Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykisk ohälsa. Exempel på olika psykiska sjukdomstillstånd Psykos Vanföreställningar Dålig Verklighets- uppfattning Personlighetsstörning Affektiv störning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykisk ohälsa. Exempel på olika psykiska sjukdomstillstånd Psykos Vanföreställningar Dålig Verklighets- uppfattning Personlighetsstörning Affektiv störning."— Presentationens avskrift:

1 Psykisk ohälsa

2 Exempel på olika psykiska sjukdomstillstånd Psykos Vanföreställningar Dålig Verklighets- uppfattning Personlighetsstörning Affektiv störning Dålig Impuls- kontroll Känslo- Mässig labiilitet Paranoia Schizofreni Borderline Psykopati Bipolaritet Depression

3 Diagnosgrupper Stressrelaterade diagnoser Stressreaktion (krisreaktion) Posttraumatiskt stressyndrom Missbruk och beroenden Alkoholmissbruk Narkotikamissbruk Spelmissbruk Shoppingmissbruk Skolsvårigheter Dyslexi Dyskalkyli

4 Diagnosgrupper Personlighetsstörningar (Svårt att tolka och reagera på sin omvärld på ett adekvat sätt) Borderline Narcissism Antisocial personlighetsstörning/Psykopati/Sociopati Psykossjukdomar (Upplever verkligheten annorlunda - hallucinationer och vanföreställningar) Schizofreni Paranoia Förlossningspsykos Drogrelaterad psykos Förstämningssyndrom Depression Bipolär sjukdom

5 Diagnosgrupper Kognitiva/demenssjukdomar Demens Alzheimer Ätstörningar Anorexi Hetsätningsstörning Bulimi Ortorexi Ångestsyndrom Generaliserat ångestsyndrom Paniksyndrom Fobi Social fobi Ångest Självskadebeteende

6 Diagnosgrupper Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Adhd Autismspektrumtillstånd Asperger Tourettes syndrom

7 Orsaker till psykiska sjukdomar Biologiska/kemiska perspektivet Genetiska avvikelser Transmittor- substansfel Psykologiska perspektivet Dålig Uppväxt- miljö Jagsvaga föräldrar Stress-sårbarhets- skyddsmodellen

8 Processbeskrivning av den psykiska störningen Arv, tidigare miljö Personlighet Psykisk ohälsa Förlopp Förbättring Försämring Bristande socialt stöd Stress eller påfrestningar Behandling Samhällets inställning


Ladda ner ppt "Psykisk ohälsa. Exempel på olika psykiska sjukdomstillstånd Psykos Vanföreställningar Dålig Verklighets- uppfattning Personlighetsstörning Affektiv störning."

Liknande presentationer


Google-annonser