Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mobilnyckelprojekt i hemtjänsten, hemsjukvården och trygghetsjouren i Linnéstaden. 2010-04-14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mobilnyckelprojekt i hemtjänsten, hemsjukvården och trygghetsjouren i Linnéstaden. 2010-04-14."— Presentationens avskrift:

1 Mobilnyckelprojekt i hemtjänsten, hemsjukvården och trygghetsjouren i Linnéstaden. 2010-04-14

2 Click to edit Master title style Syfte Undersöka hur staden kan kvalitetssäkra och kostnadseffektivisera nyckelhanteringen inom stadens hemtjänst, hemsjukvård och trygghetsjour. Utbildningsdag i LOV Färgelanda 3 juni 2009: ”Det finns två eländen som måste hanteras av hemtjänsten, det ena är pengar, det andra är nycklar!” Jan-Åke Ahlin, Förvaltningschef i Hallsbergs kommun. Bakgrund

3 Click to edit Master title style Frågeställningar i projektbeskrivningen Vilka är för- och nackdelarna med nyckelfria lås? Vad kostar det? Hur informera/utbilda personalen? Hur marknadsföra/informera om nyckelfria lås till omsorgstagare/anhöriga och fastighetsägare? Vad skall det kallas? personallås, mobillås? trygghetslås?

4 Click to edit Master title style Detta skulle uppnås i projektet Test av ca 50 nyckelfria låslösningar i Linnéstaden Erfarenheter av införandet -Omsorgstagarnas upplevelser av låset -Bedöma hur lösning och teknik fungerar -Personalens erfarenheter -Undersöka om systemet medfört tidsbesparingar -Ekonomi

5 Click to edit Master title style Hemtjänstens grupplokal Personal öppnar Omsorgstagare med Phoniro Admin omsorgstagarens dörr med Phoniro Lock Base på programvara phoniro phone i mobilen insidan av dörren Phoniro Lock System

6 Click to edit Master title style 27 omsorgstagare i Linnestaden med insatser enligt SoL och HSL och många besök 38 omsorgstagare totalt aktuella Hemtjänst, hemsjukvård och trygghetsjouren, ca 45 användare 27 st mobilnycklar kombinerade med 23 stycken main entrance (ME) installationer Omfattning och urval

7 Click to edit Master title style Axand Konsult AB Tidmätning Intervjuer med personalen Enkäter till omsorgstagarna Jämförelser med andra kommuner

8 Click to edit Master title style Kostnader Phoniro Lock Base Uppskattning av installations- och driftskostnader vid en licenskostnad på 100kr/mån/enhet År 1 2 800 kr/enhet År 2 sjunker kostnaderna med drygt 40% till 1 650 kr/enhet Main Entrance Uppskattning av installations- och driftskostnader, licenskostnad 100 kr/mån/enhet År 1 4 000 kr/enhet (2 750 + 1 200) År 2 sjunker kostnaderna med ca 70% till 1 200 kr/enhet

9 Click to edit Master title style Tidsbesparing Nyckelhanteringstiden antas minska med 2 % Detta motsvarar 0.74 timmar/vecka och heltid undersköterska (0.02x37h) På helårsbasis motsvarar detta 1.2 usk räknat på i snitt 60 usk i daglig tjänst. (60 x 0,74 = 44,4h/37h =1,2)

10 Click to edit Master title style Reflektioner och slutsatser Omsorgstagare Upplevd trygghet har troligen samband med hur nytt system presenteras och introduceras Information skall ges av person som omsorgstagaren känner förtroende för Upplever osäkerhet vid låsbyte - fastighetsägaren bör utföra detta Vid demensdiagnos bör särskild utarbetad rutin följas

11 Click to edit Master title style Reflektioner och slutsatser Personal Positiva till förändringar - ser potentialen i nyckelfria låslösningar - trots kort projekttid och spridda installationer. Sex månader minsta tid. Önskar mer användarvänlig programvara/mobil. Lägg tid på utbildning i handhavande, erbjud övningstillfälle i mobilanvändning. Planera från början in uppföljning i handhavande. Hemsjukvårdens personal mer positiva överlag Fungerar inte 100-% säkert - ett nyckelpar måste alltid finnas i lokal eller på trygghetsjouren.

12 Click to edit Master title style Reflektioner och slutsatser Verksamhet Om inte alla omsorgstagare skall omfattas av nyckelfria låslösningar - reflektera över urvalskriteriernas olika effekter Inventera låsstyper i lghdörrar, entréportar och vilka ingångar som används till omsorgstagarna. Involvera låssmed från start Ökad samverkan med fastighetsägarna kodlås, tags, låsbyten nödvändig

13 Click to edit Master title style Reflektioner och slutsatser Ekonomi PLB År 1 uppskattad kostnad 2 800 kr sjunker år 2 med 40 % Bebyggelsens utformning, kodlås, tags avgörande för hur många ME som behövs. Olika områden – olika utfall. För ekonomisk effekt – troligen kompletteras med ytterligare funktionalitet som t ex registrering av insats, schemaläggning. Kompatibla med Treserva.

14 Click to edit Master title style Fortsatt arbete Följ tekniska utvecklingen inom området. Främst med avseende på ökad användarvänlighet i kombination med trygghets- och säkerhetsaspekt. Utred säkerhetsklassning av lås och försäkringsfrågor sammanhängande med låsbyten hos omsorgstagaren Utred hur överlås/sjutillhållarlås skall hanteras, montering av täckbricka? Låsbyten - Utred vem som äger vad. Vem är återställningsskyldig? Utred säkerheten kring blåtandstekniken

15 Vad har jag som äldre för nytta av mobilnyckel? Genom vårt arbete ska alla äldre göteborgare få en fungerande vardag präglad av ett tryggt boende och inflytande över sin egen livssituation

16 Tack! Elna Hansson Senior Göteborg Göteborgs Stad Stadskansliet 404 82 Göteborg


Ladda ner ppt "Mobilnyckelprojekt i hemtjänsten, hemsjukvården och trygghetsjouren i Linnéstaden. 2010-04-14."

Liknande presentationer


Google-annonser