Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TRAFIKVERKET 2010. Trafikverket inledde sin verksamhet 1.1.2010  Vägförvaltningen, Banförvaltningen och Sjöfartsverket sammanslogs  Behov att tillsammans.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TRAFIKVERKET 2010. Trafikverket inledde sin verksamhet 1.1.2010  Vägförvaltningen, Banförvaltningen och Sjöfartsverket sammanslogs  Behov att tillsammans."— Presentationens avskrift:

1 TRAFIKVERKET 2010

2 Trafikverket inledde sin verksamhet 1.1.2010  Vägförvaltningen, Banförvaltningen och Sjöfartsverket sammanslogs  Behov att tillsammans granska alla trafikformer, tydlig kundsynpunkt  Utvidga betraktelsesättet från trafikleds- hållning till trafik och trafiksystem  Skapa en effektivare organisation  Stöda innovationer och åstadkomma bättre produktivitet inom byggande  En aktiv aktör inom samhällsutvecklingen

3 Trafikverket kort  Trafikverket svarar för att servicenivån i trafiken på trafikleder som förvaltas av staten upprätthålls och utvecklas. Trafikverket ansvarar för en trafikledsegendom på nästan 19 miljarder euro.  Trafikverket främjar genom sin verksamhet hela trafiksystemets funktion, säkerheten i trafiken, en balanserad regional utveckling och en hållbar utveckling.  Antalet anställda är nu cirka 700, varav cirka 150 utanför huvudstadsregionen.  I slutet av 2015 är antalet anställda cirka 600, varav över 100 personer är tänkt att utlokaliseras till Villmanstrand.  Dessutom arbetar cirka 600 experter på väghållning och utveckling av trafiksystemet i regionala närings-, trafik- och miljöcentraler.  Trafikverket upphandlar trafikledstjänsterna från marknaderna. www.trafikverket.fi05/2010

4 427.1.201 0 Trafik- systemsavdelningen Anne Herneoja Sjöavdelningen Raimo tapio Trafikledning  Sjötrafikenheten - Sjötrafikcentraler (Finska viken, Västra Finland och Saimen)  Telematikenheten  Vintersjöfartsenheten Farleder  Farledstekniska enheten  Regionala farledsenheten: - Finska vikens farledsenhet - Sydvästra Finlands farledsenhet - Västra Finlands farledsenhet - Insjöfinlands farledsenhet Sjökartläggning  Sjömätningsenheten  Enheten för hydrografisk information  Sjökarteenheten Järnvägsavdelningen Ossi Niemimuukkko Vägavdelningen Jukka Hirvelä Generaldirektör, Juhani Tervala Kommunikation Anna Jokela Stab Timo Hiltunen Internrevision Marja-Liisa Peltomaa Administrations- avdelningen Hannu Mäkikangas Trafik  Trafikplaneringsenheten  Lägesinformationsenheten Utveckling  Strategienheten  Forsknings- och utvecklingsenheten Kollektivtrafik  Kollektivtrafikenheten  Enheten för sjöfartsstöd Trafikledning  Enheten för trafikstyrning  Järnvägstrafikcentralen Investeringar  Enheten för byggherre- tjänster  El- och signalenheten  Projektplaneringsenheten  Upphandlingsenheten Bannätet  Underhållsenheten  Bandataenheten  Tekniska enheten  Miljöenheten Ekonomi Personal  Personaladministrations- enheten  Kompetensutvecklings- enheten  Enheten för förändringshantering Dataadministration/ ICT  ICT-infraenheten  Dataadministrationsenheten  Enheten för arkitektur och utveckling Administrativa tjänster  Enheten för ämbetsverks- och administrationstjänster  Enheten för resetjänster  Intressegruppsenheten Informations- och arkivtjänster  Dokumenthanterings- enheten Väghållning  Styrningenheten  Drifts- och underhålls- enheten  Väg- och trafikdataenheten Väginvesteringar  Upphandlingsenheten  Projekteringsenheten  Väginvesteringsenheten Väg- och broteknik  Vägteknikenheten  Broprojekteringsenheten  Brobyggnadsenheten Vägtrafikcentralen  Helsingfors, Åbo, Tammer- fors, Uleåborg, Villmanstrand

5 Finansiering av bastrafikledshållning  För bastrafikledshållning 970 miljoner euro per år, varav  vägar 550 miljoner euro  järnvägar 354 miljoner euro  farleder 66 miljoner euro  Finansieringen av bastrafikledshållningen fördelas på följande sätt:  drift och användning 445 milj. euro (för isbrytning ca 35 miljoner euro)  trafikledning 44 miljoner euro  underhåll och ersättningsinvesteringar 395 miljoner euro  sjömätning 7 miljoner euro  regionala investeringar 40 miljoner euro  planering 33 miljoner euro. 05/2010www.trafikverket.fi


Ladda ner ppt "TRAFIKVERKET 2010. Trafikverket inledde sin verksamhet 1.1.2010  Vägförvaltningen, Banförvaltningen och Sjöfartsverket sammanslogs  Behov att tillsammans."

Liknande presentationer


Google-annonser