om innehållet… Mina ord och min modell beskriver… Mina erfarenheter och personliga värderingar påverkar… Men… …bygger på såväl internationell som nationell forskning från bl.a.: -Idrottsvetenskap -Idrottspsykologi -Utbildningspsykologi -Motivationspsykologi

5 Vinnare OS/VM-Guld Segrar Vinnare Få individer att växa Utveckling Lärdom för livet Fysiskt & mentalt välmående Rätt träning i rätt ålder på rätt sätt! Long Term Athlete Development Alla får plats! Glädje & Gemenskap! Delaktighet! Fair Play! Forskning Bravo! Svensk idrott – världens bästa! Svensk Idrott Ja! Folkhälsa Demokrati Livskraft Regering OS- medaljer! Kör! Lägg av! Nej, nej! Framgångsrikt Ledarskap Uppgifts/Prestationsfokus Ansträngning Lärande och förbättring Misstag Resultatfokus Resultat Jämförelse med andra Undvika misstag ”Vinna till varje pris” SOK

6 ”I am potential” Vilka möjligheter har du att påverka? Vad ställer det för krav på dig? -Som ledare/tränare? -Som organisationsledare? -Som förälder? -Som aktiv? -Som funktionär? Maximera förutsättningarna för barn och ungdomar att nå deras fulla potential! Vi sätter ramarna!

7 Vad hindrar oss? Vår syn på barn och ungdomar som mindre kopior av vuxna Vår tro att barn- och ungdomsidrott som mindre kopia av vuxen elitidrott Vår okunskap om barns och ungdomars utveckling. Vår närsynthet inom barn- och ungdomsidrott. Våra tävlingsstrukturer smittar av sig och kan skapa en ”vinna-till- varje-pris-kultur”

8 Forskningen – vad säger den? Låt så många som möjligt vara med så länge som möjligt. Låt varje individ utvecklas utifrån sina egna, unika förutsättningar. Varje individ ska i sin utveckling jämföras med sig själv. Låt kampmomentet i tävlingen vara överordnat resultatet. Ge alla en bra grenspecifik utbildning.

9 Vad driver och utvecklar barn och ungdomar? Idrottens egenvärde – roligt här och nu! Låt glädjen, samhörigheten, utmaningen, spänningen etc. dominera och genomsyra verksamheten. Lära nytt och behärska sin kropp. Uppgiftsorienterad verksamhet – fortsätter längre och utvecklas mer. -Ett visst hopp i gymnastik -En särskild åkteknik på skidor -Ett spelsystem i innebandy -En voltvändning i simning

10 Hur tillämpar vi forskningen? …är budskapen tillämpbara? …hur kommer vi dit? …hur övertygar vi knallkorkarna? …hur löser vi hur:et? ALM-trädet Må-bra-kontot

11 ALM-trädet Ansträngning Lärande Misstag De aktiva är fullt kapabla till att tänka resultat på egen hand! Fokus på uppgift/prestation – bättre resultat!

12 Värdefullt-stämpla! Värdefullt-stämpla idrottsarrangemang för barn och ungdomar. Skapa förutsättningar för ett sunt agerande från föräldrar, ledare, aktiva och funktionärer. Enkla medel – stor effekt! Ett trist men talande exempel…

13 Att reda ut Leken kan vara jobbig! Det är ingen fara att barn och ungdomar tränar mycket! Barn och ungdomar ska få tävla! Och få vilja vinna! Grenspecifik träning nödvändig i unga år!

14 I klartext Så många som möjligt så länge som möjligt Fundera över din definition av vinnare, dina mål med att vara barn- och ungdomsledare Kunskap – rätt träning i rätt ålder på rätt sätt. Sträva efter att skapa miljöer där talanger kan utvecklas, istället för att försöka hitta talanger före puberteten – risk att det enda vi hittar är tidig utveckling. Reflektera kring hur du skapar ett uppgiftsorienterat klimat istället för ett resultatorienterat.

15 Vinnare Hit the road! Vinnare Glädje & Gemenskap Demokrati & Delaktighet Allas rätt att vara med Rent Spel Rätt träning (träningslära) i rätt ålder på rätt sätt (tränar/ledarskap)! Idrottslyftet Projekt LOK-stöd Anläggning Antidoping Utbildning & Utveckling Alla områden Alla målgrupper.

16 Karate Kid Vem vill vinna turneringen? Vem fick med sig mest värdefulla erfarenheter? Vem tränade uppgiftsfokuserat? Vem vinner?

17 Till sist... Strukturer, modeller och idéprogram är vägvisare Skapar i bästa fall goda kulturer …men DU avgör!

18 Håll kontakt med oss! Anmäl er till NIF och SISU´s gemensamma nyhetsbrevnyhetsbrev Gilla oss på Facebook www.facebook.com/nifochsisu www.facebook.com/vardefullt Hemsidor www.sisuidrottsutbildarna.se/norrbotten www.rf.se/norrbotten Dag Johansson dag.johansson@sisuidrottsutbildarna.se 070-68 60 877


Ladda ner ppt "Välkommen! Den här utbildningen anordnas av SISU Idrottsutbildarna Svensk Idrotts Studie- och Utbildningsorganisation."

Liknande presentationer


Google-annonser