Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till informationsmötet i Fiber i Brunskog Skutboudden 24 november 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till informationsmötet i Fiber i Brunskog Skutboudden 24 november 2015."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till informationsmötet i Fiber i Brunskog Skutboudden 24 november 2015

2 En fantastisk anslutningsgrad ”Detta skapar mycket goda förutsättningar för en totalekonomisk utbyggnad av vårt EGET fibernät”

3 Agenda för kvällen  Presentation av de medverkande  Organisation inom Fiber i Brunskog  Något om vad som hänt hittills  Samverkansavtal med Arvika Kommunnät AB  Bidrag för nätbyggnation  Markupplåtelseavtal  Upphandling av entreprenad  Preliminär kostnad för anslutning av fastighet  Alternativ till egen utbyggnad  Arvika Kommunnät AB informerar

4 Medverkande Thomas Sigfridson, Ordförande i Norra Värmeln och Fiber i Brunskogs socken Thomas Malmstedt,Ordförande i Fåläggen och styrelseledamot i Fiber i Brunskogs socken Bertil Johansson,Ordförande i Finnebäck och styrelseledamot i Fiber i Brunskogs socken Mattias Laurila,Ordförande i Furtan och styrelseledamot i Fiber i Brunskogs socken Jan Fogelberg,Ordförande i Edane och styrelseledamot i Fiber i Brunskogs socken Pär Falkevik,Ordförande i Vikene och styrelseledamot i Fiber i Brunskogs socken Bo Skålén,Projektledare (och fritidsboende inom Finnebäcks förening) Anders Eriksson,Arvika Kommunät AB Ola Nilsson,Arvika Kommunät AB

5 Organisation -6 föreningar blir 1 Fiberföreningar i Brunskog Fiber i Brunskog – Brunskogs socken ekonomisk förening - Medlemmar är fiberföreningarna i Brunskog  Avtal med Arvika Kommunnät AB  Genomfört bidragsansökan  Genomför upphandlingen av entreprenad  Leder projektet i hela socknen  Övriga föreningar kommer att ”gå upp i” denna förening

6 Hänt under senaste året, 1 2014 VårenSamverkansavtal med Arvika Kommunnät AB 1 SeptemberMöjlighet att söka bidrag -”luddiga” förutsättningar från Jordbruksverket Inget besked från EU om medfinansiering Hösten och vinternMånga ”bud” från Jordbruksverket om vilka kriterier som kvalificerar till bidrag 2015 1 aprilHELT nya kriterier från Jordbruksverket om vad som gäller för hög kvalificeringsrating inför bidragssökande, Edane klassificeras som tätort!

7 Hänt under senaste året, 2 2015 MajGrupp för BIDRAGssökande bildas Grupp för UPPHANDLING bildas Beslut om att bilda en ”paraplyförening” JuniBeslut från EU om medfinansiering JuliBeslut från länsstyrelsen i Värmland om att sista dag för bidragsansökan augusti, ……sen september, sen………20 november SeptemberArbetet med ansökan pågår intensivt Arbetet med upphandlingsunderlag pågår lika intensivt

8 Hänt under senaste året, 3 2015 SeptemberBeslut om att upphandling skall ske samordnat med andra fiberföreningar i Arvika Arvika kommunnät tillsätter en sakkunnig projektledare inom offentlig upphandling Krav på upphandling ”liknande offentlig upphandling” Fiber i Brunskog har en egen projektledare för arbetet med fiber OktoberBidragsansökan lämnas in Konkurrensverket riktar kritik mot Jordbruksverkets sätt att kontrollera hur upphandling av entreprenader gått till Zitius (Telia) börjar visa intresse för glesbygden

9 Hänt under senaste året, 4 2015 OktoberFortsatt arbete med upphandlingsunderlaget Formell ansökan hos Bolagsverket om att bilda ”paraplyföreningen” Fiber i Brunskog –Brunskogs socken ekonomisk förening NovemberInformationsmöte på Skutboudden! Markupplåtelseavtal börjar tecknas DecemberUpphandlingen annonseras

10 Händer under nästa år, 1 2016 Januari/FebruariBesked om bidragets storlek FebruariAnbud inlämnas senast mitten av februari Val av leverantör När tjälen lämnarByggstart NovemberVi kopplar på Internet, TV och telefon!!!!!!!

11 Samverkansavtal med Arvika Kommunnät AB  Bygga, äga och förvalta ett gemensamt fibernät  Delar på kostnaden där fibern samförläggs  Fiber i Brunskog tillser på uppdrag att markupplåtelseavtal upprättas mellan markägare och Arvika Kommunnät. Föreningen erhåller ersättning för insatsen  Arvika Kommunnät AB tillhandahåller mediebox för varje ansluten fastighet. Kostnad: 900 SEK +moms/anslutning  Arvika Kommunnät AB tillhandahåller tjänsteleverantörer i nätet  Arvika Kommunnät AB ansvarar för distribution, drift och underhåll av nätet. Föreningen ersätter Arvika kommunnät AB för faktiska kostnaden av ovanstående tjänst  Arvika Kommunnät AB ställer upp med borgen vid ev behov av lån under byggnationen

12 Bidragsansökan  50% av investeringskostnaden  Kvalificeringskriterier –full pott!!! - antalet hushåll med mantalsskrivna personer, >200 Vi har 609! - anslutningsgrad, >85%, Vi har 91%! - kompetens i projektet - Finansieringsplan - Projektledare - Ekonom - Upphandlingskunnig - Tekniskt kunnig FULL POTT!

13 Bidragsansökan Investeringens storlek?? 33 miljoner kronor!!!! Bidragets storlek?? 16,5 Miljoner kronor!!!!

14 Markupplåtelseavtal, 1  Reglerar rätten att dra ledning över markägares mark  Reglerar rätten till tillträde vid byggnation och underhåll av nätet  Reglerar ev avverkning av träd  Ledning skall anläggas så att brukande av jord INTE försvåras  Ev skador åtgärdas eller ersätts av föreningen  Vid behov märka ut dragningen av ledningen  Inmätning av ledningsdragningen kommer att ske i anslutning till byggnation

15 Markupplåtelseavtal, 2  Vi hjälps alla åt och bidrar var och en på det sätt man kan, därför: Ingen ersättning utgår till markägaren vid ledningsdragning  Föreningen ombesörjer på uppdrag av Arvika Kommunnät AB att markupplåtelseavtal tecknas mellan företaget och markägaren  Finns fler ägare till en fastighet skall samtliga ägare underteckna avtalet  Vid enskild väg skall avtal tecknas med resp markägare som äger mark i anslutning till vägen –det räcker INTE att teckna avtal med vägsamfälligheten

16 Upphandling av entreprenad Upprätta förfrågningsunderlag (Kartor och beskrivningar) Annonsera (digitalt) Anbudstid Upphandling Kontraktsskrivning Projektering Produktion Driftsättning

17 Beräknad kostnad för anslutning Den mycket preliminära kostnaden för anslutning till nätet är: 21 500 kronor/fastighet Kostnaden kommer att inbetalas som insats i föreningen Möjligt att vara medlem som fysisk eller juridisk person

18 Övriga kostnader Aktiv box (som köps av kommunikationsoperatören (förmedlas av Arvika Kommunnät AB)900 SEK +moms Drift- och underhållskostnad 80 SEK +moms/månad

19 Alternativ leverantör Eget nät med 50%:s bidrag

20 Eget nät att ÄGA sitt eget nät ger MAKT! att ÄGA ger FÖRHANDLINGSMÖJLIGHETER ! att ÄGA ger FRAMTIDA INTÄKTER !!!

21 Framtida intäkter  Ytterligare anslutningar efter färdig byggnation30-40 000 SEK/anslutning (vi har också en kostnad för de nya anslutningarna)  ”Kick-back” från Arvika Kommunnät AB80 000-90 000 SEK/år  Ett positivt kassaflöde kan ge möjlighet till viss återbetalning (utdelning)!!!

22 www.valjtjanst.se En försmak av framtiden när fibern är på plats

23

24

25 För att underlätta framtida dialog…….. …..om Du inte har lämnat Din mailadress tidigare, GÖR DET NU!!

26 Arvika Kommunnät AB På scenen!! Arvika Kommunnät AB:s representanter!!!!!

27 Tack för ikväll!!!!!

28

29


Ladda ner ppt "Välkomna till informationsmötet i Fiber i Brunskog Skutboudden 24 november 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser