Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information Steg-ett-ut 2015 Sida 1 Välkomna. Information Steg-ett-ut 2015 Sida 2 En enklare vardag Sex löften från Försäkringskassan till personer med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information Steg-ett-ut 2015 Sida 1 Välkomna. Information Steg-ett-ut 2015 Sida 2 En enklare vardag Sex löften från Försäkringskassan till personer med."— Presentationens avskrift:

1 Information Steg-ett-ut 2015 Sida 1 Välkomna

2 Information Steg-ett-ut 2015 Sida 2 En enklare vardag Sex löften från Försäkringskassan till personer med funktionsnedsättning: 1. En kontaktperson hos Försäkringskassan 2. Stöd till föräldrar som har barn som är svårt sjuka eller har en funktionsnedsättning 3. Förenklade och samordnade uppföljningar 4. Kortare väntetider på beslut 5. En egen plan för framtiden för elever på gymnasiet 6. Enklare digital kontakt med Försäkringskassan

3 Information Steg-ett-ut 2015 Sida 3 Aktivitetsersättning Aktivitetsersättning är en ersättning för dig som är mellan 19-30 år som har en nedsatt arbetsförmåga eller behov av längre tid för att avsluta grund- eller gymnasiestudier på grund av en funktionsnedsättning.

4 Information Steg-ett-ut 2015 Sida 4 Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga På grund av sjukdom eller funktionsnedsättning Nedsatt arbetsförmåga 25%, 50%, 75%, 100% Alla arbeten på hela arbetsmarknaden, även anställning med lönebidrag eller andra stöd Max 3 år i taget Från och med juli det år du fyller 19 år Till och med månaden innan du fyller 30 år Ansökan och läkarutlåtande

5 Information Steg-ett-ut 2015 Sida 5 Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång Förlängd skolgång på grund av funktionsnedsättning. Ingen bedömning av arbetsförmågan görs Grund- och gymnasieskolenivå Från och med juli det år du fyller 19 år Till och med månaden innan du fyller 30 år För att få gymnasieexamen Ansökan, samlat betygsdokument, studieplan, antagningsbesked, läkarutlåtande/intyg

6 Information Steg-ett-ut 2015 Sida 6 Om ansökan, beslut etc. Försäkringskassan gör en individuell prövning i varje ärende. Om den försäkrade inte är nöjd med beslutet kan hen begära omprövning. Därefter finns möjligheten att överklaga omprövningsbeslutet. Mer information och blanketter för ansökan finns på www.forsakringskassan.se

7 Information Steg-ett-ut 2015 Sida 7 Under tiden med aktivitetsersättning Rehabiliteringsinsatser kan planeras och genomföras för att personen ska få möjlighet att utvecklas, delta aktivt i samhällslivet och i den mån det är möjligt delta eller närma sig arbetslivet. Personen kan få ersättning för aktiviteter. Aktiviteten ska antas ha en positiv inverkan på den försäkrades sjukdomstillstånd eller fysiska eller psykiska prestationsförmåga.

8 Information Steg-ett-ut 2015 Sida 8 Aktivitetsersättning – så mycket får man Garantiersättning 7 752 kronor per månad (2016) innan skatt – Ökar vart annat år upp till 8 675 kronor Inkomstrelaterad ersättning för den som arbetat

9 Information Steg-ett-ut 2015 Sida 9 Bostadstillägg När man ansöker om aktivitetsersättning kan man även ansöka om bostadstillägg – även för den som ännu inte flyttat hemifrån Högst 4 650 kronor, men det beror på bostadskostnaden och om man bor själv eller tillsammans med någon.

10 Information Steg-ett-ut 2015 Sida 10 Handikappersättning Syftet med handikappersättningen är att i princip täcka de extra kostnader en person kan ha på grund av funktionsnedsättning. En person kan också få handikappersättning på grund av ett hjälpbehov.

11 Information Steg-ett-ut 2015 Sida 11 Handikappersättning Personen kan beviljas handikappersättning för det hjälpbehov och merkostnader som uppstår till följd av en funktionsnedsättning från och med juli det år personen fyller 19 år och fram till fyllda 65 år. Den som fyllt 65 år får behålla sin handikappersättning om han eller hon fortfarande behöver stöd.

12 Information Steg-ett-ut 2015 Sida 12 Handikappersättning – nedsatt funktionsförmåga Funktionsförmågan ska vara nedsatt i sådan omfattning att personen – i sin vardag behöver hjälp av annan – behöver fortlöpande hjälp av annan för att kunna arbeta eller studera eller – har betydande merkostnader. Den som är blind eller gravt hörselskadad och ansöker om handikappersättning får alltid ersättning

13 Information Steg-ett-ut 2015 Sida 13 Handikappersättning Exempel på extra kostnader: – kostnader för hjälpmedel och läkemedel – Kostnader upp till högkostnadsskydd för hälso- och sjukvård – Kostnader för specialkost – Kostnader för resor – Förbrukningsartiklar – Slitage med mera Det ska finnas ett direkt samband mellan kostnaden och funktionsnedsättningen. Det får inte vara en kostnad som de flesta människor har.

14 Information Steg-ett-ut 2015 Sida 14 Handikappersättning I bedömningen vägs personens hjälpbehov och extra kostnader till följd av nedsättningen samman. Om personen inte har något hjälpbehov måste extra kostnaderna komma upp till 12 682 kr om året för att personen ska ha rätt till handikappersättning (år 2015)

15 Information Steg-ett-ut 2015 Sida 15 Handikappersättning – belopp Handikappersättningen är indelad i tre olika nivåer: (beloppen gäller per månad år 2016) – 69 procent (2 547 kr) – 53 procent (1 957 kr) – 36 procent (1 329 kr) Nivåerna baseras på prisbasbeloppet (44 300 kronor år 2016)

16 Information Steg-ett-ut 2015 Sida 16

17 Information Steg-ett-ut 2015 Sida 17 Så här får du kontakt med Försäkringskassan Kundcenter för privatpersoner Telefon 0771- 524 524 Kundcenter för partner Telefon: 0771- 17 90 00 Besök våra servicekontor, Internet: www.forsakringskassan.se – Mer information på 17 språk. – Möjlighet att boka tid för ett telefonsamtal på finska, meänkieli, arabiska, somaliska, samiska, turkiska, polska, franska, spanska eller thailändska. – Blanketter och tjänster när du vill ansöka om ersättning.


Ladda ner ppt "Information Steg-ett-ut 2015 Sida 1 Välkomna. Information Steg-ett-ut 2015 Sida 2 En enklare vardag Sex löften från Försäkringskassan till personer med."

Liknande presentationer


Google-annonser