Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utanförskap! 1. Hur ska det gå för Christina? 2 Åldersstruktur 1860 - 2100 3 0 – 18 år 65 + år.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utanförskap! 1. Hur ska det gå för Christina? 2 Åldersstruktur 1860 - 2100 3 0 – 18 år 65 + år."— Presentationens avskrift:

1 Utanförskap! 1

2 Hur ska det gå för Christina? 2

3 Åldersstruktur 1860 - 2100 3 0 – 18 år 65 + år

4 Folkvandring! 4

5 Illusioner är farliga! Demokrati och välfärd är inte något som vi äger - de måste återskapas och försvaras, dag för dag. Om vi tar dem för givet förlorar vi dem 5

6 Vill du påverka? Frågan är inte om ändringar kommer - utan om du vill påverka hur de kommer! 6

7 Så här arbetar Migrationsverket 7

8 Det här är resultatet! Sverige38 förorter Andel (%) förvärvsarbetande, 20-64 77 55 Andel (%) akademiker med motsv. jobb, 20-64 68 40 Andel (%) som varken arb. eller stud., 20 – 64 16 38 Andel (%) m utländsk bakgrund, 20-64 22 73 8

9 Andel förvärvsarbetande, 20 – 64 år 9

10 Disponibel inkomst 10

11 38 förorter – så här ser det ut! Sverige38 förorter Herrgården Andel (%) förvärvsarbetande, 20-64 77 55 14 Andel (%) akademiker med motsv. jobb, 20-64 68 40 30 Andel (%) som varken arb. eller stud., 20 – 64 16 38 54 Andel (%) m utländsk bakgrund, 20-64 22 73 95 11

12 Sociala effekter av utanförskapet När flyktingar kommer hit ställs de inför olika vägval: är Sverige en tillfällig anhalt – eller mitt nya hem? ska jag satsa på att utbilda mig vidare? ska jag hålla kvar vid de sociala regler som styrde livet i... – eller ska jag anpassa mig till det som gäller i Sverige? ska jag engagera mig i livet i Sverige? ska jag ”bli svensk”? 12

13 Sociala effekter av utanförskapet För att må väl, fungera, behöver människor känna att: de har kvar befälet över sina liv de behövs för andra de utvecklas. 13

14 Sociala effekter av utanförskapet För att må väl, fungera, behöver människor känna att: de har kvar befälet över sina liv de behövs för andra de utvecklas. I Sverige är budskapet till dessa människor som har övervunnit en rad kriser och svårigheter (som är stöttåliga!): ”Du kan inte påverka din situation! Sitt ner och vänta!” För många har enda utvägen blivit att gå tillbaka till den sociala miljö de lämnat, nämligen klanens! 14

15 Varför lockar klanen? Klanen erbjuder: Tillhörighet och därmed status Rättsskipning och därmed stabilitet Tydlighet och därmed begriplighet Trygghet Heder och skam är centrala begrepp 15

16 Klanens värld 16 Demokratins rättigheterKlanens regler Frihet Likhet inför lagen Rättssäkerhet Integritet Fri rörlighet Äganderätt Tankefrihet Samvetsfrihet Religionsfrihet Yttrande-och tryckfrihet Den individuella friheten är knappast tänkbar inom klanen Status avgör hur individen bedöms Skriven lag saknas oftast Klanens behov styr Jordbrukaren äger inte marken, det gör klanen Klanens behov styr Det betraktas som förräderi mot klanen att (utanför klanen) kritisera dess beslut eller agerande

17 Klanens svenska former Fundamentalism Motorcykelgäng Släkter Gatugäng Black Army … och, i förlängningen … Kriminella gäng 17

18 Utanförskapets pris Priset betalas i många valutor: människors lidande ökad konkurrens om välfärdens sinande pengar ökad arbetslöshet uteblivna skatteintäkter ökad kriminalitet ökad politisk extremism 18

19 Politiska konsekvenser - Sverigedemokraterna i riksdagsval - 19

20 Politiska konsekvenser - Sverigedemokraterna i riksdagsval – och i december 2015 - 20 ca 20 2015

21 Varför skapas ett utanförskap? Språksvårigheter! Utbildning! Handläggningstider! Arbetsmarknadens regelverk! Brist på bostäder! 21

22 Språksvårigheter! Ja, språket spelar roll! Tyvärr gör regelverket det till ett större problem än nödvändigt genom att språkutbildningen inte ska startas förrän de asylsökande blivit kommun- placerade. Det innebär att människor som vill komma igång med sitt nya liv får vänta i upp till två år på att få asylbesked – och sedan ytterligare ett år på att bli kommunplacerade 22

23 Utbildning! Ja, absolut! Många asylsökande har en bra utbildning, men det tar väldigt lång tid för dem att få sin asylansökan avgjord – och sina betyg validerade. 23

24 Hur använder vi deras kompetens? 24

25 Handläggningstider! 25

26 Handläggningstider! Månader Asylbeslut 3 - 24 Kommunplacering upp till 10 FI + SvA 12-24 Ska inte påbörjas före kommunplacering! Jobb-sökning 50-70 8 år i genomsnitt Många kommuner börjar arbeta med invandraren först efter den statliga etableringsperiodens slut (24 månader). 26

27 Dödtid! Invandraren väntar – och väntar... först på ett asylbeslut,... och sedan på kommunplacering... och sedan på att kommunen ska hitta en bostad... och därefter på SFI,... och därefter (om hon/han ska komplettera sin utbildning) på Svenska som andraspråk Sedan startar sökandet efter jobb och bostad. 27

28 Arbetsmarknadens regelverk Det grundläggande hindret är att arbetsgivaren vill ta så små risker som möjligt vid nyrekrytering. Till riskerna hör: Dyrt att introducera nya medarbetare Osäkerhet kring kulturkrockar med människor från andra länder Lägstalönen (18.000 – 23.000 kronor) höjer ribban för hur ”lönsam” den nyrekryterade behöver bli Det är dyrt att rätta till misstag 28

29 Brist på bostäder! 29

30 Brist på bostäder! S har satt marknaden ur spel ”för att alla ska ha råd att bo!”. Resultatet är att: det inte byggs tillräckligt med hyresrätter hyresrätter blir bostadsrätter 40.000 lägenheter står oanvända i Stockholm den svarta marknaden blomstrar byggkostnaderna rasar i höjden. Utan kontaktnät – och pengar - står man sig slätt i Sverige – precis det som ideologerna säger sig vilja hindra. 30

31 och nu då...? Prioritera att få de nykomna i arbete! Låt det styra alla andra aspekter! Det kan exempelvis innebära: Ge de nyanlända verktyg (kurser på Internet/digitala kurser/flerspråkiga böcker) för att lära sig svenska från dag 1! Erbjud ansvariga kommuner rejäla belöningar när de hjälper nykomna hitta arbete! Ge de nykomna ekonomisk uppmuntran i jobbsökandet! Ge rabatt på arbetsgivaravgift och skatt på lönen när arbetslösa anställs! Gör undantag från lägstalöner och LAS för nyanlända (och andra arbetssökande?)! 31

32 Frågan är inte om ändringar kommer - utan om du vill påverka hur de sker! 32

33 Vad får jag för att jag lever i en demokrati? 33

34 Vad krävs för att jag ska kunna leva i en demokrati? 34

35 Vad krävs av mig för att jag ska kunna leva i en demokrati? 35

36 Antal medlemmar i politiska partier 36

37 Dags att summera ! Akuta påfrestningar: Vi blir för få som är i arbetsför ålder; Vi klarar inte att finansiera Välfärd 1.0; Vi utsätter människor som flytt för sina liv för omänskliga påfrestningar. 37

38 Dags att summera! Akuta påfrestningar: Vi blir för få som är i arbetsför ålder; Vi klarar inte att finansiera Välfärd 1.0; Vi utsätter människor som flytt för sina liv för omänskliga påfrestningar. Påfrestningarna förvärras av: Politiker som är rädda om sina egna jobb; 38

39 Dags att summera! Akuta påfrestningar: Vi blir för få som är i arbetsför ålder; Vi klarar inte att finansiera Välfärd 1.0; Vi utsätter människor som flytt för sina liv för omänskliga påfrestningar. Påfrestningarna förvärras av: Politiker som är rädda om sina egna jobb; Väljare som vill ha kvar sina ”bekväma” bidrag; 39

40 Dags att summera! Akuta påfrestningar: Vi blir för få som är i arbetsför ålder; Vi klarar inte att finansiera Välfärd 1.0; Vi utsätter människor som flytt för sina liv för omänskliga påfrestningar. Påfrestningarna förvärras av: Politiker som är rädda om sina egna jobb; Väljare som vill ha kvar sina ”bekväma” bidrag; Särintressen som sätter sina medlemmars nytta före landets; 40

41 Läs mer på: www.kan-vår-välfärd-räddas.se 41

42 och nu då...? Fortsätter vi som hittills, så kommer... ’samhällets’ förmåga att skydda våra (negativa) rättigheter att fortsätta urholkas; utanförskapet, klanväldet, kommer att växa och ta över ännu större delar av samhället; populistiska enfrågepartier att växa och göra det ännu svårare att göra nödvändiga förändringar 42

43 Frågan är inte om ändringar kommer - utan om du vill påverka hur de sker! 43

44 Läs mer på: www.kan-vår-välfärd-räddas.se 44


Ladda ner ppt "Utanförskap! 1. Hur ska det gå för Christina? 2 Åldersstruktur 1860 - 2100 3 0 – 18 år 65 + år."

Liknande presentationer


Google-annonser