Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMMEN. Synpunkter från möte med ÖTV 6/2 Bra idé, men fel placering. Bra föreningsform Snygg arkitektur ”Fel” arkitektur; borde vara mer av röda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMMEN. Synpunkter från möte med ÖTV 6/2 Bra idé, men fel placering. Bra föreningsform Snygg arkitektur ”Fel” arkitektur; borde vara mer av röda."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMMEN

2

3 Synpunkter från möte med ÖTV 6/2 Bra idé, men fel placering. Bra föreningsform Snygg arkitektur ”Fel” arkitektur; borde vara mer av röda stugor typ För stort. För många lägenheter Mindre lägenheter. Borde dra tillbaks motion och lämna in ny med fler förslag på placering samt även byggnad med mer skärgårdskaraktär Oro för vidare exploatering av Tynningö samt även ängen intill Ljusspridning som stör Ökad trafik Fler personer vid stranden och ökad båttrafik Olägenheter under byggprocessen Går emot TGEF:s tanke om att bevara grönområden Vad händer med resten av marken, dvs den del som Gamlingbo inte byggs på? Köp på privat mark. Bygg åt er själva. Bara ni i styrelsen som tänker på er själva

4 Igår

5 Varför Gamlingbo? Vad driver oss? Vi blir alla äldre! En dag kan det egna huset bli mer besvärligt än trevligt att bo kvar i! Vi vill medverka till att de som önskar kan bo kvar på Tynningö så länge som möjligt! – i ett bra och attraktivt boende Med vi menas här bl a våra 46 medlemmar! Positivt svar från TGEF på en första motion! Kommunen är positiv till Gamlingboinitiativet!

6 Var står vi idag? Innan föreningen bildades la vi in en motion till TGEF om ”förhandsbesked om markanvisning”

7

8 Var står vi idag? Svaret gav oss råg i ryggen och vi etablerade föreningen Gamlingbo på Tynningö Ekonomisk Förening Snabbt fick föreningen drygt 20 medlemmar och har nu vuxit till 46 st (plus medsökande) – och inte bara 60++ Kommunen som sagt positiv. Omnämns i FÖP-dokumenten Arkitekt har ritat ett exempel på boende! Vi har identifierat en plats som möter medlemmarnas önskemål – Vi har lämnat en motion till TGEF ang nyttjanderätt till marken vid Hemviken – Familjen Malmqvist positiva till att ”släppa till” delar av sin mark

9 Utdrag ur motionen Medlemmarna i föreningen Gamlingbo på Tynningö ekonomisk förening har under ett antal år drivit frågan att få till stånd ett boende på Tynningö för äldre (gamlingboende)Tynningöbor. Vi har nu kommit så långt att vi behöver erhålla nyttjanderätt på markområden för att kunna komma vidare. Följande frågor behöver lösas: – Planändring för tänkta markområdet – Överenskommelse med trafikverket gällande vägmark och angöring (tillfartsvägar) – Möjlighet att utreda VA- lösning för tänkta område. Vi yrkar att stämman godkänner vårt förslag på lokalisering av ”Gamlingbo” Vi yrkar även att stämman ger styrelsen uppdraget att till nästa stämma komma med ett förslag till villkorat (möjlighet att avbryta affären) köpeavtal alt arrendeavtal med marknadsmässiga villkor som ger Gamlingbo på Tynningö ekonomisk förening möjlighet att köpa alt arrendera eller på något annat sett överlåta nyttjanderätten ex.vis markbyte. Tomtens storlek som vi önskar är ca: 4000-5000 kvm Vi vill skapa en vacker trädgård, typ sinnenas trädgård och göra slänten ner mot sjön tillgänglig för alla. I vår vision ryms ökade arbetstillfällen på ön, vilket är viktigt i skärgården. Det är ett starkt önskemål bland medlemmarna i Gamlingbo att få ett boende med vattenkontakt vilket är huvudskälet till val av plats. Därför kommer den skärm av alträd, som nu skymmer sikten mot vattnet att sågas ner.

10 Gamlingboendet!


Ladda ner ppt "VÄLKOMMEN. Synpunkter från möte med ÖTV 6/2 Bra idé, men fel placering. Bra föreningsform Snygg arkitektur ”Fel” arkitektur; borde vara mer av röda."

Liknande presentationer


Google-annonser