Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vittraskolorna Idédriven skola sedan 1993. Sociala medier: #vittraledarforum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vittraskolorna Idédriven skola sedan 1993. Sociala medier: #vittraledarforum."— Presentationens avskrift:

1 Vittraskolorna Idédriven skola sedan 1993

2 Sociala medier: #vittraledarforum

3 Upplevd kvalitet Sammantaget

4

5 Måluppfyllelse år 3

6 Bedömningar saknas helt eller delvis för: Frösunda, Rösjötorp, Saltsjö-Boo, Sollentuna samt Västra Hamnen

7 Bedömningar saknas delvis för: Saltsjö-Boo

8 Bedömningar saknas helt eller delvis för: Frösunda, Kronhusparken, Lidingö, Rösjötorp, Saltsjö-Boo, Södermalm samt Västra Hamnen

9 Bedömningar saknas helt eller delvis för: Frösunda, Kronhusparken, Lidingö, Röda Stan, Saltsjö-Boo, Södermalm samt Västra Hamnen

10 Måluppfyllelse år 6

11 År 6 VT14 – andel elever som nått samtliga mål

12 År 6 VT14 – andel elever som nått samtliga mål för pojkar respektive flickor

13 Måluppfyllelse år 9 Sammantaget

14

15 Meritvärde år 9 Regions- och enhetsvis

16 Meritvärde Syd/Väst

17 Meritvärde Mitt

18 Meritvärde Stockholm

19 Meritvärde Vittra vs riket

20 Andel elever som nått samtliga mål år 9 Regions- och enhetsvis

21 Andel som nått samtliga mål Syd/Väst

22 Andel som nått samtliga mål Mitt

23 Andel som nått samtliga mål Stockholm

24 Andel grundskoleelever som nått målen i alla ämnen

25 Måluppfyllelse år 9 Sammantaget

26

27 Resultat 2013/14 Ekonomi

28 Ekonomi – Vittraskolorna totalt Kostnader Resultat

29 Resultat (TB Enhet) – per enhet 11 enheter i nivå eller högre än budget 16 enheter lägre än budget

30 Prognos 2 – Vittraskolorna totalt Elevantal: i nivå med prognos 2 Intäkter: 2,0 MSEK högre TB Verksamhet: 0,1 MSEK lägre Marginalen: 0,1% lägre Kostnaderna på enheterna var 7,9 MSEK högre och ledningskostnaderna var 5,7 MSEK lägre TB Enhet:12 enheter nådde eller överträffade sin prognos 2 medan 15 enheter inte nådde prognos 2

31 Resultat 2013/14 Attraktivitet

32 Elevsiffror – Vittraskolorna totalt

33 Sammanfattning Utmaning 1 Att bryta vår negativa trend avseende totalt antal elever och jämfört med budget. Färre elever påverkar intäkten negativt och sätter press på vår ekonomi. Våra kvalitetssatsningar ser ut att ha börjat ge resultat. Det finns tecken på ljusning med fler elever som väljer Vittraskolorna och färre som väljer att sluta. Utmaning 2 Att förändra vårt beteende att ”vi gör av med mer pengar än vad vi har i plånboken”. Kostnaderna överstiger vad vi har råd med och vi tar därmed inte fullt ägarskap över vår ekonomi. Vi kommer arbeta vidare med analys, lärdomar och åtgärder i varje region i syfte att på ett bättre sätt hålla våra budgetramar.

34 Därför är vi här!


Ladda ner ppt "Vittraskolorna Idédriven skola sedan 1993. Sociala medier: #vittraledarforum."

Liknande presentationer


Google-annonser