Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upprop 2015-01-15 Helena Löthman Studierektor för grundutbildning och avancerad nivå Institutionen för lingvistik och filologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upprop 2015-01-15 Helena Löthman Studierektor för grundutbildning och avancerad nivå Institutionen för lingvistik och filologi."— Presentationens avskrift:

1 Upprop 2015-01-15 Helena Löthman Studierektor för grundutbildning och avancerad nivå studierektor@lingfil.uu.se Institutionen för lingvistik och filologi Uppsala universitet

2 Information idag Allmän information med möjlighet till frågor (c:a 1 timme). Därefter ämnesinformation.

3 Att hitta/skaffa information 1. Våra hemsidor: www.lingfil.uu.se > klickawww.lingfil.uu.se på “Scheman VT 2015” eller “Utbildning” > “Grundläggande nivå”. 2. Infomail: info@lingfil.uu.seinfo@lingfil.uu.se 3. Kursexpedition: hus 9, plan 3 Öppettider: Måndag, onsdag och fredag 9.30-11.30 Onsdag dessutom 13-15 Kursadministratörer: Jenny Rahbek och Ina Sörlid

4 Studentkonto (UpUnet-S-konto) För all kommunikation mellan student och universitet använd studentkonto. Studentkontot är gratis och ger dig tillgång till universitetets fasta och trådlösa nät samt e-post, personlig filarea, utskriftssystem samt en mängd tjänster som är samlade i Studentportalen. Ansök så fort som möjligt om du inte har konto redan!

5 Skaffa UpUnet-S-konto Du som inte har studentkonto: Du aktiverar ditt studentkonto via https://konto.weblogin.uu.se/. Reserver och sent antagna kan aktivera studentkontot efter registrering med inloggningsuppgifterna till antagning.se

6 Informationskanaler 1.UpUnet-S-konto och mejl: Du kan via Studentportalen vidarebefordra alla mail till din andra e-postadress om du hellre använder den. Behöver du hjälp i IT-frågor, kontakta support@student.uu.sesupport@student.uu.se, tel. 018-471 22 22 2. Använd studentportalen www.studentportalen.uu.se Registrering, betyg, intyg, filarea, info om kurser, kursmaterial, meddelanden från institutionen och lärare, ändra adress

7 Informationskanaler 3. Din lärare Vänd dig till läraren om frågor kring kursen och utbildningen samt vid ämnesrelaterad studievägledning 4. Ej ämnesrelaterad studievägledning: Studerandebyrån, Enheten för studie- och karriärvägledning S:t Olofsgatan 10B Tel: 018–471 4720 E-post: studentservice@uu.se

8 Om studier Registrering: Registrering på kurs är obligatorisk. Annars kan man inte tentera. Alla registreringar måste godkännas av kursansvarig lärare. CSN läser av vår databas (Uppdok) varje natt. Studieuppehåll: Om man vill göra ett uppehåll i sina studier och samtidigt behålla sin plats ansöker man skriftligen på blankett (finns på kursexp.).

9 Studieavbrott Studieavbrott: Inom 3 veckor efter registrering kan man ta bort en registrering. Efter 3 veckor görs “avregistrering”. Meddela omgående till institutionen, skriftligen, till info@lingfil.uu.se. Ange ditt namn, personnummer och kurs. Frånvaro: Om du är sjuk, meddela din lärare och anmäl det till Försäkringskassan

10 Studentkåren Det är inte längre obligatoriskt att vara medlem i kåren. Inskrivning på nation pågår. Terminsavgift för kår- och nationsmedlemskap betalas samtidigt. Medtag antagningsbesked. Mer information på www.uppsalastudentkar.nu

11 Om studier Studenter med funktionshinder: har rätt till stöd om läkarintyg finns. T.ex. studenter med dyslexi har rätt till extra tid vid tentamen och ev. anteckningsstöd. Man kan få stöd av Studentavdelningen. Samordningsansvariga är Catrin Schulze och Malin Ekström, samordnare@uadm.uu.se Vad stödet innebär varierar från fall till fall och sker i dialog mellan lärare och student. Institutionens kontaktperson: Helena Löthman helena.lothman@lingfil.uu.se

12 Passerkort När man registrerats på en kurs går man till informationen (vid huvudingången, Campus Engelska parken) och ber att få ett passerkort. Kortet ska lämnas tillbaka när man inte längre är registrerad på någon kurs. Nytt kort kostar 100 kronor (om man tappat bort det första). Tillträde till hela campus, datasalar, vissa ämnesbibliotek, språklabb (kl. 8-20), etc. Gäller alltså även kvällar och helger (utom Valborgsmässoafton då kvarteret är helt låst).

13 Om tentor Tentor:  ta med:  legitimation,  penna, suddgummi,  fika – om du vill.  anmäl dig till tentamen två veckor i förväg via Studentportalen (om din lärare inte ger andra instruktioner).

14 Om undervisning Kurslitteratur: Titta i kursplanernas litteraturlistor. Hör med lärarna vilka böcker du ska köpa och var man kan hitta dem. Kompendier säljs av lärarna vid kursstart, därefter av expeditionen. Låna böcker på Karin Boye-biblioteket och på nationerna, där kurslitteratur finns för utlån.

15 Om undervisning Kursvärderingar:  Varje delkurs och kurs ska utvärderas i mitten och slutet.  Akuta problem – tala om så fort som möjligt.  Värderingarna är anonyma och fylls i digitalt på Studentportalen, se aktuell kurssida. Lärarna får sammanställningar och skriver kursrapport. Finns på Studentportalen och hos studierektor.  Alla studenter förväntas fylla i dessa. Påminn lärarna om de glömmer.

16 Om undervisning Studietakt:  vi förutsätter den studietakt som uppges i katalogen,  heltidsstudier förutsätter heltidsarbete på 40 arbetstimmar i veckan Studieteknik:  vi förutsätter att ni läser kurslitteratur och gör övningar/labbar, viktigt för att följa kursen. Studenthälsan ger ibland föreläsning om studieteknik och studiestress i början på terminen – håll utkik efter detta och försök att gå på den.

17 Om studentrepresentation STUDENTREPRESENTANTER: en studentrepresentant ska väljas för varje klass/grupp STUDIEBEVAKARE på Språkvetenskaplig fakultet: studiebev.hum@us.uu.se 018-471 68 60, Övre Slottsgatan 7 (Studentkårens hus).

18 Lokaler Engelska parken – Humanistiskt centrum Husen är numrerade 1 till 21 (även om vissa hus fattas). De viktigaste är sammanbyggda. Ordningen är lite ologisk, men det beror på kvarterets byggnadshistoria: det äldsta huset har nummer 1 o.s.v. Karta finns på nätet: gå till www.engelskaparken.uu.se.

19 Bibliotek Uppsala universitetsbibliotek (UUB): 1. Carolina Rediviva 2. Karin Boye-biblioteket 3. med flera filialer … Skaffa lånekort för UUB: www.ub.uu.sewww.ub.uu.se > Skaffa lånekort Nationsbibliotek, stadsbiblioteket …

20 Att tänka på … Uppsala universitet tillämpar nolltolerans för diskriminering och sexuella trakasserier. Universitetet arbetar aktivt för jämställdhet och jämlikhet.

21 Jämställdhet etc. Institutionens material finns på: http://www.lingfil.uu.se/inst/dokument/ Här finns bland annat institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan. Universitetets dokument ”Handlingsprogram mot kränkning på grund av kön – sexuella trakasserier” finns på: www.jamst.uadm.uu.se (även på engelska)

22 Jämställdhet etc. Studentkåren: www.uppsalastudentkar.nu/jamlikhet jamlikhet@us.uu.se

23 Recentiorsmottagning Välkomstprogram för recentiorer äger rum fredagen den 16 januari med början i universitetshuset klockan 12. Studenter finns på plats 11:30-13:30 om du har frågor. Programmet består av minimässa (kl. 12-13), välkomsttal av rektor m fl (kl. 13-14), bussrundtur, visning av universitetshuset och Gustavianum, öppet hus på Uppsala studentkår, mm. Dagen avslutas med reccepub på Östgöta nation. För mer information: http://www.uu.se/student/valkommen/mottagning/

24 Ämnesinformation Registrering: antagna studenter sen anmälan/efterantagningar sker via antagning.se. För frågor: kontakta studentservice@uu.se


Ladda ner ppt "Upprop 2015-01-15 Helena Löthman Studierektor för grundutbildning och avancerad nivå Institutionen för lingvistik och filologi."

Liknande presentationer


Google-annonser