Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2016-09-21 1 Kvinnolots Lisa Gustafsson, 08-606 73 14 - Skydd – hjälp till skyddat boende, säkerhetsplanering,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2016-09-21 1 Kvinnolots Lisa Gustafsson, 08-606 73 14 - Skydd – hjälp till skyddat boende, säkerhetsplanering,"— Presentationens avskrift:

1 2016-09-21 1 Kvinnolots Lisa Gustafsson, 08-606 73 14 lisa.gustafsson@haninge.se lisa.gustafsson@haninge.se - Skydd – hjälp till skyddat boende, säkerhetsplanering, hjälp till fortsatt skydd t.ex. genom att hjälpa till att ansöka om skyddade personuppgifter m.m. - Kontakt med polis och rättsväsende – stöd vid polisförhör, rättegång, kontakt med advokat m.m. - Försörjningsstöd – hjälp med tillfälligt bistånd i akuta situationer, hjälp med fortsatt försörjningsstöd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. -Samtalsstöd – samtal om det våld som förekommit i relationen och sociala relationer, samtal kring praktiska saker och information om rättigheter, hjälp att få kontakt med andra professionella. - Boendefrågor – hjälp att söka kvarsittning, hjälp att hitta nytt och säkert boende.

2 2016-09-21 2 Det är lite jobbigt nu... Manslots Kjell Andersson 08 606 82 34 Kjell.andersson@haninge.se

3 2016-09-21 3 Manslotsen är till för män som hamnat i livssvårigheter som till exempel separation, vårdnadskonflikt, aggres­sivitet, våld, för mycket alkohol, med mera. Hos manslotsen får du hjälp med att kartlägga din problematik och lotsning till ytterligare stöd eller behandling som du kan behöva. Tystnadsplikt Ingen registrering Du kan vara anonym Du når manslotsen måndag – onsdag 8.00 – 16.45torsdagar 8.00 – 18.00 fredagar 8.00 – 15.15 manslotsen@haninge.semanslotsen@haninge.se www.haninge.se/vald

4 2016-09-21 4 Barnlotsen Elisabet Bakke 08-606 92 78 elisabeth.bakke@haninge.se elisabeth.bakke@haninge.se Samordna berörda myndigheter och kalla till samråd i fall där samplanering behöver ske. Informera våldsutsatta föräldrar och barn om vilka möjligheter till krisstöd och behandling som finns för barn och unga (i samverkan med de andra lotsarna). Vara ett krisstöd för barn Hjälpa till med att ansöka om ersättning från brottsofferfonden. Vara ett stöd för barn som blir placerade på akut skyddat boende – och kunna återkoppla och samverka till berörda parter/enheter. Barnlotsen med omvärldsbevakning rörande lagstiftning, metodutveckling samt hålla sig informerad om andra insatser på lokal, regional och nationell nivå för barn som bevittnat våld. Utveckla forum där barnlotsen kan fungera som konsult för kollegor rörande barn som bevittnat våld. Samverka med Centrum för unga Brottsoffer Barnrättscentrum

5 2016-09-21 5 Våldsutsatta missbrukande kvinnor Anette Nordenbris. Tel: 08 606 82 21, anette.nordenbris@haninge.seanette.nordenbris@haninge.se Kunskap om det komplexa i kvinnans situation då beroende både i relationen och av drog, den dubbla utsattheten Perspektiv (våld/beroende) finns med i utredandet av kvinnor med beroendeproblematik Stöd till andra enheter/utredare inom Socialförvaltningen Deltar i Lotsgruppen – perspektivet våldsutsatta kvinnor med eget beroende inte glöms bort

6 2016-09-21 6 Länkar… http://www.haninge.se/sv/Social-omsorg/Vald-och-overgrepp/ http://www.tyreso.se/Omsorg_socialt-stod/Om-nagon-far-illa/Stod- till-valdsutsatta-kvinnor/http://www.tyreso.se/Omsorg_socialt-stod/Om-nagon-far-illa/Stod- till-valdsutsatta-kvinnor/ http://www.nynashamn.se/Stod--omsorg/Valdsutsatt.html Haninge kvinnojour http://www.haningekvinnojour.se/http://www.haningekvinnojour.se/ Manscentrum http://www.manscentrumihaninge.se/http://www.manscentrumihaninge.se/ BOJ http://www.haninge.boj.sehttp://www.haninge.boj.se


Ladda ner ppt "2016-09-21 1 Kvinnolots Lisa Gustafsson, 08-606 73 14 - Skydd – hjälp till skyddat boende, säkerhetsplanering,"

Liknande presentationer


Google-annonser