Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Perspektiver på makt Pål Aarsand

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Perspektiver på makt Pål Aarsand"— Presentationens avskrift:

1 Perspektiver på makt Pål Aarsand Pal.aarsand@ped.uu.se

2 Vad är pedagogik? "Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl.a. olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser.” Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet, 2004

3 Varför pedagogik och makt? Ofta en definerad relation mellan två parter där den ena är givet ett mandat till att utöva makt över den andra. Pedagogik (uppdragelse och skolering) ses ofta som det moderna samhällets viktigaste arena för att reprodusera den sociala ordningen

4 Historisk materialisme “Det komunistiska manifest” (1848) “Das Kapital” (1867) Ide/hypotes: Ekonomien är drivkraften i den historiska utvecklinga Karl Marx & Friedrich Engels

5 Centrala begrepp Ekonomi som den centrala vetenskap Klassekamp/klass-samhället Alienation

6 Ekonomi som drivkraft Bas-överbyggnad

7 Klasskamp/klass-samället Bankerna mår allt bättre. Små kreditförluster i Sverige och höga marginaler i utlåningen stärker resultaten. Men också bankbonusarna växer. Bankerna har nu tillsammans reserverat 4 miljarder kronor i bonusar för årets första tre kvartal. Bonussumman väntas växa till över 5 miljarder för hela året. »DN 09.10.29 Vinsterna sköt i höjden i fjol och börsen steg kraftigt. Därmed ger också bonusprogrammen rejäl utdelning till de verkställande direktörerna i Stockholmsbörsens storbolag. Överlag har det blivit mycket mer pengar i lönekuverten och det är de rörliga ersättningarna, eller bonusarna, som ökar mest. »DN 05.04.01

8 Alienering människan kom i kontakt med sitt sanna väsen först då hon fick utlopp för sin kreativitet (sitt arbete), men då detta inte görs på hennes egna villkor, tappar hon kontakten med sig själva

9 Social klass och kapital Bourdieu –“Distinktionen” Ide/hypotes: Olika dispositioner och kapitaler bidrar till att producera och reproducera samhället

10 Centrala begrepp ”Människors handlingar i praxis är uttryck för praxisens egen logik på basis av de existerande maktförhållande inom fältet (Olesen 2008: 158). Kapital –Ekonomisk kapital –Symbolisk kapital Fält Habitus

11 Ekonomisk kapital och makt www.youtube.com/watch?v=RCJdit0GTE s Hur ser det ut hemma hos familjen? Vad äter dom? Var bor dom? Vilken bil har dom? Vad gör dom på helgerna?

12 Symbolsk kapital och makt Social kapital –Sociale nätverk som resurs –Vilken social kapital har du? Kulturell kapital –Kultur = livsformer –Utbildningssystemet erkänner och fördelar kulturell kapital

13 Habitus hur kan vi identifiera människor som hemhörande i en viss grupp? handlingsdispositioner, handlingsmönster som är inlärda och som leder till att individen gör vissa specifika val som leder till att reproducera makthierarkier ett medel för att avgränsa sig från andra grupper

14 ”Överklassnytt” http://www.youtube.com/watch?v=Sh_4l R3tzRchttp://www.youtube.com/watch?v=Sh_4l R3tzRc

15 Socialt fält Människor som är disponerade på ett specifikt Avkrävs inträdande Insatser i spelet Vinster (ekonomiska och symboliska vinster ) Något som för alla deltagarna gemensamt står på spel

16 Marx/Bourdieu Från struktur till praktik Determinism v relationism Från ekonomi till socialt samspel


Ladda ner ppt "Perspektiver på makt Pål Aarsand"

Liknande presentationer


Google-annonser